Enorme tumoren en vroege dood door genetische manipulatie

Enorme tumoren en vroege dood door genetische manipulatie

Joseph Mercola

Het allereerste zeer langlopend voedingsonderzoek(1) dat de gezondheidsrisico’s van genetisch gemanipuleerde voedingsmiddelen heeft geanalyseerd, is op 19 september 2012 online gepubliceerd. De resultaten zijn op zijn zachtst gezegd verontrustend. Dit nieuwe onderzoek sluit aan bij een lijst van meer dan 30 andere dierenstudies(2) die toxische of allergene problemen aantonen met genetisch gemanipuleerde voedingsmiddelen.

Onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Food and Chemical Toxicology (“Voedsel en Chemische Giftigheidsleer”), voorzien van diverse wetenschappelijke beoordelingen, ontdekte dat ratten die twee jaar waren gevoerd met een bepaald soort genetisch gemanipuleerde maïs, enorme borsttumoren kregen en nier- en leverbeschadigingen en andere ernstige gezondheidsproblemen opliepen. Deze maïs is in veel voedsel verwerkt in de Verenigde Staten. Het onderzoek was zó belangrijk en controversieel dat het onder strikte geheimhouding is uitgevoerd. Volgens een Frans artikel in Le Nouvel Observateur(3) gebruikten de onderzoekers versleutelde e-mails, werden telefoongesprekken verboden en hebben ze zelfs een ‘vervalst namaak-onderzoek’ gedaan om sabotage te voorkomen!

De auteurs geven aan wat is onderzocht: “De gezondheidseffecten van een Rounduptolerante genetisch gemodificeerde maïssoort (met 11% in het voer verwerkt), die is geteeld met of zonder Roundup en alleen met Roundup (vanaf 0,1 ppb in water – 0,1 deeltje per miljard), zijn twee jaar lang bij ratten bestudeerd(4) Bij de vrouwelijke ratten was de sterfte bij alle behandelde groepen 2 tot 3 keer hoger dan bij de controlegroep en ze stierven eerder. Dit verschil was zichtbaar bij 3 mannelijke groepen die met GGO’s (genetisch gemodificeerde organismen) waren gevoerd. Alle resultaten waren afhankelijk van hormonen en geslacht en de ziektebeelden waren vergelijkbaar. Vrouwtjes ontwikkelden vaker grote borsttumoren dan bij de controlegroep. De hypofyse is het tweede meest aangetaste orgaan. Het geslachtelijk hormonale evenwicht veranderde door behandelingen met GGO en Roundup. Bij behandelde mannetjes waren leverstuwing en necrose (celdood) 2,5 – 5,5 maal toegenomen … Duidelijke en ernstige nierziekten kwamen ook in het algemeen 1,3 – 2,3 vaker voor. Mannetjes hadden 4 keer vaker grote voelbare tumoren dan de controlegroep en die deden zich tot 600 dagen (20 maanden) eerder voor. Biochemische gegevens gaven zeer duidelijke chronische niergebreken aan: bij alle behandelingen en beide geslachten was 76% van de veranderde eigenschappen gerelateerd aan de nieren. Deze resultaten kunnen worden verklaard door de sprongsgewijze hormoonontregeling ten gevolge van Roundup, maar ook door de overmatige expressie van het genetisch gemanipuleerde gen in het GGO en zijn gevolgen voor de stofwisseling.”

Beste mensen, als dit je aandacht niet trekt, doet niets dat…. Bestaat 10 % of meer van je dagelijkse dieet uit genetisch gemodificeerde (GM) ingrediënten? Op dit moment kun je dat niet zeker weten, aangezien GMvoedingsmiddelen niet geëtiketteerd zijn in de VS. Maar de kans bestaat, als je (in Amerika) bewerkt voedsel eet, dat je dieet tjokvol zit met genetisch gemodificeerde ingrediënten waar je niet eens van hebt gehoord.

Het hier beschreven onderzoek bevat ook foto’s en grafieken. Ik beveel je sterk aan om alle tijd te nemen om dit opmerkelijke onderzoeksverslag door te lezen· en de gedocumenteerde bewijsvoering te bekijken.(5) Ze overdrijven echt niet als ze zeggen dat het enorme tumoren veroorzaakte… Ze zijn echt enorm! Sommige wogen 25 % van het totale lichaamsgewicht van de ratten. Dit is op dit ogenblik het meest recente en beste bewijs van de giftige effecten van GM voedsel.

Waarom sterven Amerikanen niet bij bosjes?

Ratten leven maar een paar jaar. Mensen leven gemiddeld ongeveer 80 jaar. We zullen deze klachten bij dieren dus al zien lang voordat we ze bij mensen zien. Het gigantische menselijke ‘laboratoriumexperiment’ is pas zo’n 10 jaar aan de gang; het duurt dus waarschijnlijk nog tientallen jaren voordat we de menselijke slachtoffers kunnen gaan tellen. Dit is een van de sterkste bewijzen tot nu toe die we nodig hebben om zo spoedig mogelijk voorzorgsmaatregelen te treffen en deze voedingsmiddelen te vermijden. Natuurlijk ligt dit onderzoek al zwaar onder vuur. Volgens de woordvoerder van Monsanto, Thomas Helscher(6): “Tal van studies, met diverse wetenschappelijke beoordelingen, die tot heden zijn uitgevoerd op biotech-gewassen, waaronder meer dan honderd voedingsstudies, hebben steeds hun veiligheid bevestigd, wat blijkt uit de betreffende veiligheidsbeoordelingen door regelgevende instanties over de hele wereld.”(7)

Maar het is cruciaal om te begrijpen dat het langstlopende voedingsonderzoek slechts 3 maanden duurde – in de verste verte geen twee jaar! In het hier beschreven onderzoek begon de werkelijke aanval met ziektes pas in de loop van de 13e maand van het experiment, hoewel tumoren en ernstige lever- en nieraandoeningen al na vier maanden bij mannetjes naar voren kwamen en bij vrouwtjes na zeven maanden. Is het dan een wonder dat voedselonderzoeken die slechts een paar weken of zelfs drie maanden duurden deze gruwelijke bevindingen niet hebben kunnen bevestigen? Reuters citeert Mark Tester, een onderzoeksprofessor aan het Australian Centre for Plant Functional Genomics (Australisch Centrum voor Functionele Genenstudie van Planten) aan de Universiteit van Adelaide die zegt:·: “Als de effecten zo groot zijn als wordt beweerd en als het onderzoek echt relevant is voor de mens, waarom vallen de Noord-Amerikanen dan niet bij bosjes dood neer? GM zit daar al langer dan 10 jaar in de voedselketen – en de levensduur neemt absoluut nog steeds toe”.

Hoewel er duidelijk veel factoren zijn die bijdragen aan kanker, zijn GM voedingsmiddelen een nieuwe kandidaat nu ze al langer dan 10 jaar in onze voedselvoorziening zitten. Interessant is dat onlangs bekend werd dat kanker de hart- en vaatziekten als doodsoorzaak nummer één had ingehaald onder de Amerikaanse Hispanics· en dat het volgens de CDC statistieken (Nationaal Centrum Gezondheidsstatistieken) van 2009 het nu ook al de belangrijkste doodsoorzaak is in 18 Amerikaanse staten. Ik denk dat het van cruciaal belang is dat we zo spoedig mogelijk alle voorzorgsmaatregelen nemen, omdat dit onderzoek bevestigt hoe moeilijk het is om precies te voorspellen wat GM voedsel zou kunnen doen met de jongeren van vandaag, nu velen al praktisch vanaf hun eerste levensdag een behoorlijke hoeveelheid GM ingrediënten eten. (Ja, bepaalde zuigelingenvoeding bevat echt al GM ingrediënten!)(8)

Hoe zal hun gezondheid over 10 of 20 jaar zijn? De meeste volwassenen hebben gewoon nog niet lang genoeg GM voedsel gegeten om te kunnen vertellen wat de werkelijke gevolgen zijn. Moeten we echt 50 jaar wachten om te zien wat GM voedingsmiddelen zullen doen met de gezondheid en levensduur van de mensen?

Verband van GM voedsel met borstkanker

Dit nieuwste onderzoek levert duidelijk en overtuigend bewijs dat GM-landbouw bijdraagt aan kanker bij de onderzochte dieren. De timing van deze nieuwe studie – twee weken voor de (Amerikaanse) Borstkanker Bewustzijnsmaand (BCAM) – is dan ook heel goed gekozen. Onlangs reageerde GreenMedInfo.com zo op dit onderzoek(9):“… bij vrouwelijke dieren is 93 % van de tumoren in de borstklieren gevonden. Ze hebben ook ‘… een opvallend duidelijke bevestiging waargenomen van borsttumoren tengevolge van alleen Roundup … zelfs bij de allerlaagste toegediende dosis. ‘”

Generationele genoverdracht is nog een andere kwestie. Een veelgestelde claim is dat nieuwe genen die in GM levensmiddelen worden ingebracht onschadelijk zijn, omdat zij theoretisch gesproken in de darmen zouden worden afgebroken(10).  Maar onderzoekers hebben nu ontdekt dat genen naar je bloed overgebracht kunnen worden door de darmwand heen. GM genen in gewassen zijn in voldoende grote hoeveelheden gevonden en geïdentificeerd in bloed, in spierweefsel en lever(11). En de biologische gevolgen – vooral voor de volgende generatie – van deze genoverdracht is volledig onbekend en kan pas bekend zijn na minstens één of twee menselijke generaties. Tenzij we kennis nemen van de uitkomsten van onderzoek naar diervoeders.

10-Jarig Voedingsonderzoek vond ook ernstige gezondheidsproblemen door GM voedingsmiddelen

Dit nieuws komt vlak na een ander experimenteel diervoederonderzoek dat in Noorwegen gedurende een periode van 10 jaar is uitgevoerd. Het is eerder deze zomer gepubliceerd en in deze studie is gebleken dat genetisch gemanipuleerde maïs en graanproducten overgewicht veroorzaken en de functie van het spijsverteringsstelsel en de belangrijkste organen veranderen, zoals de lever, nieren, pancreas en genitaliën(12). Dieren die gevoerd werden met genetisch gemanipuleerde Bt-maïs aten meer, werden dikker en waren minder goed in staat om eiwitten te verteren als gevolg van veranderingen in de microstructuur van hun darmen Ze leden ook aan veranderingen in het immuunsysteem. Het verminderde vermogen om eiwitten te verteren, kan bijzondere zorgelijk zijn, omdat dit vergaande gevolgen voor de menselijke gezondheid kan hebben. Als je lichaam geen eiwitten kan verteren, zal je lichaam minder aminozuren kunnen maken, wat noodzakelijke bouwstenen zijn voor goede celgroei en een goed functioneren.

Monsanto’s GM maïs is zijn doeltreffendheid aan het verliezen en brengt superbacteriën en superonkruid voort

Nog ander nieuws werpt ook licht op de enorme verwoestingen in het milieu door GM gewassen en hoe het kapot maken van de bodem gevolgen heeft voor je gezondheid door de sterke achteruitgang van de voedingswaarde van het voedsel dat je eet. Naar aanleiding van een wetenschappelijke studie die heeft vastgesteld dat Westerse maïswortelwormen op twee boerderijen in Amerika (Illinois) resistentie hadden ontwikkeld tegen YieldGard maïs van Monsanto, heeft het Amerikaanse Environmental Protection Agency – EPA (Agentschap voor Milieubescherming) een bekentenis gedaan over genetisch gemanipuleerde gewassen: Ja, er zijn “steeds meer aanwijzingen” dat Monsanto’s insecticidenbestrijdende maïs in de Midwest (het noordmidden en noordoosten) van de Verenigde Staten zijn doeltreffendheid verliest. Vorig jaar hebben wortelwormen maïsvelden in Iowa, Illinois, Minnesota en Nebraska besmet.

Volgens Bloomberg is er dit aan de hand(13) : “Deze verklaring van het Agentschap EPA over wortelwormresistentie komt een jaar nadat het probleem voor het eerst is vastgesteld en net toen was voorspeld dat de Amerikaanse maïsopbrengsten het laagste in 17 jaar zouden zijn, precies in de droogteperiode in deze ‘Maïs Gordel’. Maïs is de grootste zakelijke lijn van Monsanto die is gevestigd in St. Louis (Missouri); deze is goed voor 4,81 miljard dollar omzet of 41 % van de totale omzet in 2011.(.…) De EPA richt zich op de YieldGard maïs van Monsanto, die is ontworpen om het Cry3Bb1 eiwit te produceren uit Bacillus thuringiensis (Bt), een natuurlijk insecticide. De EPA verwacht binnen twee maanden gegevens te krijgen van Monsanto over de resultaten van YieldGard en tegen het einde van het jaar zijn analyse te voltooien, zei het bureau in zijn verklaring, die werd gemaild door Stacy Kika, een woordvoerster van de EPA. De evaluatie zal een overzicht van wetenschappelijke studies bevatten, werd gezegd…. Het bureau EPA mag ‘strategieën’ uitwerken om de dreiging van resistentie tegen Cry3Bb1 te verminderen, werd gezegd. Kika zei dat ze geen commentaar kon geven op wat die strategieën inhouden.”

Gezien het feit dat YieldGard nog geen tien jaar geleden is geïntroduceerd, in 2003, zou dit zeer slecht nieuws kunnen zijn voor de boeren die overal genetisch gemanipuleerde Bt-gewassen telen. Het is eigenlijk gewoon een kwestie van tijd voordat de resistentie begint en dat zal niet erg lang meer duren. Natuurlijk, Monsanto is het er niet mee eens – er zijn meer gegevens nodig om aan te tonen dat hun insecticidenbestrijdende maïs faalt, net als al die geweldige biotech claims.

Roundup-Ready-gewassen vormen nog groter resistentieprobleem

YieldGard is slechts één van Monsanto’s problemen. Roundup-Ready gewassen brengen superresistente onkruiden voort die niet meer reageren op de chemische onkruidverdelgers. In feite is het probleem zo kwalijk dat Roundup-resistent onkruid al op 20 miljoen hectare met katoen, sojabonen en maïs is binnengedrongen(14). Om het probleem te bestrijden, vereist de EPA van de boeren om niet-gemodificeerde maïs naast hun Bt-maïs te poten, in de hoop dat niet-blootgestelde wormen zullen paren met de resistente wortelwormen en een nieuwe generatie hybriden (bastaardplanten) zullen voortbrengen die weer gevoelig zijn voor het Bt-tegengif. Maar moet men zich afvragen of het wel of niet ook andersom zou kunnen werken. De hybriden kunnen net zo goed de resistentie in zich opnemen… Maar… de heersende logica van de EPA sluit dat tegenwoordig gewoon uit. Helaas zijn resistente onkruiden niet de enige of de ernstigste bijwerking van Roundup Ready-gewassen, die genetisch gemanipuleerd zijn om op andere wijze doses glyfosaat (sterfte veroorzakende toxische stof) te weerstaan – glyfosaat is het werkzame bestanddeel in Roundup.

Steeds meer bewijs vertelt ons dat glyfosaat zelf veel gevaarlijker is dan men ooit heeft kunnen denken … Eerder deze maand sprak Dr Don Huber, wetenschapper aan de Purdue Universiteit, weer over “de ellende van GGO’s” en de rechtstreekse gevaren van glyfosaat in een door GM Watch gepubliceerd artikel(15): “Maïs was ooit de gezondste plant die je kon telen. Nu zijn allerlei ziekten, plagen en zwakke planten het gemeenschappelijke kenmerk van de ‘moderne’ hybriden”. (…) “Meer dan drie decennia geleden zijn we begonnen met de omslag naar een programma van het monochemisch herbicide glyfosaat dat al snel werd vergezeld door glyfosaatresistente en insectenresistente genetisch gemanipuleerde gewassen. Twee veranderingen in de landbouwmethoden gingen gepaard met het opgeven van jarenlang wetenschappelijk onderzoek op basis van het wetenschappelijk voorzorgsbeginsel: a) een overmatige toepassing van een sterk essentieel mineraal dat organische verbindingen aangaat (chelaatvormend), een chemische stof voor onkruidbestrijding die hormonen ontregelt en b) de genetisch gemanipuleerde productie van nieuwe vergiften in onze voedselgewassen. Wij hebben het filosofische begrip ‘wetenschap’ vervangen en hiervoor een nieuwe term bedacht om verantwoording te vermijden door het gebrekkig of niet meer begrijpen van de gevolgen van onze nieuwe activiteiten.”

De gevaren van glyfosaat voor milieu en menselijke gezondheid

Eerder al interviewde ik Dr Huber(16) over de gevaren van glyfosaat(17).

Als je dat interview gemist heb, raad ik je beslist aan om de tijd te nemen en het te beluisteren. Het is inderdaad ontnuchterend zoals de gezondheidsrisico’s van dit bestrijdingsmiddel voor een breed gebruik nog eens worden toegevoegd aan een reeds gestapeld stelsel van gevaren voor de gezondheid door genetisch gemanipuleerde voedingsmiddelen, zij het Bt dan wel Roundup-Ready.

Het probleem komt voort uit de manier waarop glyfosaat in de bodem blijft zitten en deze met zeer vergaande gevolgen verandert. Glyfosaat is een sterk organische fosfaat dat verbindingen vormt; het blokkeert micronutriënten (voedingsstoffen die in kleine hoeveelheden worden opgenomen) die essentieel zijn voor de normale fysiologische functies – niet alleen in de bodem, maar ook in groeiende planten en in degenen die planten eten, namelijk dieren en mensen. De efficiëntie van de voedingswaarde van genetisch gemanipuleerde (GM) planten is sterk aangetast. In plaats van de voedingswaarde te helpen verbeteren, kunnen micronutriënten zoals ijzer, mangaan en zink in GM planten met zeker 80-90 procent verminderen! Glyfosaat decimeert ook nuttige micro-organismen die essentieel zijn voor een goed functioneren van planten en een hoge voedselkwaliteit, terwijl het de verspreiding van ziekteveroorzakende pathogenen bevordert.

“Glyfosaat is een zeer krachtig selectief antibioticum dat nuttige, maar niet ziekteverwekkende micro-organismen in de bodem doodt en ook in de darmem bij zeer lage voedselresten,” zo schrijft Dr Huber(18). “Resten die het in voedsel toelaat, liggen 40 tot 800 keer boven de antibioticumdrempel en boven concentraties die borstweefsels beschadigen, zo blijkt uit onderzoek. Door het genetisch manipuleren van planten met het inbrengen van bepaalde vreemde bacteriële genen, kan glyfosaat rechtstreeks op gewassen worden toegepast zonder ze te doden. Er is niets in de gentechnologie dat iets doet met het glyfosaat dat op de planten wordt gebruikt – en dat zich erin ophoopt. Zowel de toxische eiwitten, geproduceerd door de vreemde bacteriële genen en de glyfosaat chemicaliën zitten nu dus in diervoeders en levensmiddelen voor menselijke consumptie. Genetische modificatie heeft nog andere genen voor resistentie tegen insecten geïntroduceerd, waar extra giftige eiwitten zich ophopen in planten die door dieren en mensen worden gegeten. Deze vergiften zijn in het bloed te vinden en worden gemakkelijk overgedragen via de placenta naar de zich ontwikkelende baby’s in de baarmoeder.

Gentechnologie lijkt meer op een virusinfectie dan op een normaal veredelingsproces en resulteert in een veelheid van mutaties en erfelijkheidsgevolgen omdat de genetische integriteit in de plant wordt verstoord.

Deze ‘vreemde’ bacteriële genen zijn zeer promiscue (bevruchting door allerlei vreemd stuifmeel) en worden gemakkelijk door wind of insecten overgebracht op andere planten; ook op micro-organismen in de bodem als plantenresten verteren en op bacteriën in de darmen bij voedselvertering; daar regelen ze nog steeds de productie van toxinen en allergene eiwitten.

Er zijn duidelijke epigenetische effecten (overerfbare veranderingen van het DNA) te zien in genetisch gemodificeerde planten zoals een armere oogst, slechte voedingswaarde, meer ziektes en minder stresstolerantie.”

Zoals Dr Huber waarschuwt, tonen wetenschappelijke studies aan dat de veronderstellingen over genetisch gemodificeerde gewassen, waar de biotechindustrie en onwetende toezichthouders op vertrouwen, onjuist zijn. De feiten hieromtrent zijn duidelijk te zien in de hieronder vermelde effecten:

  • Ontwikkeling van resistent “superonkruid”(19)
  • Ontwikkeling van resistente “superpathogenen” en gloednieuwe GMgerelateerde organismen (20)
  • Verlies van natuurlijke biologische controles op ziekteverwekkers (bij plant, dier en mens)
  • Achteruitgang van de bodemkwaliteit
  • Verminderde gewasopbrengsten
  • Verminderde voedingswaarde
  • Toegenomen ziekte en meer kwaadaardige ziekteverwekkers (21)
  • Exponentiële toename van onvruchtbaarheid en aangeboren afwijkingen (22)

Waarom we geen genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen nodig hebben

Dr Huber geeft dit aan:“Toekomstige historici kijken misschien wel terug op onze tijd en schrijven dan niet over hoeveel kilo bestrijdingsmiddelen we wel of niet hebben toegepast, maar over hoe bereid wij zijn om onze kinderen en toekomstige generaties op te offeren voor dit enorme genetische manipulatie experiment, dat gebaseerd is op gebrekkige wetenschap en valse beloften, alleen maar om de grondslag van een commerciële onderneming te steunen.”

De meest trieste kant van het GM debacle is dat er geen echte noodzaak is voor de wilde risico’s die we momenteel nemen met onze voedselvoorziening en onze toekomst. Jarenlang zijn genetisch gemodificeerde gewassen verkocht als de oplossing voor het voeden van de wereld. Maar steeds meer bewijs geeft de weg aan dat en hoe we de meer dan zeven miljard bewoners van deze planeet kunnen voeden door het uitbreiden van biodiversiteit en duurzame landbouw.

In feite heeft de meest gezaghebbende internationale beoordelingsorganisatie van de landbouw, de IAASTD –International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development, (Internationale Beoordeling van Agrarische Kennis, Wetenschap en Technologie voor Ontwikkeling) (23) vastgesteld dat de genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen niets te bieden hebben aan het verminderen van honger en armoede, aan het verbeteren van voeding, gezondheid en bestaanszekerheid op het platteland of aan ondersteuning van sociale en ecologische duurzaamheid.

Het IAASTD-rapport was een driejarig gezamenlijke inspanning van 900 deelnemers en 110 landen en is mede gesponsord door alle wereldorganisaties, zoals de Wereldbank, de FAO (Voedsel- en Landbouworganisatie), UNESCO (Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur) en WHO (Wereldgezondheidsorganisatie). In werkelijkheid zijn de gevolgen van genetische modificatie: verminderde opbrengsten(24) , grotere afhankelijkheid van boeren van multinationals, minder biodiversiteit, toenemend gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en onttrekking van geld aan meer succesvolle en geschikte landbouwmethoden. Hans Johr, een hooggeplaatste functionaris bij de Nestle Company gaf onlangs de verklaring uit dat GM voedsel niet alleen onnodig is, maar dat de voedingsmiddelenindustrie beter af zou zijn met andere technieken.

Dit zegt GM Watch(25): “Jonathan Foley, directeur van het Instituut Milieubeheer aan de Universiteit van Minnesota en co-auteur van een onderzoek (….) naar waterbeheer en de gewasopbrengsten is het eens met H. Johr dat GGO’s niet het antwoord zijn voor voedselzekerheid. Ik denk niet dat GGO’s hebben bijgedragen, of veel zullen gaan bijdragen, aan voedselzekerheid. De meeste GGO doelen zijn gericht op ongedierte en resistentie tegen bestrijdingsmiddelen, wat misschien wel goed is, maar ze verbeteren vrijwel niet of nauwelijks het rendement, althans in vergelijking met conventionele teelt, of beter nog, teelt met toegevoegde (biochemische) eigenschappen. Verder zijn er andere benaderingen voor de aanpak van ongedierte en onkruid die net zo (of meer) effectief zijn, zoals in de eerste plaats het niet aanplanten van zulke enorme monoculturen (…) Johr ging ook nog een stap verder en stelde de kwestie van de etikettering aan de orde. “Wij [Nestle] hebben een zeer eenvoudige manier om naar GM te kijken: luisteren naar wat de consument wil. Als ze het niet in producten willen, doe het er dan ook niet in … “

Aanname Wetsvoorstel 37 is sleutel tot uitbreiding van duurzame landbouw in Noord-Amerika

Ondanks de verklaring van Hans Johr heeft Nestle bijna 1,17 miljoen dollar (0,9 miljoen euro) geschonken aan het initiatief “Nee tegen Coalitie 37”, dat probeert om de etikettering van GM voedsel in Californië te verhinderen. Veel geld voor het luisteren naar consumenten … Hoewel veel biologische consumenten en natuurlijke gezondheidsactivisten het belang van Wetsvoorstel 37(26) – het Californische recht om genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen te kennen – al begrijpen, kan niet genoeg benadrukt worden dat het winnen van de strijd om Voorstel 37 misschien wel de belangrijkste strijd om voedsel is van de Amerikanen tot nu toe – en niet alleen van de Californiërs. Zodra voedselfabrikanten GM-besmet voedsel niet langer als “natuurlijk” of “volkomen natuurlijk” kunnen etiketteren of markeren en zodra alle GM ingrediënten duidelijk zijn gekenmerkt, zullen miljoenen consumenten gaan vragen om niet-GM alternatieven en zullen biologische en niet-GM-voedingsmiddelen veel meer worden verkocht.

Maar om deze strijd voor het recht om te weten wat er in ons voedsel zit, te winnen, hebben we jouw hulp nodig. Immers, de biotechindustrie zal ons zeker overtreffen met hun budget – met wel het honderdvoudige of nog meer – voor hun propaganda. Vergeet niet dat mislukking of succes van dit referendum volledig afhangt van jullie steun en financiering! Er zijn geen grote industriële sponsors voor deze strijd, die is begonnen door een Californische grootmoeder. Om een goede kans te hebben tegen de geldbedragen van ‘Grote Biotech’ en multinationale voedingsmiddelenbedrijven, zijn donaties van gewone burgers nodig. Dus alsjeblieft, als je kunt, vraag ik je dringend om een donatie over te maken.

Het is belangrijk om te beseffen dat het aangenomen krijgen van deze wet in Californië hetzelfde algemene effect zal hebben als een nationale wet, want als grote bedrijven hun producten voor de verkoop in Californië (de 8ste grootste economie in de wereld) moeten gaan etiketteren als ‘genetisch gemodificeerd’, zullen ze die in de andere staten niet anders etiketteren. Dat zou een dure PR-ramp worden.

Samenvatting

• Een twee jaar durend Frans voedingsonderzoek naar de lange-termijngezondheidseffecten van een genetisch gemanipuleerde maïs, ontdekte dat ratten die gevoerd waren met Monsanto-maïs enorme borsttumoren, nier- en leverbeschadigingen en andere ernstige gezondheidsproblemen kregen. De belangrijkste uitbarsting van ziekten begon in de loop van de 13e maand.

• Vrouwelijke ratten die genetisch gemanipuleerde maïs aten, stierven 2-3 keer meer dan de controlegroep, en ook eerder, terwijl de mannelijke GM-gevoede ratten tumoren hadden die zich tot anderhalf jaar eerder voordeden dan ratten die niet met GM maïs waren gevoerd.

• Uit de resultaten van een 10-jaar langlopend Noors voedingsonderzoek op ratten, muizen, varkens en zalm blijkt dat genetisch gemodificeerd voer oorzaak is van obesitas en tegelijk ook duidelijke veranderingen teweeg brengt in het spijsverteringsstelsel en de belangrijkste organen, waaronder de lever, nieren, alvleesklier en geslachtsorganen.

• De EPA geeft toe dat er “steeds meer bewijs” is dat insecticidenbestrijdende YieldGard maïs van Monsanto zijn effectiviteit verliest in de Midwest-regio. Vorig jaar hebben wortelwormen die resistent waren tegen het gif in de genetisch gemodificeerde maïs, percelen in Iowa, Illinois, Minnesota en Nebraska besmet.

• Genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen van resistent onkruid en ongedierte, van verhoogde beschadiging van micro-organismen door biologische ziekteverwekkers, van achteruitgang van de bodemkwaliteit, verlaagd gehalte aan voedingsstoffen in levensmiddelen, exponentiële stijging van onvruchtbaarheid en aangeboren afwijkingen, verminderde gewasopbrengsten en nog veel meer.

Joseph M. Mercola

Joseph M. Mercola studeerde geneeskunde aan de University of Illinois te Chicago en aan het Chicago College of Osteopathic Medicine. Hij is lid van de adviesraad van verschillende gezondheids- en voedingsorganisaties in de VSA en heeft een artsenpraktijk in Hoffman Estate, Illinois, op grond van een holistische en natuurlijke benadering met als belangrijke component een paleolithische voeding van de jager-verzamelaarsamenlevingen.  Hij is bekend voor zijn kritische houding ten aanzien van lobby van de voedingindustrie en het bestaande medische paradigma in het westen dat volgens hem eerder levensvernietigend dan helend is. Hij publiceerde o.a. de boeken The Non-Grain Diet (2003) en The Great Bird Flu Hoax(2006) en talrijke artikels over voeding en gezondheid, het merendeel online beschikbaar op www.mercola.com

 

Vertaling uit het Engels: Kees Claassen

Deze bijdrage verscheen eerder in Earth Matters, 14 oktober 2012.

 

Naschrift over de situatie in Nederland

(door vertaler)

Op de website van de Rijksoverheid(27) is de officiële overheidsinformatie over genetische modificatie in Nederland te vinden. Hier staat samengevat het volgende over genetisch gemodificeerd voedsel en landbouw.

Genetische modificatie wordt toegepast om voedselverbetering tot stand te brengen en om het gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen ziekten en insecten te kunnen verminderen. Wanneer planten genetisch gemodificeerd zijn, zoals maïs of soja, en in voedsel worden gebruikt, staat op het etiket welke ingrediënten genetisch gemodificeerd zijn. Voordat een genetisch gemodificeerd gewas in Europa mag worden gebruikt in de landbouw of als diervoeder of voedsel, moet de fabrikant wetenschappelijk aantonen dat het gewas onschadelijk is voor mens, dier en milieu. Als een genetisch gemodificeerd organisme (ggo) is toegelaten voor een bepaald gebruik, geldt het voor alle lidstaten van de Europese Unie (EU). Verschillende instanties zijn betrokken bij het beoordelen van een vergunningaanvraag. De Europese Voedselveiligheid Autoriteit (EFSA) schat de risico’s in. In Nederland kijkt het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) of de risico’s voor mens en milieu juist ingeschat zijn, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kijkt mee naar de voedselveiligheid en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) naar de diervoederveiligheid.

Etikettering van levensmiddelen en producten met ggo’s

Als een product meer dan 0,9% genetisch gemodificeerde bestanddelen bevat, moet de fabrikant dat op het etiket vermelden. Er zijn in Nederland weinig genetisch gemodificeerde producten te koop. Bij melk, vlees en eieren van dieren die genetisch gemodificeerd veevoer hebben gegeten, hoeft dat niet op het etiket vermeld te worden. Als katoen van genetisch gemodificeerde katoenplanten geen levensvatbaar zaad meer bevat, hoeft dat ook niet op het kledingetiket. Zoals op de website van het Voedingscentrum staat, zijn melk, vlees of eieren van dieren die gevoerd zijn met genetisch gemodificeerd voedsel, gewoon gentechvrij. Het genetische gemodificeerde voedsel is namelijk al in de darmen van de dieren afgebroken. Om die reden hoeft ook niet op het etiket te staan dat gentech is toegepast. Biologisch gehouden dieren hebben geen genetisch gemodificeerd veevoer gehad. Als katoen van genetisch gemodificeerde katoenplanten geen levensvatbaar zaad meer bevat, hoeft dat ook niet op het kledingetiket te staan. Op de site van het Voedingscentrum staat meer informatie over genetische modificatie van voedsel. Op de site van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit staat meer informatie over de regels voor genetische modificatie.

Risico’s

Het genetisch veranderen van planten kan risico’s met zich meebrengen, zoals resistentie tegen bepaalde antibiotica. Bij het eten van zo’n ggo-plant kan dat worden overgedragen op bacteriën in het maag-darmkanaal van dieren of mensen. Dan zouden die bacteriën resistent kunnen worden tegen dat bepaalde antibioticum. Vervolgens zou dat antibioticum niet meer helpen als mensen ziek worden van die resistente bacteriën. Er zijn ook gevaren voor de biodiversiteit. Want door genetische modificatie kunnen veranderde dieren, planten en micro-organismen ontstaan. Bij de beoordeling van aanvragen voor vergunningverlening wordt rekening gehouden met dergelijke risico’s.

 

Voetnoten:

(1) Food and Chemical Toxicology, 19 september 2012: “Lange termijn giftigheid van een Roundup chemisch bestrijdingsmiddel en een Roundup-tolerante genetisch gemodificeerde maïs” https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691512005637

(2) https://media.mercola.com/assets/pdf/articles/Peer-reviewed-studies-on-GM-food-health-risks.pdf

(3) Le Nouvel Observateur , 19 september 2012
https://tempsreel.nouvelobs.com/ogm-le-scandale/20120918.OBS2686/exclusif-oui-les-ogm-sont-despoisons.html

(4) Noot van de vertaler: dit niveau van Roundup is in de VS toegestaan in drinkwater en transgene gewassen

(5) https://media.mercola.com/imageserver/public/gmo-rat.jpg

(6) https://www.reuters.com/article/us-gmcrops-safety/study-on-monsanto-gm-corn-concerns-draws-skepticism-idUSBRE88I0L020120919

(7) Noot vertaler: NRC Handelsblad schreef op 29 september 2012 hierover onder meer: “Volgens de auteurs maakte de genmaïs de ratten ziek, maar ze hebben de schijn tegen. (….) De meeste auteurs, onder leiding van bioloog Gilles-Eric Séralini, zijn verbonden aan de Parijse commissie CRIIGEN. Die commissie doet ‘onafhankelijk’ onderzoek naar de effecten van genetische modificatie. De verkankerde ratten sieren momenteel prominent de homepage van de commissie Séralini, hoogleraar aan de Universiteit van Caen, publiceert al jaren over gezondheidseffecten van gengewassen en pesticiden. Woensdag bracht hij ook een publieksboek uit over het onderwerp: Tous Cobayes! (Iedereen proefkonijn!)Veel wetenschappers toonden zich deze week kritisch over de methoden van de studie. Het persbureau Science Media Centre citeerde onder anderen Maurice Moloney, de directeur van het Engelse landbouwinstituut Rotham Research: “Naar mijn mening zijn de methoden, de statistiek en de verslaglegging ver onder de maat … om eerlijk te zijn ben ik verrast dat de studie geaccepteerd is voor publicatie.” Séralini reageerde donderdag in Nature dat de meeste critici geen toxicologen zijn en dat sommigen zelf transgene gewassen ontwikkelen.”

(8) https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2012/04/01/gmo-infant-formula.aspx

(9) The Cornucopia Institute, 24 juli 2012
https://www.cornucopia.org/2012/07/obesity-corn-gmos/

(10) Noot vertaler: Ook de Nederlandse overheid, het Voedingscentrum en andere instanties beweren dit.

(11) Zie noot 9

(12) Bloomberg BusinessWeek, 5 september 2012

https://www.bloomberg.com/news/articles/2012-09-04/-mounting-evidence-of-bug-resistant-corn-seen-by-epa

(13) Zie noot 1

(14) GM Watch, 3 september 2012
https://www.gmwatch.org/latest-listing/51-2012/14164-glyphosate-and-gmos-impact-on-crops-soils-animals-andman-dr-don-huber

(15) Zie noot 1.

(16) Hij is een van de senior wetenschappers in de Verenigde Staten op het gebied dat betrekking heeft op

genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s).

(17) https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2012/01/15/dr-don-huber-interview-part-2.aspx
Ook op Youtube www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ENmc9kHnvbo
https://mercola.fileburst.com/PDF/ExpertInterviewTranscripts/InterviewDonHuber-Part2.pdf

(18) International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development, “Agriculture at a Crossroads,” April 2008
https://www.agassessment.org

(19) https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/05/06/overuse-of-gm-crops-becoming-a-seriousproblem.aspx

(20) https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/12/10/dr-don-huber-interview-part-1.aspx

(21) https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2012/08/07/genetically-engineered-foods-hazards.aspx

(22) https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/04/29/monsanto-chemical-shown-to-causeinfertility-and-super-weeds.aspx

(23) Union of Concerned Scientists, Failure to Yield, March 2009
https://www.ucsusa.org/food_and_agriculture/science_and_impacts/science/failure-to-yield.html

(24) GM Watch, 2 september 2012
https://www.gmwatch.org/latest-listing/51-2012/14162-in-a-surprising-contradiction-nestle-official-says-gmosaren-t-necessary

(25) Zie noot 24

(26) https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2012/08/28/ronnie-cummins-gmo-labeling.aspx

(27) https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/biotechnologie/genetisch-gemodificeerd-voedsel-en-landbouw