Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Aardewerk publiceert vier keer per jaar (lente, zomer, herfst, winter) een Aardewerk-brief met artikelen betreffende het sociaal-ecologisch gedachtengoed en de radicale ecologie, aankondigingen van cursussen en andere activiteiten, boekbesprekingen, … .

De opname van een artikel in de Aardewerk-Brief impliceert niet noodzakelijk de volledige inhoudelijke instemming van de redactie. Het betekent wel dat de tekst nuttig bevonden werd als bijdrage aan de sociaal-ecologische ideeënontwikkeling.

Voel je je geïnspireerd om zelf een bijdrage te schrijven voor onze nieuwsbrief? Stuur je artikels, gedachten en gedichten, cartoons en suggesties naar nieuwsbrief@aardewerk.be. De redactie behoudt zich het recht voor te beslissen wat wel en niet opgenomen wordt.

Inschrijven op de nieuwsbrief

Het digitaal abonnement kost je niets. Inschrijven kan via het invulformulier dat je hieronder vindt (of je stuurt een mail naar info@aardewerk.be met onderwerp ‘inschrijving nieuwsbrief’ en vermelding van je contactgegevens).

Wil je een papieren versie ontvangen, maak dan het jaarlijkse abonnementsgeld van 15 € over op rekening BE95 5230 8031 4358 op naam van Aardewerk vzw onder vermelding van ‘Abonnement Aardewerk-brief‘. Voor buitenlandse geadresseerden bedraagt het abonnementsgeld 20 €.