De wereld tot gisteren – Jared Diamond

De wereld tot gisteren – Jared Diamond

Indien de onderzoekers (…) beslist conclusies van theoretisch belang kunnen trekken uit de studie van traditionele samenlevingen, kunnen wij allen ook dingen van praktische aard leren. De traditionele samenlevingen bieden duizenden natuurlijke ervaringen om vorm te geven aan samenlevingen. Zij hebben ontzettend veel oplossingen voor menselijke problemen ontwikkeld, verschillend van deze aangenomen door onze eigen samenlevingen (…). Wij zullen zien dat sommige (…) u, net als voor mij, superieur kunnen lijken aan de praktijken van de (…) verwesterde landen.

Jared Diamond

Jared Diamond is werkzaam geweest in verschillende academische disciplines. Momenteel is hij hoogleraar aardrijkskunde aan de University of California, Los Angeles. Het meest verspreid zijn zijn publicaties op het domein van de culturele antropologie, waaronder: The Third Chimpanzee: The Evolution and Future of the Human Animal (1991), Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies (1997), Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed (2005) en The World Until Yesterday: What Can We Learn from Traditional Societies? (2012).

Bron: Jared Diamond, Le Monde jusqu’à hier. Ce que les sociétés traditionnelles nous apprennent, traduit par Jean-François Sené, Paris : Gallimard, 2013, p.21.

Vertaling uit het Frans: Paul Haerden