Opleiding

Opleiding

Belangrijke opmerking: door de coronacrisis is de opleiding met een jaar uitgesteld. In het najaar van 2021 start een nieuw opleidingsjaar.

Ecologische Filosofie en Politiek

‘Stapstenen naar een andere toekomst’

Hieronder vind je algemene informatie i.v.m. de opleiding Ecologische Filosofie en Politiek en praktische informatie i.v.m. het opleidingsjaar dat starte in november 2019. Alle informatie kan je ook lezen in de folder over de opleiding 2019-2020.

De opleiding bestaat uit twee jaar maar elk jaar kan afzonderlijk gevolgd worden. Elk jaar van de opleiding bestaat uit een startweekend, zeven maandelijkse uiteenzettingen op zaterdag en een eindweekend. Wie de volledige twee jaar afgerond heeft, kan ook afzonderlijke opleidingsdagen volgen.

Uitgangspunt

Er kan geen twijfel meer over bestaan: wij staan op de drempel van een tijdperk van ecologische schaarste en beperkingen. Voedsel, drinkbaar water, grondstoffen worden krap. Neem daarbij de dramatische achteruitgang van de biodiversiteit, de ontbossing en de klimaatproblemen, alsook de verdere aangroei van de wereldbevolking die zich haast uitsluitend in de arme landen van het Zuiden zal voordoen en waarvan het grootste gedeelte in stedelijke agglomeraties van tientallen miljoenen zal trachten te overleven, en het is duidelijk dat het ecologische vraagstuk zich dringender dan ooit stelt.

Het neoliberale wereldmarktkapitalisme met zijn groei-obsessie en winststreven biedt geen enkel uitzicht op een oplossing voor deze globale problemen. Integendeel, zijn onderliggend mens- en natuurbeeld, zijn drijfveren en waarden zijn onverzoenbaar met een sociaal en ecologisch evenwichtige en duurzame wereldsamenleving die ruimte laat voor rijke en vrije natuur. Van dit inzicht doordrongen bestaat en groeit er een wereldwijde beweging voor een alternatieve toekomst en voor een andere wereld. De opleiding Ecologische Filosofie en Politiek is een initiatief in het kader van deze zoektocht naar een meer rechtvaardige en meer natuurverbonden bestaansvorm voor het menselijke huishouden op aarde. Wij zijn ervan overtuigd dat het natuurvraagstuk, de vraag dus naar de verhouding van de mens en zijn economie tot de ecologie een fundamentele rol speelt in deze zoektocht.

Doelstellingen en doelgroep

De ecologische crisis is een grote zorg voor veel mensen in veel verschillende opzichten: binnen de werksituatie of in de vrije tijd, in politieke partijen of in de ecologische beweging, op wetenschappelijk vlak of in natuurverenigingen zijn mensen bezig met het groene gedachtegoed. Vaak vinden zij de tijd en de weg niet voor de zo noodzakelijke reflectie en verdieping.

Met deze opleiding beogen we:

  • Het radicaal-kritische denken in wetenschap en filosofie met betrekking tot de vraagstellingen van de ecologische  crisis en de sociaal-economische crisis, te presenteren en gezamenlijk te bespreken.
  • Het debat in Vlaanderen rond de oorzaken van de ecologische crisis en de noodzakelijk te nemen maatregelen  extra inhoud en ondersteuning te geven.
  • Inspiratie en inhoud te verschaffen aan mensen en organisaties die zich verder willen verdiepen in deze materie en deze inzichten in hun campagnes of projecten willen integreren.

We richten ons met deze opleiding dan ook expliciet tot eenieder die zich zorgen maakt over de toekomst van het leven op aarde en over de kwaliteit van dat leven, en die tijd wil vrijmaken om daar in groep bij stil te staan en van gedachte over te wisselen. We denken daarbij aan mensen uit de oude en nieuwe sociale bewegingen en politieke  partijen, aan leerkrachten, aan vakbondsmensen, andersglobalisten en pioniers in andere levensstijlen, aan mensen uit de transitiebeweging, de klimaatbeweging, de Occupy-beweging en de vele andere eenlingen en groepen op zoek naar een andere wereld…

Er is voor deze opleiding geen specifieke voorkennis vereist.

Opzet

De opleiding, die sinds 2004 bestaat, heeft een tweejarige cyclus, en gaat telkens door in een andere Vlaamse stad. Elk jaar omvat een intensief programma van 2 weekends en 7 zaterdagen, dat uit uiteenzettingen, groepsgesprekken en discussie bestaat. Voor het tweede jaar van de opleiding kan apart ingeschreven worden.

Inhoudelijk ligt de nadruk op verschillende wetenschappelijke en maatschappelijk relevante invalshoeken enerzijds, en op diepgaander filosofische analyses van het sociaal-ecologische vraagstuk anderzijds. Hierover vind je meer in de folder over de opleiding 2019-2020 (pdf).

De opleiding Ecologische Filosofie en Politiek ging eerder reeds door in Leuven (2004-2006 en 2012-2014), in Gent (2006-2008 en 2014-2016), in Antwerpen (2008-2010), in Brussel (2010-2012) en in Mechelen (2016-2019).

Getuigschrift

Aardewerk verleent een getuigschrift aan wie het programma van de opleiding doorlopen heeft.

Praktisch

Programma

Belangrijk: Door de coronacrisis is het opleidingsjaar 2019-2020 onderbroken en zal het in het voorjaar 2021 weer opgepikt worden.

Hieronder vind je een beknopt overzicht van het jaarprogramma 2019-2020. Klik op de lezingen om naar een uitgebreider overzicht te gaan.

OPENINGSWEEKEND (vrijdag 29/11 tot en met zondag 1/12/2019)
29/11/2019, 19u

Inleiding en kennismaking.

30/11/2019
Jacques Haers Onderscheiden waar het op aankomt in de sociaal-ecologische crisis
Els Janssens Taoïstische en boeddhistische ecofilosofie
1/12/2019
Ullrich Melle Eco-spiritualiteit
ZATERDAG 14/12/2019
Louis De Bruyn Landbouw bekeken vanuit verschillende grondhoudingen: eco-modernisme versus agro-ecologie
ZATERDAG 11/1/2020
Ullrich Melle De mens voorbij. Deel I: dieren- en plantenethiek
ZATERDAG 1/2/2020
Ullrich Melle De mens voorbij. Deel II: ecologische ethiek
ZATERDAG 29/2/2020
Dirk Holemans Commons
Dirk Holemans Ecologie, democratie en burgerschap
ZATERDAG 21/3/2020
Alma Dewalsche Het graaimodel, de ecologische crisis en het Zuiden
ZATERDAG 9/5/2020
Glenn Deliège Een landschap van betekenis: heden als verleden en toekomst
ZATERDAG 30/5/2020
Pascal Debruyne Ecologie en politiek
Anneleen Kenis Ecopsychologie
EINDWEEKEND (vrijdag 12 tot en met zondag 14/6/2020)
Fanny Mattheusen Terugkeer naar het Leven

Uren

De weekends starten op vrijdag van 19u en eindigen op zondag om 17u.

De uren op zaterdagen: van 10u30 tot 13u00 en van 14u00 tot 16u30. Daarna is er de mogelijkheid tot verdere discussie en uitwisseling.

Plaats

’t Kasteeltje te Wijgmaal (Leuven)

Behalve het start- en eindweekend gaat de opleiding door in de lokalen (atelier 2) van de Thomas More hogeschool Mechelen: campus Lucas Faydherbe, Zandpoortvest 16, 2800 Mechelen. Deze locatie ligt op 950 m van het station Mechelen.

De weekends gaan door in ‘t Kasteeltje, Remylaan 13
3018 Wijgmaal – Leuven
.

De maaltijden zijn vegetarisch.

Prijs

Afhankelijk van je inkomen. De normale prijs is €520, eventueel in schijven te betalen. De minimumprijs voor kleine inkomens is €370. De werkgeversprijs bedraagt €700. In deze prijzen zijn de verblijfskosten voor de twee weekends inbegrepen.

Voor diegenen voor wie het volgen van deze opleiding om financiële redenen moeilijk is, behoort een studiebeurs tot de mogelijkheden. Aardewerk zoekt sponsoring en stelt een aantal beurzen van €100 beschikbaar. Deze beurs kan met een korte motivatiebrief worden aangevraagd op info@aardewerk.be.

Het inschrijvingsgeld mag gestort worden op de rekening van Aardewerk IBAN: BE27 5230 8099 4873, BIC: TRIOBEBB, met vermelding: ‘Opleiding 2019-2020 Mechelen’.

Voor wie de volledige tweejarige opleidingscyclus al volgde: je kan een losse lesdag  volgen (bijdrage € 15) of een weekend(dag) (€ 45 vanwege de heerlijke warme maaltijden). Graag even verwittigen via info@aardewerk.be.

Inschrijving

Inschrijven kan via onderstaand formulier. Indien je nog vragen hebt: contacteer ons.

Aardewerk gebruikt de gegevens die je in dit formulier verstrekt alleen om jou te kunnen contacteren en informeren in het kader van de opleiding. Jouw telefoonnummer houden we graag bij om jou tijdig te kunnen contacteren in geval van plotse wijzigingen of andere dringende mededelingen. Jouw adres bewaren we tijdelijk in een aparte lijst die alleen gedeeld wordt met de andere deelnemers, zodat men contact met elkaar kan opnemen voor vervoer edm.

Stuur een mailtje naar info@aardewerk.be indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of neem een kijkje naar onze privacyverklaring op de website.