Eenvoud – Dag Hammarskjöld

Eenvoud – Dag Hammarskjöld

Eenvoud is het ervaren van de werkelijkheid – niet in haar relatie tot onszelf maar in geheel haar heilige onafhankelijkheid. Eenvoud is zien, oordelen en handelen vanuit het punt waar we in onszelf rusten. Hoeveel valt er dan niet weg! En hoe valt al het andere niet op zijn plaats!

Rustend in het centrum van ons wezen, ontmoeten we een wereld waarin alles op dezelfde wijze in zichzelf rust. Daarbij wordt de boom een mysterie, de wolk een openbaring, de mens een kosmos – welks rijkdom we maar af en toe zien, in een flits. Voor de eenvoudige is het leven eenvoudig, maar het opent voor hem een boek waarin we nooit verder komen dan de eerste lettergreep.

Dag Hammarskjöld (1905-1961)

Bron: Dag Hammarskjöld, Merkstenen, vertaald door R.F.M. Boshouwers, Kampen: Uitgeverij Kok, 2002, blz. 139

Dag Hammarskjöld studeerde wijsbegeerte, literatuurwetenschap, rechten en economie aan de universiteiten van Uppsala en Stockholm. Hij ronde zijn studie in de economie af met een promotieonderzoek over de spreiding van conjunctuur. Vanaf 1930 bekleedde hij verschillende functies als ambtenaar, o.a. voor de Centrale Bank, en later als staatssecretaris bij het Ministerie van Financiën in Zweden. Van 1953 tot zijn dood was hij Secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Hij stierf in 1961 als gevolg van een ongeval tijdens een vredesmissie tijdens de Katanga-crisis in Kongo toen zijn vliegtuig in een hinderlaag gelokt werd in vooralsnog onopgehelderde omstandigheden. Er bestaan ernstige aanwijzingen dat een imperialistisch complot aan de basis van de aanslag lag. Postuum werd aan Dag Hammarskjöld in 1961 de Nobelprijs voor de vrede verleend. In 1963 verscheen zijn enig boek Vägmärken, een bundel dagboekfragmenten en reflecties ontstaan over een periode van 36 jaar. Het boek wordt beschouwd als een uitzonderlijk testament van grote spirituele diepgang te midden van een professioneel leven met verstrekkende verantwoordelijkheden voor de wereldvrede. Uit het geschrift blijkt een grote vertrouwdheid met mystici als Thomas a Kempis, Johannes van het Kruis en Jan van Ruusbroec. Hij werd ook geïnspireerd door het denken van de filosofen Martin Buber en Albert Schweitzer.