De misleiding van grenzen – Albert Einstein

De misleiding van grenzen – Albert Einstein

A human being is part of a whole, called by us the Universe, a part limited in time and space. He experiences himself, his thoughts and feelings, as something separated from the rest, a kind of optical delusion of his consciousness. This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and to affection for a few persons nearest us. Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circles of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature in its beauty.

 Albert Einstein

 Een menselijk wezen is deel van een geheel, het universum door ons genoemd, een deel beperkt in tijd en ruimte. Het ervaart zichzelf, zijn gedachten en gevoelens, als iets afgescheiden van de rest, een soort van optische misleiding van zijn bewustzijn. Deze misleiding is voor ons een soort van gevangenis, die ons beperkt tot onze persoonlijke verlangens en affectie voor enkele personen die ons het meest nabij zijn. Onze taak moet erin bestaan onszelf te bevrijden uit deze gevangenis door onze kringen van mededogen te verbreden teneinde alle levende schepselen en de gehele natuur in haar schoonheid te omarmen.

 Vertaling: Paul Haerden