Welkom

Welkom

Welkom op de website van Aardewerk. We leggen op deze eerste pagina de nadruk op onze belangrijkste activiteiten. Navigeer via de menu’s als je meer wilt weten over de werking van Aardewerk.

Opleiding: Ecologische Filosofie en Politiek

‘Stapstenen naar een andere toekomst’

We richten ons met deze opleiding tot iedereen die zich zorgen maakt over de toekomst van het leven op aarde en over de kwaliteit van dat leven, en die tijd wil vrijmaken om daar in groep bij stil te staan en van gedachten te wisselen.

De opleiding bestaat uit twee jaar maar elk jaar kan afzonderlijk gevolgd worden. Elk jaar van de opleiding bestaat uit een startweekend, zeven maandelijkse uiteenzettingen op zaterdag en een eindweekend.

Ga naar de opleidingspagina om meer te vernemen.

Zomerweek 2018 –  3 tot 9 augustus 2018

Met Hannah Arendt op weg – Actieve hoop in crisistijd

De zomerweek 2018 is voorbij en was een succes, zowel wat de opkomst betreft (we hebben helaas inschrijvingen moeten weigeren wegens volzet) als de inhoud en beleving.

In de zomerweek 2018 liet Alma De Walsche ons kennismaken met Philipp Bloms boek ‘Wat op het spel staat’. Daarin weerklinkt een sterke oproep om de uitdagingen aan te gaan die de klimaatontwrichting en robotisering met zich meebrengen. Vervolgens verklaarde Dirk De Schutter hoe Hannah Arendts ‘Vita Activa’ ons op weg helpt om te ‘handelen’, actief te worden in de samenleving. En tenslotte werd via Joanna Macy’s werk gepeild naar ons eigen engagement.

Elk jaar organiseert Aardewerk een Zomerweek: een combinatie van verdieping in een thema dat vooraf vastgelegd wordt en van vakantie in een aangename natuurlijke omgeving.

Ga naar de zomerweekpagina om meer te vernemen.

Nieuwsbrief

Aardewerk publiceert vier keer per jaar (lente, zomer, herfst, winter) een Aardewerk-brief met artikelen betreffende het sociaal-ecologisch gedachtegoed en de radicale ecologie, aankondigingen van cursussen en andere activiteiten, boekbesprekingen, getuigenissen en bedenkingen van ‘aardewerkers’, … .

Je kan de nieuwbrief-artikels lezen op onze blog-pagina.

Wil je de nieuwsbrief via mail of post ontvangen, schrijf je dan hier in.

Of download de laatste nieuwsbrief als pdf-bestand. Voorbije nieuwsbrieven vind je in ons archief.

Verwante activiteiten

dinsdag 28 augustus 2018, 20u00

Boekvoorstelling Het waagstuk van de politiek door de auteurs: Dirk De Schutter en Remi Peeters
Locatie: het Wereldcafé, Helleputteplein 2, 3000 Leuven

Georganiseerd door Hart boven Hart Leuven en het Wereldcafé. Info: leuven@hartbovenhard.be.