Voorbij grenzen – Ralph Waldo Emerson

Voorbij grenzen – Ralph Waldo Emerson

Every experiment, by multitudes or by individuals, that has a sensual and selfish aim, will fail (…). As long as our civilisation is essentially one of property, of fences, of exclusiveness, it will be mocked by delusions. Our riches will leave us sick; there will be bitterness in our laughter; and our wine will burn our mouth. Only that good profits, which we can taste with all doors open, and which serves all men.

Ralph Waldo Emerson (1803-1882)

Bron: Ralph Waldo Emerson, Essays and Lectures, New York: Library of America, 1983, p. 745.

Ieder experiment, van groepen of van individuen, dat een materialistisch en zelfzuchtig doel heeft, zal mislukken (…). Zo lang onze beschaving er wezenlijk een is van bezit, van grenzen, van exclusiviteit, zal zij door begoochelingen misleid worden. Onze rijken zullen ons ziek achter laten; er zal verbittering in onze lach zijn; en onze wijn zal onze mond verbranden. Enkel dat goed is bevorderlijk dat we met alle deuren open kunnen proeven,  en alle mensen van dienst is.

Vertaling uit het Engels: Paul Haerden