Archief van
Auteur: Werner Verhoeven

Hans krijgt het laatste woord

Hans krijgt het laatste woord

Psy, boer en loperTussen kramp en schending? Psy: een gezonde geest huist in een gezond lichaam. Zeker in coronatijden hameren artsen, psychologen, kinesisten, leerkrachten, fitnessers enz. op het belang van bewegen en sporten voor de gezondheid van de geest. Zelfs een zanger maant ons aan: Sta daar niet te staan, kom tot leven. Komaan met dat lijf, beweeg met dat lijf. Boer: De heilige geest huisde toen in de kerk en op alle plaatsen. Nu zit die opgesloten in ons…

Lees Meer Lees Meer

Boom van het jaar 2020

Boom van het jaar 2020

Een symbolische actie van Aardewerkers in het verlengde van de bomenactie , waarbij een aantal beschermde bomen aan de rechtbank vragen om als mede-eisers toegelaten te worden in de procedure die werd ingesteld door de vzw Klimaatzaak. Het idee achter deze wedstrijd is eenvoudig: iedereen die wil kan zijn of haar lievelingsboom indienen als kandidaat. De stichting Baillet Latour ondersteunt deze actie.  De boom moet niet de oudste of de mooiste boom zijn, maar de indiener moet er een eigen…

Lees Meer Lees Meer

Bomen, dieren, anders bekeken…

Bomen, dieren, anders bekeken…

In de Ban van het Bos  De laatste jaren is er binnen de biologie en de milieubeweging een groeiende aandacht voor de complexe communicatie- en overlevingssystemen en voor de rechten van planten en bomen. In de opleiding van Aardewerk besteden we er bijzondere aandacht aan en stellen we ons vragen over de rol en betekenis van een plantenethiek. In deze mooie aflevering van VPRO Tegenlicht staat de oeroude intelligentie van bomen en bossen centraal en stelt men de vraag: hoe…

Lees Meer Lees Meer

Inhoud zomerbrief 2018

Inhoud zomerbrief 2018

Redactioneel voorwoord Jonas Van der Slycken Postmoderniteit: een onvoltooid project Tim Christiaens Een stabiel klimaat vergt een sociaalecologische transformatie en de ontmanteling van de fossiele-brandstoffenindustrie Jonas Van der Slycken Het westerse vooruitgangsdenken is niet universeel Elke van Riel Bekijk het eens van hun kant Roman Krznaric Klimaat en migratie Arthur Wyns Voetbalwaanzin Felix Bergers Aardewerk wil een ontmoetingsplaats zijn voor mensen die op zoek zijn naar leefwijzen die minder vervreemdend, verkwistend, gehaast en dwangmatig zijn, en die ecologisch meer duurzaam,…

Lees Meer Lees Meer

Voorwoord zomerbrief 2018

Voorwoord zomerbrief 2018

Beste Burger, Eureka! Zoals u mogelijk al merkte op de voorpagina, heet de Aarde-Werk-Brief vanaf nu waardewerk. De zomer bracht ook andere veranderingen voor vooruitgang: Aardewerk vzw werd opgeheven! Voortaan gaat Aardewerk door het leven als een feitelijke vereniging. Ook het rekeningnummer onderging een metamorfose; vanaf vandaag kan u voor al uw Aardewerk-gerelateerde stortingen terecht op BE27 5230 8099 4873. Niet getreurd, deze ombouw is geen sociaal-ecologische afbraak. Een nieuwe cyclus van de opleiding Ecologische filosofie en politiek vindt van…

Lees Meer Lees Meer

Postmoderniteit: een onvoltooid project

Postmoderniteit: een onvoltooid project

Maar ik zal mijn mond niet houden, zo beklemd als mijn hart is, zal ik spreken, zo bitter als mijn ziel is, zal ik klagen. Ben ik de zee of het zeemonster? Moet U mij daarom bewaken? – Boek Job (7:11-12)   Het geloof in de vrije markt is de laatste restant van wat Lyotard ‘de grote verhalen van de moderniteit’ noemde. Het postuleert een spontane historische vooruitgang richting economische welvaart en groei gebaseerd op de vrije interactie tussen rationele…

Lees Meer Lees Meer

Een stabiel klimaat vergt een sociaalecologische transformatie en de ontmanteling van de fossiele-brandstoffenindustrie

Een stabiel klimaat vergt een sociaalecologische transformatie en de ontmanteling van de fossiele-brandstoffenindustrie

De globale hittegolven van tijdens de maand juli waren nog maar net gaan liggen, en daar luidde Earth Overshoot Day opnieuw de ecologische alarmklok. Dit jaar viel deze dag al op 1 augustus, één dag vroeger dan in 2017. De grondstoffen die de Aarde jaarlijks levert worden steeds sneller opgebruikt. Grondstoffen worden geconsumeerd alsof er niet 1 maar 1,7 Aardes beschikbaar zijn, waardoor de Aarde uitgeput geraakt. Hoe lang valt deze kaalslag nog vol te houden?  Aangezien een halvering van…

Lees Meer Lees Meer

Het westerse vooruitgangsdenken is niet universeel

Het westerse vooruitgangsdenken is niet universeel

Dat zegt Dorine van Norren, jurist, ambtenaar en diplomaat. Onlangs promoveerde zij op een onderzoek naar filosofieën van drie verschillende continenten. Met een individualistische en antropocentrische filosofie roept het westen klimaatverandering over zichzelf af. Om de ecologische crisis het hoofd te kunnen bieden, moeten we daarom luisteren naar de filosofieën van andere continenten. Van Norren onderzocht de betekenis van Ubuntu (Zuidelijk Afrika), Buen Vivir (Ecuador) en Gross National Happiness (Bhutan) voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN. Hoe kwam je…

Lees Meer Lees Meer

Bekijk het eens van hun kant

Bekijk het eens van hun kant

Roman Krznaric betoogt dat, als we empathie cultiveren, we ons leven en de maatschappij kunnen veranderen. Empathie heeft de reputatie een wollige, feel-good emotie te zijn. Veel mensen stellen het gelijk met alledaagse vriendelijkheid of emotioneel gevoelig zijn en met zorgzaam en teder zijn voor elkaar. Ik bekijk het anders. Eigenlijk is empathie een ideaal dat in staat is om zowel onze levens te veranderen als een fundamentele sociale transitie tot stand te brengen. Empathie kan een revolutie ontketenen. Niet…

Lees Meer Lees Meer

Klimaat en migratie

Klimaat en migratie

Klimaatverandering valt niet langer te ontkennen: een serie orkanen van uitzonderlijke sterkte in de Caraïben en de VS, aanhoudende droogte in grote delen van Centraal en Oost-Afrika en extremere winters en zomers in Europa. Dit zijn slechts enkele van de recente berichten die van een veranderend klimaat getuigen. Wat tot voor kort voor velen een abstract concept was dat zich enkel in internationale conferenties ophield, beïnvloedt nu het leven en de bestaansmiddelen van een groot deel van de wereldbevolking. Een…

Lees Meer Lees Meer