Actie ‘Recht voor de Boom’

Actie ‘Recht voor de Boom’

Uit de zomerweek “Met Hannah Arendt op weg – Actieve hoop in crisistijd” in 2018 met Dirk De Schutter en Alma De Walsche ontstond “Recht voor de Boom”. Met deze actie wilden we pleiten voor een betere vertegenwoordiging van het niet-menselijke leven in onze democratie en voor meer aandacht voor hun rechten, en wilden we ook VZW Klimaatzaak een duwtje in de rug geven. Daarnaast wilden we er ook op wijzen dat bomen zowel slachtoffer van als oplossing voor klimaatontwrichting zijn, en dat we hen dus broodnodig hebben.

Op 3 mei 2019 om 13u30 dienden we in naam van 82 door de overheid beschermde bomen en bomengroepen, een verzoekschrift in bij de rechtbank waar de Klimaatzaak behandeld wordt, de Franstalige Rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel, waarin we toestemming vroegen voor deze bomen om zich aan te sluiten bij de Klimaatzaak tegen de Belgische overheden.

Bij de indiening van het verzoekschrift hielden we ook een actie waarvan een korte reportage te vinden is op de site van Het Laatste Nieuws: 82-bomen-stappen-naar-de-rechter-ze-willen-rechten.

Het verzoekschrift is nu in behandeling en we zullen pas bij de uitspraak van de Klimaatzaak weten of het ingewilligd wordt. Sowieso wordt het een interessante juridische test-case voor de rechten van het niet-menselijke leven in België.

Lees het verzoekschrift (in het Frans).

Hieronder de affiche met de aankondiging van de actie (klik om groter weer te geven).

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *