Opleiding

Opleiding

Het nieuwe opleidingsjaar begint in het najaar van 2024.

Lees hieronder verder voor algemene en praktische informatie over de opleiding. Bekijk ook het specifieke programma voor het opleidingsjaar 2024-2025.

Ecologische Filosofie en Politiek

‘Stapstenen naar een andere toekomst’

De opleiding bestaat uit twee jaar maar elk jaar kan afzonderlijk gevolgd worden. Elk opleidingsjaar begint in het najaar met een startweekend van vrijdagavond t/m zondagnamiddag. Daarna volgen zeven maandelijkse uiteenzettingen op zaterdagen (10u30 – 16u30 met optioneel een nabespreking tot 17u30) en een eindweekend opnieuw van vrijdagavond t/m zondagmiddag . Wie de volledige twee jaar afgerond heeft, kan ook afzonderlijke opleidingsdagen volgen.

Hieronder vind je meer achtergrond over de opleiding. Die informatie is ook vermeld in de folder die we elk jaar verspreiden. Om een goed idee te krijgen van de volledige cyclus van twee jaar, kan je de folders bekijken van opleidingsjaar 2021-2022 (eerste jaar van de laatste cyclus van twee jaar) en van opleidingsjaar 2022-2023 (het tweede jaar van de laatste cyclus). Zo krijg je een overzicht en korte beschrijving van de thema’s die aan bod kwamen. We bekijken elk jaar de relevantie van de thema’s en passen indien nodig het programma aan.

Het volgende opleidingsjaar start in het najaar van 2024 en is het eerste jaar van een beginnende tweejaarlijkse cyclus.

Uitgangspunt

Er kan geen twijfel meer over bestaan: wij staan op de drempel van een tijdperk van ecologische schaarste en beperkingen. Voedsel, drinkbaar water, grondstoffen worden krap. Neem daarbij de dramatische achteruitgang van de biodiversiteit, de ontbossing en de klimaatproblemen, alsook de verdere aangroei van de wereldbevolking die zich haast uitsluitend in de arme landen van het Zuiden zal voordoen en waarvan het grootste gedeelte in stedelijke agglomeraties van tientallen miljoenen zal trachten te overleven, en het is duidelijk dat het ecologische vraagstuk zich dringender dan ooit stelt.

Het neoliberale wereldmarktkapitalisme met zijn groei-obsessie en winststreven biedt geen enkel uitzicht op een oplossing voor deze globale problemen. Integendeel, zijn onderliggend mens- en natuurbeeld, zijn drijfveren en waarden zijn onverzoenbaar met een sociaal en ecologisch evenwichtige en duurzame wereldsamenleving die ruimte laat voor rijke en vrije natuur. Van dit inzicht doordrongen bestaat en groeit er een wereldwijde beweging voor een alternatieve toekomst en voor een andere wereld. De opleiding Ecologische Filosofie en Politiek is een initiatief in het kader van deze zoektocht naar een meer rechtvaardige en meer natuurverbonden bestaansvorm voor het menselijke huishouden op aarde. Wij zijn ervan overtuigd dat het natuurvraagstuk, de vraag dus naar de verhouding van de mens en zijn economie tot de ecologie een fundamentele rol speelt in deze zoektocht.

Doelstellingen en doelgroep

De ecologische crisis is een grote zorg voor veel mensen in veel verschillende opzichten: binnen de werksituatie of in de vrije tijd, in politieke partijen of in de ecologische beweging, op wetenschappelijk vlak of in natuurverenigingen zijn mensen bezig met het groene gedachtegoed. Vaak vinden zij de tijd en de weg niet voor de zo noodzakelijke reflectie en verdieping.

Met deze opleiding beogen we:

  • Het radicaal-kritische denken in wetenschap en filosofie met betrekking tot de vraagstellingen van de ecologische  crisis en de sociaal-economische crisis, te presenteren en gezamenlijk te bespreken.
  • Het debat in Vlaanderen rond de oorzaken van de ecologische crisis en de noodzakelijk te nemen maatregelen  extra inhoud en ondersteuning te geven.
  • Inspiratie en inhoud te verschaffen aan mensen en organisaties die zich verder willen verdiepen in deze materie en deze inzichten in hun campagnes of projecten willen integreren.

We richten ons met deze opleiding dan ook expliciet tot eenieder die zich zorgen maakt over de toekomst van het leven op aarde en over de kwaliteit van dat leven, en die tijd wil vrijmaken om daar in groep bij stil te staan en van gedachte over te wisselen. We denken daarbij aan mensen uit de oude en nieuwe sociale bewegingen en politieke  partijen, aan leerkrachten, aan vakbondsmensen, andersglobalisten en pioniers in andere levensstijlen, aan mensen uit de transitiebeweging, de klimaatbeweging, de Occupy-beweging en de vele andere eenlingen en groepen op zoek naar een andere wereld…

Er is voor deze opleiding geen specifieke voorkennis vereist.

Opzet

De opleiding, die sinds 2004 bestaat, heeft een tweejarige cyclus, en gaat telkens door in een andere Vlaamse stad. Elk jaar omvat een intensief programma van 2 weekends en 7 zaterdagen, dat uit uiteenzettingen, groepsgesprekken en discussie bestaat. Voor het tweede jaar van de opleiding kan apart ingeschreven worden.

Inhoudelijk ligt de nadruk op verschillende wetenschappelijke en maatschappelijk relevante invalshoeken enerzijds, en op diepgaander filosofische analyses van het sociaal-ecologische vraagstuk anderzijds. Om een volledig overzicht te krijgen van de inhoud, kan je de folders van de laatste volledige cyclus bekijken: opleidingsjaar 2021-2022 en opleidingsjaar 2022-2023.

De opleiding Ecologische Filosofie en Politiek ging eerder reeds door in Leuven (2004-2006 en 2012-2014), in Gent (2006-2008 en 2014-2016), in Antwerpen (2008-2010), in Brussel (2010-2012) en in Mechelen (2016-2018, 2018-2020 en 2021-2023).

Getuigschrift

Aardewerk verleent een getuigschrift aan wie het programma van de opleiding doorlopen heeft.

Praktisch

Programma

Uren

De weekends beginnen op vrijdag om 19u en eindigen op zondag om 17u.

De uren op zaterdagen: van 10u30 tot 13u00 en van 14u00 tot 16u30. Daarna is er de mogelijkheid tot verdere discussie en uitwisseling.

Plaats

Locatie van het startweekend:

‘t Kasteeltje, Remylaan 13, 3018 Wijgmaal, Leuven.

Locatie op zaterdagen:

De lokalen (atelier 2) van de Thomas More hogeschool Mechelen: campus Lucas Faydherbe, Zandpoortvest 16, 2800 Mechelen. Deze locatie ligt op 950 m van het station Mechelen.

Locatie van het eindweekend:

‘t Kasteeltje, Remylaan 13, 3018 Wijgmaal, Leuven.

Maaltijden

Tijdens de weekends zijn vegetarische maaltijden voorzien. Op zaterdagen zijn er broodjes tussen de middag.

Prijs

De prijs is afhankelijk van je inkomen. De normale prijs is €580, eventueel in schijven te betalen. De minimumprijs voor kleine inkomens is €400. De werkgeversprijs bedraagt €780. In deze prijzen zijn de verblijfskosten (incl. maaltijden) voor de twee weekends inbegrepen en de broodjeslunches op zaterdag.

Voor diegenen voor wie het volgen van deze opleiding om financiële redenen moeilijk is, behoort een studiebeurs tot de mogelijkheden. Aardewerk zoekt sponsoring en stelt een aantal beurzen van €100 beschikbaar. Deze beurs kan met een korte motivatiebrief worden aangevraagd op info@aardewerk.be.

Voor wie de volledige tweejarige opleidingscyclus al volgde: je kan een losse lesdag  volgen (bijdrage € 25) of een weekend(dag) (€ 50 vanwege de heerlijke warme maaltijden). Graag even verwittigen via info@aardewerk.be.

Inschrijving

Aardewerk gebruikt de gegevens die je in het formulier verstrekt alleen om jou te kunnen contacteren en informeren in het kader van de opleiding. Jouw telefoonnummer houden we graag bij om jou tijdig te kunnen contacteren in geval van plotse wijzigingen of andere dringende mededelingen. Jouw adres bewaren we tijdelijk in een aparte lijst die alleen gedeeld wordt met de andere deelnemers, zodat deelnemers contact met elkaar kunnen opnemen, bijvoorbeeld om gedeeld vervoer af te spreken.

Stuur een mailtje naar info@aardewerk.be indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of bekijk onze privacyverklaring.