Welkom

Schrijf in voor de Zomerweek 2017: Over GGO-patatten, landbouwwetenschap en politiek

29 mei 2011: honderden actievoerders bestormen een proefveld met genetisch gemanipuleerde aardappelen in Wetteren. Of dat is toch wat de media ervan maken.  Het opzet van de activisten: een breed maatschappelijk debat uitlokken over GGO’s, landbouwpolitiek, en de rol van wetenschap in de samenleving …

Tijdens deze zomerweek van Aarde-Werk blikken we terug op de actie en verdiepen we ons in de grotere vragen die ze uitlokte.

Hoe is het gesteld met de landbouw- en voedselwetenschappen?
Hoe worden onderzoeksvragen bepaald?
Waarom zetten we zo sterk in op technologie?
Wat is de rol van private bedrijven en korte termijn politiek hierin?
Op welke manier bepalen (hun) denkkaders mee hoe de landbouw- en voedselsystemen vorm krijgen?
Waarom bestaat er nog altijd controverse over genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s)?
Met welke argumenten kunnen we het verzet aangaan?
Welke inspiratie vinden we in de wereldwijde beweging tegen industriële en voor agro-ecologische landbouw?

De Zomerweek wordt begeleid door Barbara Van Dyck, Anneleen Kenis, Lien Vrijders en Nina Holland en gaat door van  2 augustus 2017 t/m 8 augustus 2017 in Het Molenhuis in Bérismenil.

Informatie en inschrijvingen: zie Folder Zomerweek 2017

Aarde-Werk-Brief

De Aarde-Werk-Brief is een driemaandelijks tijdschrift (nieuwsbrief).

Lees de meest recente Aarde-Werk-Brief (winter 2017).

Meer informatie over Aarde-Werk-Brief.

Over Aardewerk

Aardewerk is een groep mensen, die zich laat inspireren door het ideeëngoed van de radicale ecologie en die vanuit deze inspiratie aan zelfverandering en maatschappelijke verandering wil werken.

Aardewerk wil tevens een ontmoetingsplaats zijn voor alle mensen die op zoek zijn naar nieuwe leefwijzen die minder vervreemdend, minder verkwistend, minder gehaast en dwangmatig, die ecologisch meer duurzaam, solidair, rechtvaardig en vreugdevol zijn

Aardewerk wil bijdragen tot de uitbouw van een netwerk tussen bewegingen, groepen en initiatieven die vanuit ecologische, sociale en spirituele bewogenheid de bestaande opjaag-en verspillingseconomie afwijzen en die voor een mens-en natuurvriendelijke samenleving ijveren.

Opleiding ecologische filosofie en politiek

Sinds oktober 2016 is een nieuwe tweejaarlijkse cyclus van de opleiding gestart in Mechelen. Inschrijven voor het lopende jaar is niet meer mogelijk. Het tweede jaar (2017-2018) kan je nog wel volgen – de twee jaren kan je namelijk onafhankelijk van elkaar volgen.

Aan het programma van 2017 – 2018 wordt nog wat gesleuteld en is hier te raadplegen eens alle punten ne komma’s juist zitten. De folder van 2016-2017 kan je nog bekijken om een idee te krijgen van wet de opleiding je kan bieden (zoals gezegd is inschrijven voor het lopende jaar niet meer mogelijk).


Je kan Aardewerk nu ook volgen op Facebook.