Archief van
Tag: Jaargang 2019

Een item dat in een jaargang 2019 verscheen.

Klein verhaaltje …

Klein verhaaltje …

De zomer was heet en droog geweest, de herfst veel te warm. Nu was het oudjaar. De jongen holde door het bos en schopte dorre bladeren in de lucht. Somber gestemd, slofte zijn opa achter hem aan. Plots raapte hij iets van de grond. ‘Hé, Junior!’ De jongen rende nieuwsgierig terug. Opa toonde zijn gesloten hand. ‘Wij, oude mensen, wij hebben alles fout gedaan. Maar jullie, de jeugd…’ Hij kuchte. ‘Ik wil je iets geven, een nieuw begin, een nieuw…

Lees Meer Lees Meer

Mensen komen soms uit Eikels

Mensen komen soms uit Eikels

Een suggestie van Hans Versteden … Haast alle Sparrenbossen zijn aangetast door de letterzetter. Sparrenbossen betekenen gelukkig niet zo veel voor de biodiversiteit. Voor Wallonië betekent het wel een kleine ramp omwille van de grote massa. In bijgevoegd stukje uit een krantenknipsel over de schade die letterzetters aanrichten bij naaldbomen, doet Waals boswachter Dubois ons een onweerstaanbaar aanbod: Wintereik …          Surf best even op internet om het verschil tussen de eikensoorten te herkennen.  Onthoud het met trucjes zoals: de…

Lees Meer Lees Meer

De Urgenda-case is niet historisch. Of toch wel.

De Urgenda-case is niet historisch. Of toch wel.

20 december 2019. De Nederlandse Stichting Urgenda (www.urgenda.nl) behaalde met de rechtszaak die zij in 2013 opstartte tegen de Nederlandse Staat, voor de derde keer op rij het wereldnieuws. De Hoge Raad, de hoogste rechtscollege van het land, bevestigde het bevel van de rechtbank dat in 2015 werd gegeven aan de Nederlandse Staat en dat eind 2018 was bekrachtigd door het gerechtshof (www.rechtspraak.nl/Bekende-rechtszaken/klimaatzaak-urgenda) Het staat nu vast. De Nederlandse Staat moet vóór 2021 de antropogene uitstoot van CO2 in Nederland…

Lees Meer Lees Meer

Campagne ‘is melk dodelijk’  en de ontstemde reacties

Campagne ‘is melk dodelijk’  en de ontstemde reacties

Aardewerk is niet bang voor discussie en onze voedingspatronen moeten blijvend in vraag worden gesteld. Aardewerk spreekt zich niet uit over de campagne, maar wil onderstaand artikel opnemen omdat het ‘voeding’ geeft aan de noodzakelijke discussie over wie wanneer en hoe een mening mag verkondigen. Een woordje uitleg van de auteur. Het gebeurt niet zo vaak meer dat ik een stukje naïviteit verlies bij mijn journalistieke werk, maar bij het schrijven over de “Melk is dodelijk”-campagne ging er toch weer…

Lees Meer Lees Meer

Analyse: de klimaatcrisis niet voelbaar op klimaattop Madrid

Analyse: de klimaatcrisis niet voelbaar op klimaattop Madrid

Analyse gemaakt door de Klimaatcoalitie en met hun goedkeuring overgenomen. De 25e jaarlijkse klimaatconferentie eindigde op zondag 15 december in Madrid. Nooit eerder sleepten de onderhandelingen zo lang aan. Uitgestelde discussies over koolstofmarkten, minimale ambitie en teleurstelling voor ontwikkelingslanden: tussen hoge verwachtingen en kleine overwinningen in, blikken we terug op twee weken van onderhandelingen. Enkele lidorganisaties van de Klimaatcoalitie waren aanwezig in Madrid, waar ze verschillende ministers ontmoet hebben om onze aanbevelingen over te maken. Hieronder een analyse van de…

Lees Meer Lees Meer

Gesprek met Jeanneke van de Ven

Gesprek met Jeanneke van de Ven

… voor velen lang het gezicht van Aardewerk. Jeanneke, geboren net na de tweede oorlog, een symbolisch moment, als oudste van negen kinderen in een klein dorpje in Nederlands Noord-Brabant.  Vanaf haar tiende jaar bracht ze acht jaar door op kostschool, waarna zij psychologie ging studeren. In de jaren 70 is ze in België komen wonen en ze ontpopt zich als een feministe. Op de vraag wat toen voor haar het grootste verschil was tussen Nederland en Vlaanderen, antwoordt ze…

Lees Meer Lees Meer

De bomenactie ontstaan in de schoot van de zomerweek 2018

De bomenactie ontstaan in de schoot van de zomerweek 2018

Even ter herinnering. In naam van een aantal beschermde bomen op publiek domein dienden burgers (waaronder heel wat Aardewerkers)  op vrijdag 3 mei 2019 een verzoekschrift in bij de rechtbank.  Deze bomen vragen om toegelaten te worden als mede-eisers in de om tussen te komen in de procedure die werd ingesteld door de vzw Klimaatzaak.  Deze actie werd geciteerd in een document van de VN.  In het jaarlijkse VN-rapport over duurzame ontwikkeling werd melding gemaakt dat ook in België mensen…

Lees Meer Lees Meer

Ons leven als GAIA

Ons leven als GAIA

Het verhaal kan je rustig alleen lezen, maar ook samen met anderen en laat iemand zachtjes op een trommel slaan. Het verhaal behoort aan ieder van ons en aan ons allemaal, zoals de hartslag van ons levende universum. De slag van de trommel brengt de hartslag in herinnering.Ga mee te in een verhaal dat wij allen delen, een verhaal waarvan het ritme nog altijd in ons klopt en laat je omringen door verwondering. De wetenschap is op dit moment ver…

Lees Meer Lees Meer

Herfstbrief 2019: voorwoord en inhoud

Herfstbrief 2019: voorwoord en inhoud

Beste lezer, Nu de zomer ons definitief vaarwel heeft gezegd, gaan we opnieuw een periode tegemoet met tal van veranderingen in de natuur en bij de mensen. De weelde van de oogst verwent ons met velerlei lekkers, vogels migreren, zwammen komen tevoorschijn, herten brullen, regenwater baant zich een weg in de bodem, schaarse maar warme zonnestralen strelen onze huid, mensen kruipen dichter bij elkaar. Geen beter moment om terug te blikken op de gebeurtenissen van het voorbije jaar en de…

Lees Meer Lees Meer

Eerbetoon aan Rom De Cock

Eerbetoon aan Rom De Cock

Rom De Cock, een persoon die ons allen lief was op vele zomerweken van Aardewerk, is op 23 augustus vredig ingeslapen. Hij heeft voor ons iets opgeschreven: “Dat wil ik u graag op het hart drukken. Leven en dood zijn belangrijke dingen. Snel vergaan alle zaken. Wees waakzaam, nimmer onoplettend. Steeds aandachtig.” Rom was de boeddhistische ziel in onze groep. Zijn stem deed er toe, het was een zuivere klank, nooit luid, nooit haastig. Hij had niet veel tijd om…

Lees Meer Lees Meer