Met Kunst naar het hart van de natuur

Met Kunst naar het hart van de natuur

Luc Geeraert, Koen Vandenberghe, Jeanneke van de Ven, Jelle Wynants

Aardewerk neemt in 2015 de draad van haar legendarische zomerweken weer op. Opnieuw zal de zomerweek garant staan voor een mix van interessante inhoud, een vakantie met heerlijke zwempartijen in de Semois en mooie wandelingen, fantastisch veganistische maaltijden, en een inspirerende groep.

Jan van Boeckel die vroeger reeds een zomerweek over inheemse volkeren leidde, is te gast als lesgever. Hij brengt ons een week onder de noemer ‘Met Kunst naar het Hart van de Natuur’. Het uitgangspunt vat hij als volgt samen:

“Wat gebeurt er, wanneer we de natuur benaderen – niet in eerste instantie vanuit de wetenschap en vooraf beschikbare biologische kennis, maar vanuit een open kunstzinnig proces? We kunnen dan niet meer terugvallen op sjablonen en onze automatische piloot, maar worden uitgenodigd in het hier en nu tastend een weg vooruit te vinden. In het beste geval is dit een manier van leren die ons uitrust met een “beginner’s mind”: de manier waarop een kind vol verwondering de natuurlijke wereld tegemoet treedt.

Kunst kan bovendien handvatten bieden om het wellicht iets langer uit te houden te midden van de onzekerheid, paradoxen en grote vragen die het leven meebrengt, zeker in een tijd die in velerlei opzichten op drift lijkt te zijn geraakt.”

Tijdens deze zomerweek zal Jan van Boeckel een aantal workshops geven waarin deelnemers kunnen onderzoeken en ondervinden hoe hun ontmoeting met de natuur via de weg van de kunst uitpakt. In een paar lezingen zal hij bovendien verder ingaan op de pedagogische grondslagen van kunstgerichte natuureducatie en de relevantie van deze benadering in onze huidige tijd.

Jan van Boeckel is een Nederlandse antropoloog, kunstenaar en kunstpedagoog. In 2013 promoveerde hij aan de Aalto Universiteit in Helsinki op een proefschrift met de titel “At the Heart of Art and Earth”. Momenteel is hij als docent verbonden aan de Iceland Academy of the Arts in Reykjavik, IJsland.

De zomerweek gaat door van 4 tot en met 10 juli 2015 in het idyllische Chassepierre, gelegen aan de meanderende Semois in de Pays du Gaume. Elke dag is er ’s voormiddags een inhoudelijk deel, gevolgd door een vrije namiddag en een ervaringsgericht aanbod  ’s avonds.

Per deelnemende persoon bedraagt het inschrijvingsgeld:

  • 450 € voor volwassenen, 
  • 300 € voor studenten, 
  • 175 € voor kinderen van 12 tot 18 jaar, indien ze niet deelnemen aan het inhoudelijke deel, 
  • 125 € voor kinderen van 2 tot 12 jaar, 
  • 50 € voor kinderen onder de 2 jaar, 
  • 600 € voor deelnemers gefinancierd door hun werkgever.

Hierin zijn begrepen logement, maaltijden en cursusmateriaal.

Aardewerk huldigt het standpunt dat de prijs geen belemmering mag zijn voor deelname. Indien dat toch het geval zou zijn, dan zoeken we graag samen een oplossing.

Tijdens de lezingen en workshops wordt een apart kinderprogramma voorzien.

Een uitgebreide folder zal bij de eerstvolgende Aarde-Werk-Brief in april 2015 gevoegd worden.

Geïnteresseerden kunnen zich nu reeds melden, bij voorkeur per e-mail aan info@aardewerk.be met opgave van het aantal deelnemende personen voor wie je wenst in te schrijven, met naam en voornaam en voor de kinderen ook de leeftijd.

De inschrijving is pas definitief na regeling van de deelnameprijs op rekening BE95 5230 8031 4358 (BIC: TRIOBEBB) ten name van Aardewerk vzw, onder vermelding van: ‘Zomerweek 2015’. Bij overschrijding van het maximum aantal toegelaten inschrijvingen, zal deelname bepaald worden in functie van de volgorde van ontvangst van het inschrijvingsgeld.

Het Coördinatieteam van de Zomerweek 2015:

Luc Geeraert

Koen Vandenberghe

Jeanneke van de Ven

Jelle Wynants