Beweging van Wakkere Geesten – Filip Loobuyck

Beweging van Wakkere Geesten – Filip Loobuyck

Vorige maand startte ik, als oud-deelnemer van de Aardewerk-opleiding, een eigen, nieuwe (voorlopig kleine) organisatie op: Beweging van Wakkere Geesten (BWG) vzw.

De opleiding ‘ecologische filosofie en politiek’ die ik bijna 10 jaar geleden volgde, is hierbij van grote betekenis. De opleiding leerde mij het verband zien tussen de economische, financiële, ecologische, sociale en spirituele crisis waarin de mens zich bevindt. Verschillende gelaagdheden van eenzelfde crisisverhaal. De opleiding zorgde ervoor dat het politiek-maatschappelijk geëngageerde puzzelstukje van mezelf zich inpaste in het existentiële en spiritueel zoekende puzzelstukje van mezelf. Of hoe een politiek-maatschappelijk probleem een persoonlijk-existentiële uitdaging wordt.

Uit die periode neem ik mee dat het de uitdaging van de toekomst is om een nieuwe (zingevings)ethiek van verbondenheid te creëren. Een gevoel van existentiële verbondenheid met de kern van onszelf, met onze medemens dichtbij en veraf, én met de natuur en de aarde in haar geheel. Hierdoor kan de mens zichzelf zien als deel uitmakend van een groter (natuurlijk) geheel. Van zo’n verbondenheid gaat een intrinsiek ethisch appel uit. Door de ontwikkeling van dergelijke intrinsieke ethiek van verbondenheid kan aldus een nieuw zingevingverhaal geconstrueerd worden dat hand in hand gaat met politiek (handelen). Op die manier worden persoonlijke innerlijke processen van spiritualiteit, bewustwording en persoonlijke groei ingebed binnen een ruimer radicaal maatschappijkritisch verhaal.

BWG vertrekt in haar beginselverklaring vanuit een scherpe maatschappijkritiek op onze dolgedraaide samenleving en heeft een uitgesproken missie die zich situeert op de snijlijn ‘politiserend werk’ en ‘spiritualiteit’. Het is de overtuiging van BWG dat een steeds groeiende groep van mensen het psychisch moeilijk heeft om mee te draaien en een bevredigende plek te vinden in onze huidige ratracesamenleving die gericht is op materiële groei, efficiëntie, behoeftecreatie, financiële winst, concurrentie, enz.

Dat systeem ondermijnt het persoonlijk existentieel welzijn van vele mensen. Als tegengewicht of uitweg van dit systeem gaan steeds meer mensen op zoek naar spirituele waarden van persoonlijke groei waarbij waarden zoals echtheid, bezieling, leven vanuit het hart, onthaasting, verbondenheid, stilte, controle loslaten, menselijke warmte, dankbaarheid, het beste in mensen naar boven halen, enz. centraal staan. Mensen kiezen hierbij voor een geluksgericht groeimodel in plaats van een consumentgericht groeimodel.

BWG wil inspirerende mensen en (vernieuwende) praktijken, die een ‘andere hoopvolle wereld’ leven en uitdragen die bijdraagt tot meer existentieel welzijn, in woord en beeld brengen via diverse (sociaalartistieke) projecten. BWG wil op langere termijn uitgroeien tot een maatschappelijke beweging in Vlaanderen die bruggen slaat tussen de spiritueel-therapeutische beweging enerzijds en de sociaalecologische en politieke beweging anderzijds. Uitdaging hierbij is om de spiritueel-therapeutische beweging te politiseren en de sociaalecologische politieke beweging te spiritualiseren.

De eerste jaren zal er vooral projectmatig gewerkt worden. Als eerste project zal de Beweging van Wakkere Geesten vzw in samenwerking met Theater aan Zee en Victoria Deluxe in 2014 een sociaalartistieke theatervoorstelling maken in regie van Marijke Pinoy. Hierbij vind je een oproep in functie van verhalen voor het theaterproject. Als je concreet aan iemand denkt die past in dit profiel en misschien ook zijn/haar verhaal wil vertellen, bezorg BWG de contactgegevens of breng deze persoon op de hoogte van deze oproep. Spread the word!

Hartelijke dank voor je medewerking!

Filip Loobuyck

Filip Loobuyck is maatschappelijk werker van opleiding en was de voorbije jaren de drijvende kracht achter diverse sociaalartistieke projecten met gemeenschapsvorming en sociale verbondenheid als doel, zowel in stedelijke (Oostende) als landelijke (Zwalm) context. Het beste in mensen naar boven halen, was daarbij telkens het succesvolle motto. Filip Loobuyck volgde bijna 10 jaar geleden de Aardewerkopleiding ‘Ecologische filosofie en politiek’. Met de oprichting van de Beweging van Wakkere Geesten (BWG) start hij, als bewegingmaker en pionier, wat hij zelf noemt zijn ‘levenswerk’.