Boekaanbod (winter 2013)

Boekaanbod (winter 2013)

Het boek Mensen en andere dieren. Hun onderlinge relaties meervoudig bekeken, Leuven-Apeldoorn: Garant, 2001, 391 p, ISBN 90-441-1071-3, onder redactie van Geertrui Cazaux, is niet langer in de handel verkrijgbaar.

Het is een bundel essays over de verhouding van de mens tot de andere dieren, vanuit meerdere perspectieven en multidisciplinair belicht door een 20-tal auteurs, o.a. Geertrui Cazaux zelf en Ullrich Melle die beiden over het onderwerp in vormingscursussen voor Aardewerk en daarbuiten gesproken en gepubliceerd hebben.

Zolang de voorraad strekt, worden de exemplaren die Aardewerk heeft kunnen aanschaffen, voor verkoop ter beschikking gehouden aan de fors gereduceerde prijs van 5 € per stuk, plus 5 € portkosten voor bestemmelingen in België. Voor het buitenland gelden uiteraard andere portkosten.

Geïnteresseerden kunnen zich, met opgave van het gewenste leveringsadres, per e-mail melden aan info@aardewerk.be. Na storting van €10 op bankrekening BE95 5230 8031 4358, BIC: TRIOBEBB, ten name van Aardewerk vzw, onder vermelding van Mensen en andere dieren wordt het boek zo snel mogelijk verzonden.