The campaign against the climate

The campaign against the climate

(canvas uitzending in oktober 2020)

Nu Biden de nieuwe president wordt in de VSA, is er hoop. In zijn campagne werd de klimaatcrisis een dreiging genoemd voor de mensheid. De niet-mensen worden er niet in betrokken, maar het is een stap vooruit. Zal de belofte waargemaakt kunnen worden en wat zal de houding zijn tegenover de sterke lobby van de fossiele energiesector. De grootste oliemaatschappijen waren bij de eerste om de klimaatverandering op te merken, maar de stappen die ze ondernamen toonden een heel ander verhaal. Marieke Stubbe bespreekt voor de Aardewerkbrief de documentaire The Campaign Against the Climate

Bron: https://www.idfa.nl/nl/film/b42b3962-efd3-4e7a-8c24-441360977f73/the-campaign-against-the-climate/docs-for-sale?collectionType=docs+for+sale

Wie de uitzending gezien heeft, kan mee getuigen welke smerige rol de oliemaatschappijen speelden en spelen in het wetenschappelijk discours over de klimaatverandering.

In 1988 was de wereld het eens om het klimaat te redden

In 1988 waarschuwde James Hansen (hoofd van het Goddard Institute for Space Studies van NASA en hoogleraar departement Aard- en milieuwetenschappen bij de Columbia-universiteit) het toenmalig ABCC-wereldcongres over de onrustwekkende greenhouse effect (broeikaseffect). Het congres was, bij monde van President Bush senior en Margaret Thatcher, Prime Minister UK, overtuigd van het gevaar en de politieke wil was er om verregaande maatregelen te nemen om het onheil te keren.
En toch …

All about distraction’ Zaai twijfel en ge zult het tij keren

In haar publicatie ‘Merchants of Doubts’ onderzocht Naomi Oreskes (Amerikaans wetenschapshistoricus) nauwgezet hoe de oliemaatschappijen erin slaagden om het tij te keren.

Exxon Mobile, TOTAL, SHELL, BP, CHEVRON hanteerden een beproefde (!) strategie om de wereld van gedacht te laten veranderen. ‘Zaai twijfel over de klimaatwetenschap’ is de kern van hun boodschap en daarvoor werden alle middelen ingezet. Universiteiten (o.a. Harvard, Berkerly…) kregen enorme fondsen, beheerd door Exxon Mobile. Professoren, gelieerd aan oliebedrijven moesten studenten en docenten beïnvloeden om ‘geloof te hechten aan de twijfel’. Goed getrainde communicators, de professionals (van het CATO institute, de grootste Libertarische denktank in de U.S.) ‘wonnen’ debatten met idiote argumenten (dixit J. Taylor, een – voor de olie – excellente communicator).
‘Vertrouw de wetenschap niet’ werd de nieuwe slogan. Sindsdien werd desinformatie gewoon gemaakt.

Politieke angst werd gezaaid als zouden de klimaatwerkers de economie wereldwijd willen overnemen. Björn Lomborg, Deens politicoloog en statisticus berekende dat met de enorme bedragen die nodig waren om het klimaat te redden, men beter de armoede uit de wereld zou helpen…de wereld ‘would be much more better’.

Die strategie werd in vele gedaanten uitgezaaid zodat de mensen, waaronder ook wetenschappers, zouden zeggen ‘we weten het niet’ en dat bleek de beste manier om wereldwijd niets doortastend te ondernemen.

Wat hebben olie- en tabaksindustrie met elkaar gemeen?

Simpel: de campagne werd letterlijk overgenomen van de tabaksindustrie (cfr ook enorme fondsen aan universiteiten) die voordien hun slag thuishaalden met de mantra ‘zaai twijfel’ en met …dezelfde managers! Exact dezelfde ‘professionals’ die aan het werk waren geweest om de ‘zaai twijfel’ campagne te voeren voor de tabaksindustrie werden nu met succes ingezet voor de olie-industrie. In het interview verklaarden zij uitdrukkelijk geen wetenschappers wel professionals, getrainde communicators te zijn.

Top the bill: het Bestuur van Exxon Mobile en van SHELL wisten het al in 1978….

40 jaar geleden was er binnen het bestuur van Exxon Mobile bezorgdheid ontstaan over het klimaat. Eigen klimaatexperten werden aangesteld, voerden onderzoek en brachten in 1981 verslag waarin werd gesteld dat de gevolgen van de CO² uitstoot catastrofaal zouden zijn. Het werd opgeborgen als een intern, vertrouwelijk document.

En vandaag?

De oliemaatschappijen verklaren grote inspanningen te doen voor een groene technologie. SHELL investeert hierin 5 %, TOTAL 10 %, BP geeft geen antwoord en CHEVRON 1 %. Samen investeren ze 95 % in fossiele brandstoffen.

CO² makes the earth greener, is that bad? “ zei Myrun Ebell in het interview. Hij was directeur van het CATO instituut. Trump benoemde hem tot zijn klimaatadviseur.

Voor een teaser: https://www.drsales.dk/programmes/the-campaign-against-the-climate

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *