Voorwoord lentebrief 2018

Voorwoord lentebrief 2018

Beste lezer.es

Ik ben verheugd dat ik de blijde boodschap kan verkondigen: habemus zomerweeksubiectum!

‘Met Hannah Arendt op weg – Actieve hoop in crisistijd’. Tijdens deze 25e zomerweek van 3 tot 9 augustus zijn de gastsprekers Alma De Walsche en Dirk De Schutter. Alma De Walsche laat ons kennismaken met Philipp Bloms boek ‘Wat op het spel staat’. Vervolgens verklaart Dirk De Schutter hoe Hannah Arendts ‘Vita Activa’ ons op weg helpt om te ‘handelen’, actief te worden in de samenleving. Wat dit voor ons eigen engagement kan betekenen, ervaren we ten slotte via Joanna Macy’s werk.

Daarnaast is er tijd voor ontspanning en vakantie (in eigen land); voor meer inhoudelijke en praktische informatie verwijs ik graag naar de bijgesloten folder en onze webpagina! Men zegge het voort. Het interview met Blom in deze nieuwsbrief geeft een voorproefje op de week: we hebben stoutmoedige experimenten nodig om de uitdagingen aan te gaan die de klimaatontwrichting en digitalisering met zich meebrengen.

Deze lentebrief bevat een artikel van Ludo De Brabander over het defensiedebacle en de gevechtsvliegtuigensaga. In deze editie vraagt je redacteur zich af of luchthavenexpansies nog nodig zijn nu sociale innovaties zoals Zomer Zonder Vliegen een hoge vlucht nemen. Roger Jacobs en Marius de Geus stellen Murray Bookchins boek ‘Sociale Ecologie en Politiek’ voor.

Daarnaast maak ik graag van de gelegenheid gebruik om je op de hoogte te brengen van een stoutmoedig experiment: de zone à défendre (ZAD) Notre-Dame-des-Landes op een boogscheut van Nantes, Bretagne. De zone die de activisten of zadisten al sinds de zomer van 2008 beschermen is een enorme site waar een luchthaven zou moeten komen. Ondertussen bouwde een zootje ongeregeld van boeren, anti-kapitalisten, ecologisten en anarchisten op deze plek een alternatieve samenleving uit met duurzame landbouw, een bibliotheek, een klimmuur, ambachtelijke bakkers, een muziekstudio, enzovoort.

Na 50 jaar verzet plooide de Franse overheid in januari 2018 door haar luchthavenplannen te begraven. Bijgevolg vonden Franse hoogwaardigheidsbekleders dat de reden tot bezetting wegviel. De activisten werd vriendelijk verzocht om op te kramen zodat de site ‘herontwikkeld’ zou kunnen worden. Indien dit verzoek niet ingewilligd werd, zou de overheid niet twijfelen om de zadisten desnoods met harde hand te ontzetten. Want helaas weet de Franse overheid dit unieke sociale experiment niet naar waarde te schatten. Een legioen van 2.500 gendarmen werd opgetrommeld om het territorium te ontruimen.

Het is weinig verbazingwekkend dat de activisten zich niet zomaar gewonnen geven en strijden voor hun autonome en solidaire levenswijze: ze posteren zich op daken en bestoken de politionele macht met slogans, dans en muziek. De ordehandhavers, uitgedost met helmen, harnassen, schilden, matrakken en gasmaskers, hanteren een andere dresscode dan de actievoerders. Stilzwijgend weten ze de scanderende vrijheidsstrijders enkel maar van antwoord te dienen met traangas. De ‘oproerkraaiers’ zagen enkele zelf-gefabriceerde cabannes in een knip weggevaagd worden. Het verzet is echter niet gebroken en gaat verder. Ordehandhavers kunnen niet voorkomen dat medestrijders blijven toestromen, dat een brandhaard aan solidariteitsacties zich verspreidt en dat vakbonden, studenten en een alternatieve boerenbond sympathiseren met de zadisten. Macrons partij heet La République En Marche, maar waarheen dient de republiek te marcheren als er geen consensus is over de manier van ‘ontwikkelen’? Kan ze alternatieve samenlevingsvormen en een pluriversum aan waarden omarmen? Wordt vervolgd…

Tot slot volgt een dienstmededeling voor de abonnees op en de liefhebbers van onze papieren nieuwsbrief. Mensen die ook graag in 2018 het echte bundeltje ontvangen om offline de Aarde-Werk-Brief in alle gemak door te nemen, kunnen hun abonnement vernieuwen. Je krijgt een lente-, zomer-, herfst- en winterbrief toegezonden door € 15 over te maken op BE95 5230 8031 4358 op naam van Aardewerk vzw onder vermelding van ‘Abonnement Aarde-Werk-Brief‘. Voor buitenlandse geadresseerden bedraagt het abonnementsgeld € 20.

Een aanstekelijke lezing toegewenst.

Jonas Van der Slycken

> bekijk de inhoudstafel
> lees het eerste artikel

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *