Archief van
Categorie: Nieuwsbrief

Onder deze categorie van berichten vind je alle berichten die in de Aardewerk-nieuwsbrief worden gepubliceerd. Deze artikels zijn ook gebundeld in een PDF bestand te lezen en worden nog op papier verspreid aan wie dat wil. In dat geval wordt een vergoeding gevraagd die onze kosten dekt. De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar: winter, lente, zomer en herfst.

60 minuten – Tim ‘S Jongers

60 minuten – Tim ‘S Jongers

Begin oktober schoof Tim ’S Jongers aan bij De Afspraak om het te hebben over de verkiezingen in Nederland. Als directeur van het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid (die van Frans Timmermans, niet die van Raoul Hedebouw) had hij daar het één en ander over te zeggen. Ook over bestaanszekerheid, armoede en ongelijkheid kan ’S Jongers meepraten. De interesse van het panel van Aardewerk was gewekt. Eerste minuutVliegend Hert: ’S Jongers bepleit een samenwerking op politiek vlak…

Lees Meer Lees Meer

“Je kan niet tot een duurzame samenleving komen zonder de economie te veranderen.”

“Je kan niet tot een duurzame samenleving komen zonder de economie te veranderen.”

Jef Peeters over zijn nieuwe boek Economie in meervoud. Aardewerk: Het boek was oorspronkelijk een reeks artikels die je schreef voor het tijdschrift Oikos. Wat deed je aan deze reeks beginnen?  Jef Peeters: Het nadenken over economie past in de vraag hoe tot duurzaamheid te komen. Een cruciaal punt is dat het dominante economisch denken economie als iets apart bekijkt, in plaats van als een door en door maatschappelijke praktijk. Dat brengt mee dat sociale en ecologische overwegingen als zogenaamde…

Lees Meer Lees Meer

Vrede, pacifisme en veiligheid (deel 2)

Vrede, pacifisme en veiligheid (deel 2)

Dit is het tweede deel van een verslag van de lezing “Vrede, Pacifisme en Veiligheid”, gegeven door  Ludo De Brabander, woordvoerder van Vrede vzw op zaterdag 10 december 2022. De lezing maakt deel uit van de Aardewerk-opleiding “Ecologische filosofie en politiek”. Voor wat vooraf ging, verwijzen we dus door naar het eerste deel van de lezing. Veiligheidsbeleidsbeleid In wat vooraf ging, hadden we het over het ontstaan van conflicten vanuit een brede, holistische kijk op veiligheid. We gaan nu kijken naar instrumenten…

Lees Meer Lees Meer

U zegt!?

U zegt!?

Studenten: “Ge gaat toch niet naar Leuven voor de seks en om te kussen”, poneert hij. “Nee, da’s waar” bevestigt zij vroom, “maar door die aandacht wordt uw zelfvertrouwen wel versterkt.” Twee voorbij wandelende studenten filosoferen. …

60 minuten – Tot de bodem

60 minuten – Tot de bodem

Eind januari trok een klein groepje van Aardewerk naar de boekvoorstelling van Tot de bodem: de toekomst van landbouw in Vlaanderen. In 12 bijdragen van 27 experten wordt gezocht naar een antwoord op de vraag hoe de landbouw in Vlaanderen eerlijk, sociaal rechtvaardig, duurzaam en solidair kan worden gemaakt. Het lag dan ook voor de hand dat we voor deze rubriek enkele delen uit dit boek zouden bespreken. We kozen voor de inleiding en de conclusie van historica Maïka De…

Lees Meer Lees Meer

60 minuten – Onze Natuur

60 minuten – Onze Natuur

Het panel van Aardewerk buigt zich over de documentaire Onze Natuur. Deze natuurfilm wist dit jaar meer dan tweehonderdduizend kijkers naar de bioscoop te lokken. Omwille van redenen van privacy krijgen de panelleden de naam van een hoofdrolspeler van de documentaire. Keuze zat: in de film waren er zesennegentig diersoorten te zien. We winden de koekoeksklok op en gaan van start:   Eerste minuut Merel fluit alvast een interessant nieuwtje: in de lente komt er andere documentaire in de bioscopen….

Lees Meer Lees Meer

‘Uzegt?!’

‘Uzegt?!’

‘Ge moet ni jaloers zen, uwen tijd komt nog wel, zenne’ Trein: ‘Da’s nu al de tweede keer deze week dat de treindeuren voor m’n neus dichtklappen! De trein vertrok alweer klokslag op tijd!’ G (51) protesteert tegen te stipte treinen. ‘Begin een actiegroep’ stelt H (55) voor. Droog: ‘Fietspaden maken automobilisten agressief’ stelt G (51) vast. ‘Twee fietsers rijden naast mekaar, één op het fietspad en één ernaast, in het gootje. Het giet. Ze fietsen naast mekaar, anders krijgt de…

Lees Meer Lees Meer

Vrede, pacifisme en veiligheid

Vrede, pacifisme en veiligheid

Het is zaterdag 10 december 2022. Op het programma van de Aardewerk-opleiding “Ecologische filosofie en politiek” staat de lezing “Vrede, pacifisme en veiligheid” door Ludo De Brabander, woordvoerder van Vrede vzw. Ludo geeft de lezing met dit thema regelmatig binnen de Aardewerk-opleiding en illustreert zijn verhaal met ‘cases’ van conflicten. Daar is helaas geen gebrek aan en dit jaar is de ‘case Oekraïne’ pijnlijk actueel. Er zijn een kleine 20 deelnemers. Op twee deelnemers na, volgt iedereen het volledige opleidingsprogramma…

Lees Meer Lees Meer

60 minuten – Zo zit de wereld in elkaar

60 minuten – Zo zit de wereld in elkaar

In 60 minuten bespreekt de leesclub van Aardewerk een boek. Vandaag ligt Zo zit de wereld in elkaar van Vaclav Smil in het midden van de tafel. Smil is emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Manitoba in Canada. Hij schreef meer dan veertig boeken over onderwerpen als energie, milieu, voedselproductie en voedselvoorziening, technische innovatie, risicobeoordelaar en openbaar bestuur. In zijn jongste worp probeert hij een antwoord te vinden op de vraag: zijn we onherroepelijk gedoemd of ligt er een mooiere…

Lees Meer Lees Meer

Taal voor de toekomst, meedoen!

Taal voor de toekomst, meedoen!

Heeft de zee een moraal, bewustzijn, gevoelens? Voor de meesten betekent de zee, iets waarin het eten zwemt of waarin afkoeling kan gezocht worden bij warm weer. Bij besprekingen over de Noordzee (zoals het Noordzeeakkoord 2030) wordt nooit de mening gevraagd van de zee. Gezocht wordt naar creatieve schrijvers die in gesprek gaan met de Noordzee en die met nieuwe taalregels en ritmische woorden aan de slag gaan. Laat je gaan en doe mee. Voor meer info www.groene.nl/artikel/heeft-de-zee-een-moraal-bewustzijn-gevoelens