De keuze tussen zijn en hebben – Fabrice Midal

De keuze tussen zijn en hebben – Fabrice Midal

De onwereld is de situatie van verdwijning van dingen als dingen, van dieren als dieren en van wezens als wezens. Geen van hen wordt beschouwd vanuit hun zijn, maar gewoon in functie van het potentieel dat uit hen te halen is.

Fabrice Midal

Fabrice Midal promoveerde in de filosofie aan de Sorbonne te Parijs over de betekenis van het heilige in de moderne kunst. Reeds vroeg heeft hij zich intensief beziggehouden met de studie van het Boeddhisme. Aan de Ecole Occidentale de Méditation ijvert hij voor een seculiere benadering van meditatie met betrekking tot het dagelijkse leven en in dialoog met het denken en de poëzie van het Westen. Hij is directeur van de reeks ‘Evolution’ van de uitgeverij Pocket en van de reeks ‘Esprit d’Ouverture’ van de uitgeverij Belfond. In de Westerse wijsbegeerte ging zijn aandacht in het bijzonder naar het werk van Martin Heidegger. Hij publiceerde een twintigtal boeken op het vlak van filosofie, meditatie, moderne kunst en poëzie. Tot zijn belangrijkste boeken behoren:  Jésus, Bouddha. Quelle rencontre possible? (2006), Au service du sacré. Sauter à l’angle moderne. Paul Celan, Martin Heidegger, Barnett Newman (2007), Conférences de Tokyo. Martin Heidegger et la pensée bouddhique (2012), Auschwitz, l’impossible regard (2012) en La tendresse du monde. L’art d’être vulnérable (2013).

Bron: Fabrice Midal, Conférences de Tokyo. Martin Heidegger et la pensée bouddhique, Paris : Editions du Cerf, 2012, 160 p.

Vertaling uit het Frans: Paul Haerden