Bomenactie

Bomenactie

Tijdens de afgelopen zomerweek van Aardewerk (‘Wat op het Spel Staat’) is op basis van de inspiratie van Hannah Arendt en Philip Blom vanuit de deelnemers het plan gerezen om een dubbele actie op het getouw te zetten, door bomen in de lopende klimaatzaak te laten tussenkomen ter ondersteuning van de vordering van de vzw Klimaatzaak.

Hiermee wordt ook betracht om de discussie over de noodzaak om bomen (de natuur) rechten te verlenen, ook in juridische kringen aan te zwengelen.  Bomen zijn immers cruciale actoren in het klimaatverhaal, maar hebben kennelijk in ons huidige recht geen recht van spreken. Rondom het indienen van dit verzoekschrift zal tegelijkertijd actie gevoerd worden om de aandacht van de samenleving en de media hierop te vestigen.

Daarnaast wordt in de aanloop tot deze actie begin 2019  een bomenwandeling naar De Ziel van het Zoniënwoud georganiseerd onder begeleiding van Marc Van Hummelen, waarin het verband tussen bomen en klimaat nog eens duidelijk wordt uiteengezet.

Als je graag wil deelnemen aan de wandeling of wil meewerken aan de actie, stuur dan een mail naar info@aardewerk.be.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *