Welkom

Opleiding ecologische filosofie en politiek

'Het Kasteeltje' te Wijgmaal.

‘Het Kasteeltje’ te Wijgmaal.

Eind oktober 2017 begint een nieuw jaar van onze opleiding. Het jaar gaat van start met een weekend van vrijdag 27 oktober 2017 (vanaf 19u) t/m zondag 29 oktober 2017 in ‘Het Kasteeltje’ te Wijgmaal.

De opleiding vervolgt met zeven maandelijkse uiteenzettingen op zaterdag te Mechelen. Einde mei 2018 is er een afsluitend weekend, opnieuw in Wijgmaal.

Het opleidingsjaar 2017-2018 is een deel van een tweejaarlijkse cyclus die begon in oktober 2016. Om de opleiding te volgen, hoef je het eerste jaar (2016-2017) niet gevolgd te hebben: de twee jaren kan je onafhankelijk van elkaar volgen.  De thema’s van het eerste jaar kan je (geactualiseerd) volgen in het eerste jaar van een volgende cyclus.

Je komt alles over de opleiding te weten in de opleidingsfolder van 2017-2018.

Aarde-Werk-Brief

De Aarde-Werk-Brief is een driemaandelijks tijdschrift (nieuwsbrief).

In de zomerbrief 2017 kan u volgende auteurs en bijdragen lezen:

  • Jonas Van der Slycken, redactioneel voorwoord
  • Ullrich Melle, Planten: een filosofisch-ethische verkenning
  • Michael McCarthy, De man die opkwam voor de natuur
  • Wouter Deprez, Vast
  • Klimaatcoalitie, Bankroute
  • Jozefien, Niki en Stefanie, Lied “It’s not easy being green”

Meer informatie over Aarde-Werk-Brief.

Over Aardewerk

Aardewerk is een groep mensen, die zich laat inspireren door het ideeëngoed van de radicale ecologie en die vanuit deze inspiratie aan zelfverandering en maatschappelijke verandering wil werken.

Aardewerk wil tevens een ontmoetingsplaats zijn voor alle mensen die op zoek zijn naar nieuwe leefwijzen die minder vervreemdend, minder verkwistend, minder gehaast en dwangmatig, die ecologisch meer duurzaam, solidair, rechtvaardig en vreugdevol zijn

Aardewerk wil bijdragen tot de uitbouw van een netwerk tussen bewegingen, groepen en initiatieven die vanuit ecologische, sociale en spirituele bewogenheid de bestaande opjaag-en verspillingseconomie afwijzen en die voor een mens-en natuurvriendelijke samenleving ijveren.

Je kan Aardewerk nu ook volgen op Facebook.