Stiltewandeling in het Zoniënwoud

Stiltewandeling in het Zoniënwoud

Zondag 6 mei van 13u tot 17u

Samen wandelen in stilte is eenvoudig, verbindend en helend. Wij mensen zijn van de hele schepping de enige die de weg zijn kwijt geraakt in een krankzinnige wereld van alsmaar meer en meer moeten doen. Verdwaald en deels opgebrand zoeken we naar geluk in een jachtige complexe maatschappij vol problemen. We zijn vergeten te zijn, stil te zijn, onszelf te zijn, te zijn waar het leven is: Hier en Nu

Stiltewandelingen beginnen met een korte meditatie om ons af te stemmen op de stilte. Vervolgens maken we in stilte een rondwandeling van ongeveer 10 km in het Zoniënwoud. Teruggekeerd op het vertrekpunt is er een gemeenschappelijke afronding.
Tijdstip en locatie: We verzamelen op 6 mei om 13u aan het station van Groenendaal en gaan gezamenlijk naar het Bosmuseum Jan Van Ruusbroec, waar de wandeling vertrekt. ‘Zoniëngids is Marc Van Hummelen van vzw Villa Vanzelf’

Inschrijving en info: jeanneke.vandeven@worldonline.be
Bijdrage: 10 Euro ter plaatse
Begeleiding: Evert van de Ven
Dit initiatief kadert in een Europese rondreis voor meer verbinding tussen mensen onderling en tussen mensen en natuur. Voor info over de Power Flour Journey: Evert van de Ven, nu@declou.comwww.declou.com