Redactioneel voorwoord (herfst 2012)

Redactioneel voorwoord (herfst 2012)

Beste lezer(es),

Beste Aardewerk(st)er,

Even ter herinnering: de opleiding ‘Ecologische Filosofie en Politiek’ in haar nieuwe gedaante start op het einde van oktober. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar en wie wenst in te schrijven, is van harte welkom. Meer hierover op www.aardewerk.be

In deze Aarde-Werk-Brief vindt je vooreerst een bijdrage van André Comte-Sponville waarin hij zijn verwachtingen ten aanzien van een toekomstige spiritualiteit neerschrijft rond drie kernideeën: het ontstijgen aan de valstrikken van zowel het ego als het anthropocentrisme en het in praktijk brengen van vreedzame en tolerante samenlevingsverbanden. Het zijn waarden die ook in een radicaal ecologisch bewustzijn centraal staan.

Uit een verslag dat Dominique Soenens ons biedt over zijn gesprek met de Indiase sociaal activist Bunker Roy vernemen we hoe het courante Westerse ontwikkelingswerk, ook al mag het goed bedoeld zijn, in de praktijk niet alleen arrogant overkomt, maar ook vaak voorbijgaat aan de noden van de locale bevolking die anders georiënteerd kunnen zijn dan hetgeen in het Westen als norm vanuit het groeimaatschappijmodel naar voren geschoven wordt. Het door Bunker Roy opgezette Barefoot College is een mooi voorbeeld van hoe initiatieven, met inachtneming van de plaatselijke eigenheid, een groter welzijn bewerkstelligen.

Tijdens de afgelopen maanden werd met verontwaardiging gereageerd op de (fiscale?) verhuis van de Franse topindustrieel Bernard Arnault naar België en hiermede kwam opnieuw het hier vigerende belastingstelsel in opspraak met de juridische constructies die voor rijken mogelijk zijn om een dergelijke verhuis aantrekkelijk te maken. Het woord ‘belastingen’ suggereert meteen een ‘last’ en het is haast communis opinio fiscale heffingen af te doen als een te mijden kwaad. Maar loopt deze perceptie niet mank? Dat fiscale ‘bijdragen’ – misschien al een minder belastend woord voor ‘belastingen’ – in wezen met burgerzin te maken hebben, maakt Dries Lesage ons duidelijk aan de hand van vijf stellingen die hij verwoordt met het oog op een rechtvaardige fiscaliteit.

Hoe ingrijpend en afzichtelijk het landschap in onze contreien over de voorbije decennia verminkt werd, kunnen we iedere dag met ergernis vaststellen. Kunnen vogels ons misschien iets leren als we aan bouwen denken? Robert Lynd meent van wel in een kernachtige formulering.

De verhouding van de mens tot zijn dierlijke medewezens blijft een onderwerp dat meestal ongaarne in zijn consequenties doorgedacht wordt. Het vertaalt ook meteen hoe de mens zich vanuit zijn vermeende suprematie positioneert, terwijl hij vanuit zijn vermogens van rede en empathie tot een andere houding in staat is. Raymond Corbey bespreekt vijf nieuwe publicaties op het terrein van de omgang met dieren.

Mede naar aanleiding van de in september 2012 ontstane commotie rond de effecten van genetisch gemanipuleerde gewassen presenteren we vervolgens een boeiende analyse die Joseph Mercola maakte over het onderwerp.

In dit herdenkingsjaar van Hermann Hesse past het even stel te staan bij zijn omgang met de natuur en lees je zijn Reiselied waarin de verbinding van poëzie, wandelen en contemplatie de ervaring van de aanwezigheid in het nu verhevigt.

Tenslotte lees je de aankondiging van het Transitiefestival Middenveld dat in Gent doorgaat en waaraan o.a. Anneleen Kenis, Aardewerkster en coauteur van het recent verschenen boek De mythe van de groene economie, haar medewerking aan het avonddebat verleent.

Veel leesgenot te midden van de pracht van de herfstkleuren!

Mede namens de Aardewerkploeg,

Paul Haerden

Redacteur

Oktober 2012