Blog

Mijnontginning en vrouwen

Mijnontginning en vrouwen

Nu we het toch over mijnontginning hebben. Wist je dat Ierland (Noord en Zuid) geïdentificeerd werd als een “hotspot in the European mining boom”. Dezelfde reden als voor de zee-roof worden gebruikt, namelijk de dringende noodzaak van een CO2 arme economie en de daarbij horende nieuwe grondstoffen (mineralen). Verwonderlijk of helemaal niet, overal ter wereld staan vrouwen in de frontlinie van de strijd hiertegen en de bescherming van natuur en land. In Ierland, Noord- en Zuid nemen diverse vrouwen de…

Lees Meer Lees Meer

Over innovatie gesproken, laten we het eens over diepzeemijnbouw hebben…

Over innovatie gesproken, laten we het eens over diepzeemijnbouw hebben…

Wie herinnert zich sjeik Yamani nog, de Saoedische olieminister tijdens de oliecrisis van 1973? “Het stenen tijdperk kwam niet ten einde omdat de stenen op waren.” zei die man later. De steentijd, dat is nog niet zo lang geleden. Alleszins veel minder lang dan de tijd die nodig was om fossiele brandstoffen te maken die we nu snel snel opstoken. Maar er breekt een nieuwe tijd aan. Intussen is de energietransitie immers ingezet. Het nieuwe verhaal klinkt veel beter. Zon…

Lees Meer Lees Meer

Hans krijgt het laatste woord

Hans krijgt het laatste woord

Psy, boer en loperTussen kramp en schending? Psy: een gezonde geest huist in een gezond lichaam. Zeker in coronatijden hameren artsen, psychologen, kinesisten, leerkrachten, fitnessers enz. op het belang van bewegen en sporten voor de gezondheid van de geest. Zelfs een zanger maant ons aan: Sta daar niet te staan, kom tot leven. Komaan met dat lijf, beweeg met dat lijf. Boer: De heilige geest huisde toen in de kerk en op alle plaatsen. Nu zit die opgesloten in ons…

Lees Meer Lees Meer

In memorian: Luc Versteylen

In memorian: Luc Versteylen

De eerste Zomerweken van Aardewerk gingen door in de brouwerij van Viersel, opgericht door Luc Versteylen.Luc is op 10 februari – 93 jaar oud – °11 sept 1927 – gestorven aan Corona. Hij kreeg helaas niet de begrafenis zoals hij ze in ‘Eens zullen we weer’ beschrijft. Luc had grote invloed op de groene beweging in Vlaanderen, maar was minstens ook inspirerend voor het onderwijs met stilte, samenhorigheid en soberheid ook in het verkeer, op het werk en in het…

Lees Meer Lees Meer

TIPS OM TE LEZEN…

TIPS OM TE LEZEN…

Er is veel, zo veel. De keuze sluit aan bij thema’s die nauw aansluiten bij Aardewerk en bij de focus van dit nummer, klimaat en klimaatverandering. We kozen drie boeken. Het eerste omdat het ingaat op een uitspraak “een beter milieu begint bij jezelf”. Een uitspraak waar we te pas en te onpas mee geconfronteerd worden en die past in een individualistische samenleving en waarin de grote economische spelers en overheden schijnbaar geen verantwoordelijkheid hebben. Het tweede boek legt de…

Lees Meer Lees Meer

VOOR VERWONDERING, VERWONDEREN

VOOR VERWONDERING, VERWONDEREN

Verwonderen is altijd een openheid om te zien, te voelen of te dromen. In dit nummer laten we jullie verwonderen door poëzie, door woordenspel. Luc schreef een ‘klimaatgedicht’ voor Aardewerk. Op het einde van 2020 verscheen een poëziebundel onder de veelzeggende naam “ zwemlessen voor later”. Marieke koos er hieruit twee. Het Aardse(Luc) Adam heeft de appelboomgemest, gekapt en opgestookt. Een eeuw gewrocht en dan gebroken,de burn-out, covid, kettingroken,de atmosfeer die ons doet koken,zo worden wij uit onze hel verstoten,ons…

Lees Meer Lees Meer

OVER BOMEN, DIEREN, RIVIEREN…OVER NIET-MENSEN

OVER BOMEN, DIEREN, RIVIEREN…OVER NIET-MENSEN

In de radicale ecologie staat de mens niet centraal maar wel de verbondenheid tussen de levende (en niet levende) organismen. Planten, dieren, mensen, maar ook rivieren, oceanen… en de onderlinge verhoudingen tussen die organismen krijgen een andere betekenis. Filosofe, auteur en singer-songwriter Eva Meijer is een van de grootste pleiters van deze verbondenheid. Ze is een van de trekkers van de Ambassade van de Noordzee en in de vorige Aardewerkbrief werd haar essay “De stem van de Noordzee” toegelicht. We…

Lees Meer Lees Meer

BLIKVANGER: ECOFEMINISME: waar gender en klimaatverandering samen komen

BLIKVANGER: ECOFEMINISME: waar gender en klimaatverandering samen komen

Het ecofeminisme is onmogelijk in enkele zinnen te beschrijven. Het wordt beschouwd als een stroming binnen de radicale ecologie en vertrekt van de verbanden die bestaan tussen de onderdrukking van vrouwen, van mensen uit de lagere sociale klassen en van racisme enerzijds en anderzijds de onderdrukking van de niet menselijke natuur. Met andere feministische groeperingen vertoont deze stroming overeenkomsten in hun kritiek op diverse vormen van sociale dominantie, maar breidt dit uit tot de onderdrukking van de natuur. Ecofeministen wijzen…

Lees Meer Lees Meer

BLIKVANGER : Kernwapens zijn we het vergeten en wat hebben ze te maken met klimaat?

BLIKVANGER : Kernwapens zijn we het vergeten en wat hebben ze te maken met klimaat?

Eind januari van dit jaar werd het Nucleair Verbodsverdrag van de Verenigde Naties (VN) van kracht. Toen in 2020 Honduras als vijftigste land het ‘UN Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons’ (TPNW) ratificeerde werd dit mogelijk. Het verdrag is het eerste multilateraal akkoord dat kernwapens volledig verbiedt. De gewone pers leek dit eerder te beschouwen als een ‘fait divers’, terwijl er veel redenen tot ongerustheid zijn. In deze rubriek vind je een artikel waarin dieper ingegaan wordt op deze…

Lees Meer Lees Meer

KLIMAATZAKEN EN DE WEG NAAR DE RECHTBANK

KLIMAATZAKEN EN DE WEG NAAR DE RECHTBANK

Meer en meer worden rechtbanken een belangrijke partner in de strijd naar een beter milieu en het afdwingen van klimaatmaatregelen. De Belgische klimaatzaak wordt op de voet gevolgd. Klimaatzaak België: De urgentie van een ambitieus klimaatbeleid Na jarenlange voorbereiding en de nodige vertragingsmaneuvers is de Klimaatzaak van 16 tot 26 maart 2021 verschenen voor de rechter. Dit kan een keerpunt betekenen voor het Belgische klimaatbeleid, de verantwoordelijke ministers, maar ook voor de klimaatactivisten en het bredere middenveld. Het Belgische gerecht…

Lees Meer Lees Meer