Archief van
Tag: 2018 – Herfstbrief

Een item uit de Herfst-nieuwsbrief, jaargang 2018.

Inhoud herfstbrief 2018

Inhoud herfstbrief 2018

Redactioneel voorwoord Jonas Van der Slycken Een kreet om hulp – Greta Thunbergs toespraak op Rise for the Climate in Brussel, 6 oktober 2018 Greta Thunberg Bomenactie Rechten van de natuur als paradigmashift: de langzame verbrokkeling van een eeuwenoude breuklijn binnen ons juridisch systeem? Hendrik Schoukens Relaas over een doodgewone jongeman met doodgewone dromen Esmeralda Borgo Beter 10 vliegtuigen aan de grond dan één in de lucht Jonas Van der Slycken Claim the Climate Climate Express en Klimaatcoalitie Aardewerk wil…

Lees Meer Lees Meer

Voorwoord herfstbrief 2018

Voorwoord herfstbrief 2018

Beste burger Klimaatactivisten brengen alles in gereedheid om van de klimaatmars Claim the Climate op 2 december in Brussel een succes te maken. In de digitale wereld worden banners gedeeld en buttons op de eigen profielfoto gekleefd en momenteel worden er posters uitgedeeld. Tantes en nonkels en vrienden worden (herhaaldelijk) overtuigd om er ook bij te zijn. In de aanloop naar deze hopelijk historische betoging voor een krachtdadig klimaatbeleid vonden met Rise for the Climate drie succesvolle opwarmers plaats in…

Lees Meer Lees Meer

Aardewerkagenda (nieuwsbrief herfst 2018)

Aardewerkagenda (nieuwsbrief herfst 2018)

2/12/2018 Claim the Climate (Brussel) Tijdens deze nationale manifestatie voor het klimaat georganiseerd door Climate Express en Klimaatcoalitie komen burgers op straat om meer klimaatinspanningen te vragen van onze overheden. Iedereen is welkom. Breng gerust familie, vrienden, kennissen, collega’s, etc. mee. 8/12/2018 Opleiding 2018-2019*: plaats van de techniek Technologie, maatschappij en democratie – Yoni Van Den Eede Impact van technologie op biologie en geneeskunde, ethische grenzen en invloed op milieu en gezondheid. De case van hormoonverstoorders – Petra De Sutter…

Lees Meer Lees Meer

Een kreet om hulp …

Een kreet om hulp …

Een kreet om hulp – Greta Thunbergs toespraak op Rise for the Climate in Brussel, 6 oktober 2018 Goeiedag, ik heet Greta Thunberg. Ik ben 15 jaar en kom uit Stockholm. Ik schoolstaak aan het Zweedse parlement om de aandacht te vestigen op de klimaatcrisis. Elke vrijdag zitten we daar, totdat Zweden het klimaatakkoord van Parijs naleeft. We roepen iedereen op om hetzelfde te doen; waar je ook bent, ga voor je parlement of lokaal regeringsgebouw zitten, totdat je land…

Lees Meer Lees Meer

Bomenactie

Bomenactie

Tijdens de afgelopen zomerweek van Aardewerk (‘Wat op het Spel Staat’) is op basis van de inspiratie van Hannah Arendt en Philip Blom vanuit de deelnemers het plan gerezen om een dubbele actie op het getouw te zetten, door bomen in de lopende klimaatzaak te laten tussenkomen ter ondersteuning van de vordering van de vzw Klimaatzaak. Hiermee wordt ook betracht om de discussie over de noodzaak om bomen (de natuur) rechten te verlenen, ook in juridische kringen aan te zwengelen. …

Lees Meer Lees Meer

Rechten van de natuur als paradigmashift …

Rechten van de natuur als paradigmashift …

Rechten van de natuur als paradigmashift: de langzame verbrokkeling van een eeuwenoude breuklijn binnen ons juridisch systeem? Sinds meerdere eeuwen vormt de ondergeschiktheid van de natuur en dieren aan de mens een van de kernpijlers van ons juridisch systeem. Dieren en planten werden in wetboeken conse­quent benaderd als een ding, een eigendom waarover men naar believen kon beschikken en die men zonder enige terughoudendheid kan exploiteren. Met alle gevolgen van dien voor de biodi­versiteit op onze planeet. Lange tijd leek…

Lees Meer Lees Meer

Relaas over een doodgewone jongeman met doodgewone dromen

Relaas over een doodgewone jongeman met doodgewone dromen

Twintig jaar, de blik vooruit, vol vertrouwen, een beetje naïef soms. Een trotse jongeman, een beetje ijdel zelfs. De ontluikende baardhaartjes zijn steeds netjes getrimd en er heerst enige ongerust over zijn terugwijkende haarlijn… maar dat is slechts één van de kleinere zorgen die hij aan zijn hoofd heeft… Familie In januari 2017 was hij anders. Weerspannig. Vermoeid. Ontheemd. Vooral dat laatste: ontheemd. Communiceren was toen moeilijk. “Dankoewel” en “goeiedag” kreeg hij nog over z’n lippen maar verder was hij…

Lees Meer Lees Meer

Beter tien vliegtuigen aan de grond dan één in de lucht

Beter tien vliegtuigen aan de grond dan één in de lucht

We gaan van de grond met het vliegtuig dat het een lieve lust is. De luchtvaartindustrie droomt ervan om decennialang te blijven groeien: nieuwe luchthavens en luchthavenuitbreidingen (ongeveer 1200) zijn op til. Die evolutie is vanuit klimaatoverwegingen een zorgwekkende nachtmerrie. Het is namelijk niet opportuun om deze industrie nog meer emissies in de atmosfeer te laten pompen. Het internationale netwerk Stay Grounded pleit daarom voor een rechtvaardig transportsysteem en een snelle inkrimping van de luchtvaart. George Monbiot, columnist bij The…

Lees Meer Lees Meer

Claim the Climate

Claim the Climate

Doe mee met de klimaatmars Op zondag 2 december 2018, de eerste dag van de internationale klimaatonderhandelingen in Polen (COP24), eisen we met een klimaatmars in Brussel een ambitieus klimaatbeleid. Van beloftes naar daden Drie jaar na de ondertekening van het Akkoord van Parijs moeten de ronkende klimaatbeloftes nog steeds in daden omgezet worden. In België leidt een gebrek aan politieke wil en daadkracht er zelfs toe dat de uitstoot van broeikasgassen sinds 2014 opnieuw stijgt. We moeten dus dringend een versnelling hoger…

Lees Meer Lees Meer