Blog

Ons leven als GAIA

Ons leven als GAIA

Het verhaal kan je rustig alleen lezen, maar ook samen met anderen en laat iemand zachtjes op een trommel slaan. Het verhaal behoort aan ieder van ons en aan ons allemaal, zoals de hartslag van ons levende universum. De slag van de trommel brengt de hartslag in herinnering.Ga mee te in een verhaal dat wij allen delen, een verhaal waarvan het ritme nog altijd in ons klopt en laat je omringen door verwondering. De wetenschap is op dit moment ver…

Lees Meer Lees Meer

Herfstbrief 2019: voorwoord en inhoud

Herfstbrief 2019: voorwoord en inhoud

Beste lezer, Nu de zomer ons definitief vaarwel heeft gezegd, gaan we opnieuw een periode tegemoet met tal van veranderingen in de natuur en bij de mensen. De weelde van de oogst verwent ons met velerlei lekkers, vogels migreren, zwammen komen tevoorschijn, herten brullen, regenwater baant zich een weg in de bodem, schaarse maar warme zonnestralen strelen onze huid, mensen kruipen dichter bij elkaar. Geen beter moment om terug te blikken op de gebeurtenissen van het voorbije jaar en de…

Lees Meer Lees Meer

Eerbetoon aan Rom De Cock

Eerbetoon aan Rom De Cock

Rom De Cock, een persoon die ons allen lief was op vele zomerweken van Aardewerk, is op 23 augustus vredig ingeslapen. Hij heeft voor ons iets opgeschreven: “Dat wil ik u graag op het hart drukken. Leven en dood zijn belangrijke dingen. Snel vergaan alle zaken. Wees waakzaam, nimmer onoplettend. Steeds aandachtig.” Rom was de boeddhistische ziel in onze groep. Zijn stem deed er toe, het was een zuivere klank, nooit luid, nooit haastig. Hij had niet veel tijd om…

Lees Meer Lees Meer

Zomerweek 12-18 augustus 2019: De mens voorbij, de zomerweek voorbij: met Ullrich Melle en Ton Lemaire onder planten en dieren

Zomerweek 12-18 augustus 2019: De mens voorbij, de zomerweek voorbij: met Ullrich Melle en Ton Lemaire onder planten en dieren

Idyllisch en vol leven. De omgeving van het Molenhuis in Bérismenil waar de zomerweek van Aardewerk plaatsvond is een mooie plek om tot rust te komen. Even naar de tent? Dan wandel je via de brug over het riviertje, onder de bomen door, naar het weilandje. Voor je voeten zie je muisjes in hun holletjes verdwijnen en sprinkhanen wegspringen. En kijk eens in het water. In de vijver zitten kikkers en in de Belle Meuse rivierkreeftjes. Het is een prachtige…

Lees Meer Lees Meer

De Olmendans

De Olmendans

“Al tientallen jaren introduceer ik de Olmendans van Joanna Macy binnen en buiten Aardewerk in talloze workshops, om steeds weer te ervaren hoezeer deze dans op een diepe en blijvende manier engageert. De vele mensen, die de afgelopen decennia programma’s bij Aardewerk hebben gevolgd, hebben kennis gemaakt met deze eenvoudige maar diep doorwerkende dans. Zowel tijdens  de zomerweken, die Aardewerk reeds meer dan dertig jaar organiseert, als tijdens de opleidingen ‘Ecologische Filosofie en Politiek’, vormt de Olmendans een sterk moment…

Lees Meer Lees Meer

Zomerbrief 2019: voorwoord en inhoud

Zomerbrief 2019: voorwoord en inhoud

Beste lezer, Na een bewogen verkiezingscampagne en veelbesproken verkiezingsresultaten, is de zomer nu met zijn volle gewicht ten tonele verschenen. Die herinnert ons eraan dat de Aarde het menselijke ingrijpen niet zomaar aan zich voorbij laat gaan. Nog nooit klom het kwik zo hoog in de zuidelijke streken van Frankrijk, met name tot meer dan 44 graden Celsius. Een kleine positieve noot mag dan zijn dat we meer dan ooit vol bewondering zijn voor de weldaden van de bomen en…

Lees Meer Lees Meer

Zomerweek Aardewerk 2019

Zomerweek Aardewerk 2019

Zomerweek Aardewerk 2019 De mens voorbij Onder dieren en planten Met Ton Lemaire en Ullrich Melle 12 t.e.m. 18 augustus 2019 – Bérismenil   Tijdens deze 26e zomerweek richten we onze aandacht exclusief op ‘het andere leven’, in dit verband: het niet-menselijke leven. Het leven op aarde bestaat uit dieren en planten, waarbij we de mens eigenlijk tot de dieren moeten rekenen. Maar zo wordt dat in onze antropocentrische wereld niet begrepen: daarin wordt de mens immers opgevat als een…

Lees Meer Lees Meer

Actie ‘Recht voor de Boom’

Actie ‘Recht voor de Boom’

Uit de zomerweek “Met Hannah Arendt op weg – Actieve hoop in crisistijd” in 2018 met Dirk De Schutter en Alma De Walsche ontstond “Recht voor de Boom”. Met deze actie wilden we pleiten voor een betere vertegenwoordiging van het niet-menselijke leven in onze democratie en voor meer aandacht voor hun rechten, en wilden we ook VZW Klimaatzaak een duwtje in de rug geven. Daarnaast wilden we er ook op wijzen dat bomen zowel slachtoffer van als oplossing voor klimaatontwrichting…

Lees Meer Lees Meer

Doodsbrief

Doodsbrief

Naar aanleiding van het thema dieren en planten op de Zomerweek van 2019, schreef Hans Versteden enkele beschouwingen neer.  We hebben een afspraak om 19u40 stipt. ‘Stipt, hé!’ Ik gris dus geen leesvoer mee en dan en dan alleen beland ik in de wachtzaal, grom. M’n smart leidt me af. Om 20u10 is het zover. De secretaresse maakt een dossier op en overloopt een lange vragenlijst naar haar leeftijd, geboortedatum, voor- én achternaam en of onze beslissing wel voldoende gemotiveerd…

Lees Meer Lees Meer

De toekomstige geschiedenis van de politieke economie (deel 2)

De toekomstige geschiedenis van de politieke economie (deel 2)

Jan Vanlommel maakte een Nederlandse vertaling van een tekst van Eric Zencey, auteur en spreker aan meerdere universiteiten in de Verenigde Staten, die sinds de economische crisis in 2008 onder de aandacht kwam voor zijn ideeën over een ander soort economie. Het eerste deel van deze tekst verscheen in de lente-editie. Wanneer je economie functioneert op basis van een energiebron die welvaartswaarde produceert tegen een ratio van 100 op 1, of beter (de geschatte EROI (energy return on investment, red)…

Lees Meer Lees Meer