Welkom

Welkom

Welkom op de website van Aardewerk. We leggen op deze eerste pagina de nadruk op onze belangrijkste activiteiten. Navigeer via de menu’s als je meer wilt weten over de werking van Aardewerk.


Zomerweek 2020 – uitgesteld tot 2021

Beste Aardwerkers,

Het coronavirus blijft om zich heen grijpen en steeds meer begint daardoor ook het organiseren van groepsactiviteiten in de zomerperiode onzeker te worden.

Daarom hebben we tot onze spijt moeten beslissen om de Aardewerk Zomerweek 2020 niet te laten doorgaan.

Daarbij hebben we ons laten leiden door een aantal vragen. Zal het in augustus wel toegelaten zijn om mensen samen te brengen, en over hoeveel mensen zal dit dan gaan? Zullen potentiële deelnemers, na weken van social distancing, in augustus wel met vijftig mensen samen durven leven gedurende een week? En bovenal, zal de epidemie tegen dan voldoende uitgeraasd zijn om de deelnemers een veilige omgeving te kunnen bieden?

We waren al een flink eind opgeschoten in de organisatie van de zomerweek over “Democratie in tijden van klimaaturgentie”, en ook de huidige gebeurtenissen illustreren het spanningsveld tussen urgentie en democratie in onze samenleving. We schrappen deze zomerweek dus zeker niet, maar stellen hem uit naar augustus 2021.

We hopen jullie in goede gezondheid te mogen verwelkomen in 2021!

Het zomerweek-coördinatieteam.

Elk jaar organiseert Aardewerk een Zomerweek: een combinatie van verdieping in een thema dat vooraf vastgelegd wordt en van vakantie in een aangename natuurlijke omgeving. Informatie over voorbije zomerweken vind je in ons archief.


Opleiding: Ecologische Filosofie en Politiek

‘Stapstenen naar een andere toekomst’

Belangrijke opmerking vooraf: door de coronacrisis is de opleiding met een jaar uitgesteld. In het najaar van 2021 start een nieuw opleidingsjaar.

De opleiding wordt één jaar verschoven. We richten ons met deze opleiding tot iedereen die zich zorgen maakt over de toekomst van het leven op aarde en over de kwaliteit van dat leven, en die tijd wil vrijmaken om daar in groep bij stil te staan en van gedachten te wisselen.

De opleiding bestaat uit twee jaar maar elk jaar kan afzonderlijk gevolgd worden. Elk jaar van de opleiding bestaat uit een startweekend, zeven maandelijkse uiteenzettingen op zaterdag en een eindweekend. Wie de volledige twee jaar afgerond heeft, kan ook afzonderlijke opleidingsdagen volgen.

Ga naar de opleidingspagina om meer te vernemen.


Aardewerk-brief

Aardewerk publiceert vier keer per jaar (lente, zomer, herfst, winter) een Aardewerk-brief met artikelen betreffende het sociaal-ecologisch gedachtegoed en de radicale ecologie, aankondigingen van cursussen en andere activiteiten, boekbesprekingen, getuigenissen en bedenkingen van ‘aardewerkers’, … .

Je kan de artikels van de Aardewerk-brief ook lezen op onze blog-pagina.

Wil je de Aardewerk-brief via mail of post ontvangen, schrijf je dan hier in.

Of download de laatste nieuwsbrief als pdf-bestand: Aardewerk-brief winter 2019-2020.

Voorbije nieuwsbrieven vind je in ons archief.