Welkom

Schrijf in voor de Zomerweek 2017: Over GGO-patatten, landbouwwetenschap en politiek

29 mei 2011: honderden actievoerders bestormen een proefveld met genetisch gemanipuleerde aardappelen in Wetteren. Of dat is toch wat de media ervan maken.  Het opzet van de activisten: een breed maatschappelijk debat uitlokken over GGO’s, landbouwpolitiek, en de rol van wetenschap in de samenleving …

Tijdens deze zomerweek van Aarde-Werk blikken we terug op de actie en verdiepen we ons in de grotere vragen die ze uitlokte.

Hoe is het gesteld met de landbouw- en voedselwetenschappen?
Hoe worden onderzoeksvragen bepaald?
Waarom zetten we zo sterk in op technologie?
Wat is de rol van private bedrijven en korte termijn politiek hierin?
Op welke manier bepalen (hun) denkkaders mee hoe de landbouw- en voedselsystemen vorm krijgen?
Waarom bestaat er nog altijd controverse over genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s)?
Met welke argumenten kunnen we het verzet aangaan?
Welke inspiratie vinden we in de wereldwijde beweging tegen industriële en voor agro-ecologische landbouw?

De Zomerweek wordt begeleid door Barbara Van Dyck, Anneleen Kenis, Lien Vrijders en Nina Holland en gaat door van  2 augustus 2017 t/m 8 augustus 2017 in Het Molenhuis in Bérismenil.

Informatie en inschrijvingen: zie Folder Zomerweek 2017

Let op:  korting op de prijs

Om meer mensen uit te nodigen zich in te schrijven voor deze bijzondere zomerweek, hebben we de prijzen verlaagd:

basisprijs  €375  –  kampeerprijs €345

de andere prijzen blijven ongewijzigd: zie folder

Aarde-Werk-Brief

De Aarde-Werk-Brief is een driemaandelijks tijdschrift (nieuwsbrief).

Lees nu de langverwachte lentebrief.

In de lentebrief kan u volgende auteurs en bijdragen lezen:

  • Jonas Van der Slycken, redactioneel voorwoord
  • Ton Lemaire, Tussen rust en rusteloosheid
  • Jan Vanlommel en Massimiliano Simons, Interview met Barbara Van Dyck en Lien Vrijders
  • Gyde Knebusch, Op bezoek bij Maria Mies
  • Wouter Vanhove, Agro-ecologische analyse van ggo’s in mondiale landbouw- en voedselsystemen
  • Lieve De Kinder en Martina Roels, Megaontginningsprojecten versus het verzet van inheemsen en hun sympathisanten in Ecuador
  • Marc Alexander, Betoging voor wind en zon, ondanks de kernlobby

Meer informatie over Aarde-Werk-Brief.

Opleiding ecologische filosofie en politiek

Sinds oktober 2016 is een nieuwe tweejaarlijkse cyclus van de opleiding gestart in Mechelen. De enthousiaste groep die het eerste jaar volgden heeft van 9 t/m 11 juni 2017 een laatste weekend doorgebracht in ‘het Kasteeltje’ in Wijgmaal (Leuven).

Het tweede jaar (2017-2018) gaat dit najaar van start en wat we te bieden hebben, staat te lezen in de folder van 2017-2018. Om de opleiding te volgen, hoef je het eerste jaar niet gevolgd te hebben: de twee jaren kan je onafhankelijk van elkaar volgen en de inhoud van het eerste jaar kan je (geactualiseerd) in een volgende cyclus volgen.

Inlichtingen en inschrijven (via telefoon of mail):
Aardewerk
Korte Herendaalstraat 8, 3210 Lubbeek
Tel: 016/23.60.16

Over Aardewerk

Aardewerk is een groep mensen, die zich laat inspireren door het ideeëngoed van de radicale ecologie en die vanuit deze inspiratie aan zelfverandering en maatschappelijke verandering wil werken.

Aardewerk wil tevens een ontmoetingsplaats zijn voor alle mensen die op zoek zijn naar nieuwe leefwijzen die minder vervreemdend, minder verkwistend, minder gehaast en dwangmatig, die ecologisch meer duurzaam, solidair, rechtvaardig en vreugdevol zijn

Aardewerk wil bijdragen tot de uitbouw van een netwerk tussen bewegingen, groepen en initiatieven die vanuit ecologische, sociale en spirituele bewogenheid de bestaande opjaag-en verspillingseconomie afwijzen en die voor een mens-en natuurvriendelijke samenleving ijveren.

Je kan Aardewerk nu ook volgen op Facebook.