Archief van
Tag: Jaargang 2018

Een item dat in een jaargang 2018 verscheen. Het seizoen kan in een andere tag voorzien worden.

Bomenactie

Bomenactie

Tijdens de afgelopen zomerweek van Aardewerk (‘Wat op het Spel Staat’) is op basis van de inspiratie van Hannah Arendt en Philip Blom vanuit de deelnemers het plan gerezen om een dubbele actie op het getouw te zetten, door bomen in de lopende klimaatzaak te laten tussenkomen ter ondersteuning van de vordering van de vzw Klimaatzaak. Hiermee wordt ook betracht om de discussie over de noodzaak om bomen (de natuur) rechten te verlenen, ook in juridische kringen aan te zwengelen. …

Lees Meer Lees Meer

Rechten van de natuur als paradigmashift …

Rechten van de natuur als paradigmashift …

Rechten van de natuur als paradigmashift: de langzame verbrokkeling van een eeuwenoude breuklijn binnen ons juridisch systeem? Sinds meerdere eeuwen vormt de ondergeschiktheid van de natuur en dieren aan de mens een van de kernpijlers van ons juridisch systeem. Dieren en planten werden in wetboeken conse­quent benaderd als een ding, een eigendom waarover men naar believen kon beschikken en die men zonder enige terughoudendheid kan exploiteren. Met alle gevolgen van dien voor de biodi­versiteit op onze planeet. Lange tijd leek…

Lees Meer Lees Meer

Relaas over een doodgewone jongeman met doodgewone dromen

Relaas over een doodgewone jongeman met doodgewone dromen

Twintig jaar, de blik vooruit, vol vertrouwen, een beetje naïef soms. Een trotse jongeman, een beetje ijdel zelfs. De ontluikende baardhaartjes zijn steeds netjes getrimd en er heerst enige ongerust over zijn terugwijkende haarlijn… maar dat is slechts één van de kleinere zorgen die hij aan zijn hoofd heeft… Familie In januari 2017 was hij anders. Weerspannig. Vermoeid. Ontheemd. Vooral dat laatste: ontheemd. Communiceren was toen moeilijk. “Dankoewel” en “goeiedag” kreeg hij nog over z’n lippen maar verder was hij…

Lees Meer Lees Meer

Beter tien vliegtuigen aan de grond dan één in de lucht

Beter tien vliegtuigen aan de grond dan één in de lucht

We gaan van de grond met het vliegtuig dat het een lieve lust is. De luchtvaartindustrie droomt ervan om decennialang te blijven groeien: nieuwe luchthavens en luchthavenuitbreidingen (ongeveer 1200) zijn op til. Die evolutie is vanuit klimaatoverwegingen een zorgwekkende nachtmerrie. Het is namelijk niet opportuun om deze industrie nog meer emissies in de atmosfeer te laten pompen. Het internationale netwerk Stay Grounded pleit daarom voor een rechtvaardig transportsysteem en een snelle inkrimping van de luchtvaart. George Monbiot, columnist bij The…

Lees Meer Lees Meer

Claim the Climate

Claim the Climate

Doe mee met de klimaatmars Op zondag 2 december 2018, de eerste dag van de internationale klimaatonderhandelingen in Polen (COP24), eisen we met een klimaatmars in Brussel een ambitieus klimaatbeleid. Van beloftes naar daden Drie jaar na de ondertekening van het Akkoord van Parijs moeten de ronkende klimaatbeloftes nog steeds in daden omgezet worden. In België leidt een gebrek aan politieke wil en daadkracht er zelfs toe dat de uitstoot van broeikasgassen sinds 2014 opnieuw stijgt. We moeten dus dringend een versnelling hoger…

Lees Meer Lees Meer

Inhoud zomerbrief 2018

Inhoud zomerbrief 2018

Redactioneel voorwoord Jonas Van der Slycken Postmoderniteit: een onvoltooid project Tim Christiaens Een stabiel klimaat vergt een sociaalecologische transformatie en de ontmanteling van de fossiele-brandstoffenindustrie Jonas Van der Slycken Het westerse vooruitgangsdenken is niet universeel Elke van Riel Bekijk het eens van hun kant Roman Krznaric Klimaat en migratie Arthur Wyns Voetbalwaanzin Felix Bergers Aardewerk wil een ontmoetingsplaats zijn voor mensen die op zoek zijn naar leefwijzen die minder vervreemdend, verkwistend, gehaast en dwangmatig zijn, en die ecologisch meer duurzaam,…

Lees Meer Lees Meer

Voorwoord zomerbrief 2018

Voorwoord zomerbrief 2018

Beste Burger, Eureka! Zoals u mogelijk al merkte op de voorpagina, heet de Aarde-Werk-Brief vanaf nu waardewerk. De zomer bracht ook andere veranderingen voor vooruitgang: Aardewerk vzw werd opgeheven! Voortaan gaat Aardewerk door het leven als een feitelijke vereniging. Ook het rekeningnummer onderging een metamorfose; vanaf vandaag kan u voor al uw Aardewerk-gerelateerde stortingen terecht op BE27 5230 8099 4873. Niet getreurd, deze ombouw is geen sociaal-ecologische afbraak. Een nieuwe cyclus van de opleiding Ecologische filosofie en politiek vindt van…

Lees Meer Lees Meer

Postmoderniteit: een onvoltooid project

Postmoderniteit: een onvoltooid project

Maar ik zal mijn mond niet houden, zo beklemd als mijn hart is, zal ik spreken, zo bitter als mijn ziel is, zal ik klagen. Ben ik de zee of het zeemonster? Moet U mij daarom bewaken? – Boek Job (7:11-12)   Het geloof in de vrije markt is de laatste restant van wat Lyotard ‘de grote verhalen van de moderniteit’ noemde. Het postuleert een spontane historische vooruitgang richting economische welvaart en groei gebaseerd op de vrije interactie tussen rationele…

Lees Meer Lees Meer

Een stabiel klimaat vergt een sociaalecologische transformatie en de ontmanteling van de fossiele-brandstoffenindustrie

Een stabiel klimaat vergt een sociaalecologische transformatie en de ontmanteling van de fossiele-brandstoffenindustrie

De globale hittegolven van tijdens de maand juli waren nog maar net gaan liggen, en daar luidde Earth Overshoot Day opnieuw de ecologische alarmklok. Dit jaar viel deze dag al op 1 augustus, één dag vroeger dan in 2017. De grondstoffen die de Aarde jaarlijks levert worden steeds sneller opgebruikt. Grondstoffen worden geconsumeerd alsof er niet 1 maar 1,7 Aardes beschikbaar zijn, waardoor de Aarde uitgeput geraakt. Hoe lang valt deze kaalslag nog vol te houden?  Aangezien een halvering van…

Lees Meer Lees Meer

Het westerse vooruitgangsdenken is niet universeel

Het westerse vooruitgangsdenken is niet universeel

Dat zegt Dorine van Norren, jurist, ambtenaar en diplomaat. Onlangs promoveerde zij op een onderzoek naar filosofieën van drie verschillende continenten. Met een individualistische en antropocentrische filosofie roept het westen klimaatverandering over zichzelf af. Om de ecologische crisis het hoofd te kunnen bieden, moeten we daarom luisteren naar de filosofieën van andere continenten. Van Norren onderzocht de betekenis van Ubuntu (Zuidelijk Afrika), Buen Vivir (Ecuador) en Gross National Happiness (Bhutan) voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN. Hoe kwam je…

Lees Meer Lees Meer