Hoe beleven wij de natuur? – Klaus Michael Meyer-Abich

Hoe beleven wij de natuur? – Klaus Michael Meyer-Abich

Wir erleben die Natur der äußeren Welt sogar erst dann, wenn wir sie in eins als unsere eigene, innere Natur erfahren…Dies ist das Programm einer alternativen Wissenschaft.

We leven ons in de natuur van de buitenwereld om zo te zeggen eerst dan in, wanneer we haar als geheel als onze eigen, innerlijke natuur ervaren. … Dit is het programma van een alternatieve wetenschap.

Klaus Michael Meyer-Abich

Klaus Michael Meyer-Abich  studeerde natuurkunde, filosofie en geschiedenis van de wetenschappen aan de universiteiten van Hamburg, Göttingen, Blomington en Berkeley. In 1964 promoveerde hij tot doctor in de filosofie. Aansluitend was hij wetenschappelijk medewerker van C.F. von Weiszäcker aan de universiteit van Hamburg en vervolgens, onder diens leiding, aan het Max Planck-Institut in Starnberg. Vanaf 1972 tot aan zijn emeritaat was hij gewoon hoogleraar voor natuurfilosofie aan de universiteit van Essen. Van 1984 tot 1987 was hij partijloos senator voor Wetenschap en Onderzoek in de regering van de deelstaat Hamburg. Tot zijn belangrijkste boekpublicaties behoren o.a. Wege zum Frieden mit der Natur. Praktische Naturphilosophie für die Umweltpolitik (1984), Aufstand für die Natur. Von der Umwelt zur Mitwelt (1990) en Was es bedeutet, gesund zu sein: Philosophie der Medizin (2010).

Bron: Klaus Michael Meyer-Abich, Aufstand für die Natur. Von der Umwelt zur Mitwelt, München: Hanser Verlag, 1990, p. 89.

Vertaling uit het Duits: Paul Haerden