AARDEWERKERS AAN HET WOORD

AARDEWERKERS AAN HET WOORD

We zijn ondertussen met honderden die de opleiding volgden. Tijd om hen af en toe het woord te geven en te polsen naar de betekenis. Misschien herken je iets of wil je zelf iets vertellen. Dat kan. In dit nummer vertellen twee mensen, Ludo en Steven. Toeval of niet, maar beide zijn oprichters en actief in Klimaan vzw en de daarbij horende energie coöperatieve. Steven co-organiseerde enkele jaren de zomerweek.

Eerste contacten en kennismaking met de opleiding

 

LUDO

Wat me afschrikte, was dat de opleiding meteen startte met een weekend Ik was bevreesd dat ik dit als zweverig en te indiscreet en misschien zelfs therapeutisch zou ervaren… . Dit heeft me toch even weerhouden om me in te schrijven.

Spontaan, ongedwongen, informeel, zacht, voorzichtig, nieuwsgierig. Dat zijn woorden die ik verbind met de herinnering aan het eerste weekend. De mensen die deelnemen hebben een heel open houding, open in de zin van geïnteresseerd in de anderen,  nieuwsgierig, niet zelfingenomen.  er werd meer geluisterd dan dat mensen zichzelf in de belangstelling wilden zetten. Dat viel enorm op en het geldt ook voor de lesgevers,  bijzonder deskundig maar even goed eenvoudig en betrokken.  In Aardewerk leek het precies alsof die groep daarop gefilterd was. Dat gaf een zeer veilig gevoel, want ik was werkloos en zat ik toch min of meer in een crisissituatie.  

Het vuur van Jeanneke. Opvallend. Ik kende haar niet,  maar de gedrevenheid, de bescheidenheid en het charisma dat over haar hangt, spits en geen woord teveel.

Een sterke eminence grise en toch zo gewoon.  Door met haar bescheiden belletje/klokje te rinkelen verkreeg ze dadelijk De discipline van iedereen om zich aan het vooropgezette tijdschema te houden .Dat gaf op een subtiele en verfijnde manier structuur, aan de dag, aan de avond en ik voelde dat daarover nagedacht was.

 

STEVEN

Na het gemiste startweekend, was de eerste maal wel wat vreemd. Ik ben zeker niet extravert en zoek zelden contact op uit mezelf en dan werd ik plots geconfronteerd met een groep mensen waarvan ik helemaal niet wist of het gelijkgestemden waren. Er was echter een zeer open sfeer, misschien het gevolg van het startweekend en ik werd vlot in de groep opgenomen. Ik kwam ertussen en we waren weg…bij wijze van spreken.

Betekenis van Aardwerk, welk effect op jullie leven?

 

LUDO

Optimisme en pessimisme

Het heeft mij een  dieper inzicht  gegeven in de verbondenheid van alles, biodiversiteit en economie bijvoorbeeld maar ook nog vele andere waar ik het niet dadelijk van zag. Dat er veel meer aan de hand is dan een klimaatcrisis is behoorlijk doorgedrongen. De crisis van de biodiversiteit, de kloof  tussen arm en rijk, de sociale crisis, de economische crisis, de spirituele crisis en het ontbreken van zekerheid, het kwam allemaal uitvoerig aan bod.

Het heeft mij in zeker zin nog meer pessimistisch gemaakt over de toekomst. Ik was al erg bezorgd over de toestand van de wereld, maar dat het zo ernstig was, dacht ik niet. Maar langs de andere kant heeft het me ook optimistischer gemaakt omdat ik nu ook zie dat er oplossingen zijn en mensen die zich ervoor willen inzetten. En het moeten niet altijd veel mensen zijn om toch iets in beweging te brengen,  denk aan het kleine verzet van Tine Hens.  Dat heeft me dan weer meer optimistisch gemaakt en ik was heel blij verrast dat zoveel, relatief jonge mensen hetzelfde denken en niet alleen bezig zijn met hun eigen generatie, hun huis, hun gezin, hun genot en geluksbeleving maar ook veel verder in de tijd en breder, mondiaal kijken. 

Ontdekkingen en nieuwe inzichten

Hannah Arendt was voor mij echt een ontdekking, ik kende ze niet, alleen vaag dat ze een joodse was… Haar theorie is zo actueel, terwijl ze toch al een tijdje overleden is.  Een andere ontdekking is de kracht van onderuit. Ik geloof nu veel meer dat we ondanks de  structurele en maatschappijlijke invloeden die er zijn, van onderuit iets kunnen veranderen.  De actieve hoop (Joanna Macy). Het belang en het ontstaan van de commons, van de mogelijkheden van de boslandbouw passen in het rijtje van de ontdekkingen door Aardewerk. Ik was zwaar onder de indruk van de lezing over hormoonverstoorders  door Petra de Zutter. Het was een echt eye-opener omdat het duidelijk werd hoe sterk we ons zelf aan het vergiftigen zijn met ogenschijnlijk onschuldige producten, zoals tandpasta en het effect dat dat heeft op lange termijn, op onze gezondheid enzo,

Door Aardewerk werd ik geconfronteerd met de domheid van mensen, misschien druk ik het niet juist uit, maar  WE zijn eigenlijk dom, niet omdat het ons ontbreekt aan kennis, maar die gedrevenheid  van het IK- verhaal, het neo-liberalisme, het streven naar persoonlijk voordeel , en vooral het vaste geloof dat het anders niet werkt. Waarom ziet men het belang van de gemeenschap en samenhorigheid al lang niet meer. Ik hoop dat de corona-crisis mensen hierover doet nadenken.

Actie

Mij heeft Aardewerk ertoe gebracht om de kracht van onderuit te versterken. Zo hielp ik mee de coöperatieve Klimaan op te richten. Ik was eerst niet zo overtuigd van de zin en het belang van coöperatieven, maar de combinatie van de lessen bij Aardewerk en het besef wat kleine gemeenschappen kunnen teweegbrengen, heeft mij ertoe gebracht me te engageren in deze coöperatieve.  Ik kan natuurlijk niet hard maken dat ik  het zonder die opleiding niet zou gedaan hebben, maar het is zeker een enorme duw in mijn rug geweest… dat is zeker de verdienste van die lessen bij Aardewerk.

Zowel bij Klimaan als bij Aardewerk heb ik verbondenheid ervaren (en nog). Veel van die mensen bij Aardewerk en bij Klimaan  hebben een gemeenschappelijke deler, ze zijn namelijk kritisch positief ingesteld en bovenal constructief: ze zoeken actief naar oplossingen.

 

STEVEN

Nu ik terug blik, besef ik dat ik door een zeer moeilijke periode ging, een depressie of burn out en de Aardewerk-zaterdagen waren een belangrijke houvast in een voor mij zeer wankele en kwetsbare periode.

Aarderwerk heeft ongelooflijk veel in gang gezet. Ik startte met de insteek dat ik oplossingen wou vinden . De oplossingen die ik vond zijn uiteindelijk allemaal uit mezelf gekomen,  maar het is een combinatie van wat ik al had, mijn achtergrond en wat ik bij Aardewerk ben tegen gekomen. Aardewerk was belangrijk in de zoektocht om iets te maken dat bij jezelf past.

Ik kijk veel opener naar de dingen, ik heb een breder beeld op de problemen, een uitgebreide  reflectie-waaier . Ondanks alles heb ik het gevoel dat ik meer controle heb, gezien het feit dat je ook zelf een deel van de oplossing bent.  Het vraagt gewoon actie om jezelf uit een soort negatieve spiraal te kunnen houden, denkend aan Hannah Arendt ,en die actie doe ik elke dag. Ik heb nu bepaalde activiteiten opgenomen die niet meer weg te denken zijn uit mijn leven, het opstarten van een Mechelse burgerbeweging Klimaan en daaruit volgend de oprichting van een energiecoöperatie Klimaan een coöperatieve met sociaal oogmerk. Ik vond kracht in Aardewerk.

Mijn gezin is betrokken bij Aardewerk. De zomerweken zijn een gezinsactiviteit. Mijn vrouw, Karen heeft er ook al veel uitgehaald, van de dingen die ik mee naar huis bracht Het werden gespreksonderwerpen en het heeft ons wel in een bepaalde gemeenschappelijke visie geplaatst en dichter bij elkaar gebracht. Kracht dus!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *