En ook dat nog, de bomen in de klimaatzaak !

En ook dat nog, de bomen in de klimaatzaak !

Over het klimaatvonnis van de Brusselse rechtbank valt veel te zeggen en in het volgende Aardewerknummer komen we hierop terug. Nu even de aandacht op de bomen. In 2019 trokken we met een tachtigtal beschermde bomen naar de rechter. Het vonnis verklaart het verzoek tot tussenkomst van de beschermde bomen als onontvankelijk.

De rechters overwegen in dat verband:

“Le 3 mai 2019 a été déposé au greffe un acte portant intervention volontaire de 82 arbres ‘à longue durée de vie’.

Dans l’état du droit positif belge, les arbres ne sont pas ‘sujets de droits’, c’est-à-dire des êtres aptes à avoir et exercer des droits et des obligations.

Sous réserve des personnes morales à qui la loi reconnait expressément la personnalité juridique, seul l’être humain possède cette aptitude, seuls ses intérêts font l’objet de la réglementation établie par la loi.

A défaut de se voir reconnaître une personnalité juridique, les arbres n’ont pas qualité pour former une demande en justice. Leur intervention volontaire sera par conséquent déclarée irrecevable.”

Het verzoek is onontvankelijk en de bomen worden wandelen gestuurd.

Het is in elk geval een primeur dat in België een vordering voor de rechter werd ingesteld door niet-menselijk leven (in dit geval bomen dus) en dat een Belgische rechtbank daarover uitspraak doet.

Dus: wordt vervolgd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *