Charter van La Décroissance

Charter van La Décroissance

Vooral in Frankrijk is de décroissancebeweging een sterke beweging. Er wordt al gedurende vele jaren het tijdschrift ‘La Décroissance – le journal de la joie de vivre’ uitgegeven. In het kader van de speciale aandacht in dit nummer voor décroissance- degrowth – krimp geven we hieronder het charter van dit tijdschrift weer.

CHARTER VAN LA DECROISSANCE

Het project van décroissance of krimp is het enig mogelijke alternatief voor de groeiende nood en vernietiging van de planeet. Krimp is een ontwikkeling van ideeën en een geheel van praktijken die niemand toebehoren. Het tijdschrift La Décroissance wenst ten dienste van dit objectief te staan, maar pretendeert niet de exclusieve drager ervan te zijn. La Décroissance wil integendeel een vehikel voor debat en actie zijn om de aanhangers van “duurzame ontwikkeling” van hun impasse te overreden. In de overtuiging dat politieke keuzes iedereen aanbelangen, zal het tijdschrift zich inhoudelijk tot een ruim publiek richten. Wij zullen enkele grote beginselen verdedigen die onze identiteit en de reden van onze strijd vormen. In hart en nieren humanistisch en democratisch zijn we trouw aan waarden zoals vrijheid, gelijkheid en saamhorigheid. Wij menen niet dat een keuze gemaakt dient te worden tussen het ecologische vraagstuk en het sociale vraagstuk die voor ons innig met elkaar verbonden zijn. Krimp beoogt aan toekomstige generaties een planeet over te laten waarop het niet alleen mogelijk zal zijn te leven, maar waar het ook goed is om te leven. Krimp stelt niet voor “minder” te leven, maar “beter”, met “minder bezit en meer samenhang”. Krimp berust op een opvatting van samenleving die afwijkt van al de concepten voorgesteld door de andere politieke partijen. Zij is gebaseerd op een andere verhouding tot ruimte en tijd en sluit aan bij een lange geschiedenis van strijd tegen overheersing en vervreemding. Wij zijn overtuigd dat de ontvoogding het werk van de mensheid zelf zal zijn en van de zwaksten op de eerste plaats. Wij geloven in de mogelijkheid om het avontuur voor een meer menselijke samenleving voort te zetten, ver van iedere idealisering van het verleden, tradities of van elders komend. Wij hebben geen model want wij geloven in de noodzaak om samen een levensvatbare en rechtvaardige samenleving te ontwerpen. Het tijdschrift zal ieder initiatief van vrijwillige eenvoud ondersteunen, maar zal ook werken aan de koppeling van individuele of gemeenschappelijke initiatieven aan de bouw van een politiek project dat inspirerend werkt. Het tijdschrift zal een tribune van debatten zijn die verdeeldheid in deze beweging vertonen en altijd zal vertonen.

Het tijdschrift zal echter geen ideologieën verwelkomen die van de mensheid zelf de bron van de problemen maken. Wij bestrijden ieder productivistisch systeem en de consumptiemaatschappij, doch wij beschouwen de mensheid niet als onze tegenstander. Wij zijn de mening toegedaan dat het mogelijk en noodzakelijk is de principes van “ verantwoordelijkheid” en “hoop” te verzoenen.

Zie voor meer informatie over het tijdschrift: www.ladecroissance.net

vertaling: Paul Haerden