Archief van
Categorie: De voorbije maanden: enkele blikvangers

Categorie “De voorbije maanden: enkele blikvangers” binnen de nieuwsbrief.

Slim natuurherstel bevordert biodiversiteit en klimaat

Slim natuurherstel bevordert biodiversiteit en klimaat

Biodiversiteit lijkt terug meer aandacht te krijgen. Of zijn we te optimistisch? Het teruggeven van landbouwgrond aan de natuur beïnvloedt op diverse vlakken het ecologisch systeem en verstevigt de biodiversiteit. Volgens een artikel in het tijdschrift Nature zou dit het uitsterven van soorten met 60% verminderen en bijna 300 miljard ton CO2 uit de lucht halen en hiervoor is (slechts) het teruggeven van 15% van de grond aan de natuur/ natuurlijke ecosystemen voldoende. Het eenvoudigste is om hiervoor landbouwgrond in…

Lees Meer Lees Meer

OP ZOEK NAAR DE PRIVACY

OP ZOEK NAAR DE PRIVACY

In de zoektocht naar het antwoord op de vraag of onze privacy in het gedrang kwam door de maatregelen die de overheid heeft genomen in een poging het virus te verslaan, zag ik mij genoodzaakt om steeds dieper door te dringen in haar sferen. Privacy is als containerbegrip niet werkbaar, zij beslaat immers facetten uit de persoonlijke levenssfeer, de persoonsgegevens en de bewegingsvrijheid. Het is een juridisch en filosofisch begrip, maar het zou haar oneer aandoen haar enkel in Academia…

Lees Meer Lees Meer

Een selectie van artikels (Lente 2020)

Een selectie van artikels (Lente 2020)

De keuze van de berichten of artikels (naar aanleiding van de corona-crisis)  werd ongetwijfeld  beïnvloed door de inhoud, maar ook de diversiteit van de bronnen (websites of tijdschriften) is een leidraad. Na een korte inleiding, volgt altijd een verwijzing naar het volledige document en dat kan je gratis lezen. Misschien zit er wel eentje bij dat jouw blik kan vangen. Destruction of nature responsible for pandemic – Pandemie en het belang van een goed werkend ecosysteem WWF onderzoekt in een nieuw…

Lees Meer Lees Meer

De Urgenda-case is niet historisch. Of toch wel.

De Urgenda-case is niet historisch. Of toch wel.

20 december 2019. De Nederlandse Stichting Urgenda (www.urgenda.nl) behaalde met de rechtszaak die zij in 2013 opstartte tegen de Nederlandse Staat, voor de derde keer op rij het wereldnieuws. De Hoge Raad, de hoogste rechtscollege van het land, bevestigde het bevel van de rechtbank dat in 2015 werd gegeven aan de Nederlandse Staat en dat eind 2018 was bekrachtigd door het gerechtshof (www.rechtspraak.nl/Bekende-rechtszaken/klimaatzaak-urgenda) Het staat nu vast. De Nederlandse Staat moet vóór 2021 de antropogene uitstoot van CO2 in Nederland…

Lees Meer Lees Meer

Campagne ‘is melk dodelijk’  en de ontstemde reacties

Campagne ‘is melk dodelijk’  en de ontstemde reacties

Aardewerk is niet bang voor discussie en onze voedingspatronen moeten blijvend in vraag worden gesteld. Aardewerk spreekt zich niet uit over de campagne, maar wil onderstaand artikel opnemen omdat het ‘voeding’ geeft aan de noodzakelijke discussie over wie wanneer en hoe een mening mag verkondigen. Een woordje uitleg van de auteur. Het gebeurt niet zo vaak meer dat ik een stukje naïviteit verlies bij mijn journalistieke werk, maar bij het schrijven over de “Melk is dodelijk”-campagne ging er toch weer…

Lees Meer Lees Meer

Analyse: de klimaatcrisis niet voelbaar op klimaattop Madrid

Analyse: de klimaatcrisis niet voelbaar op klimaattop Madrid

Analyse gemaakt door de Klimaatcoalitie en met hun goedkeuring overgenomen. De 25e jaarlijkse klimaatconferentie eindigde op zondag 15 december in Madrid. Nooit eerder sleepten de onderhandelingen zo lang aan. Uitgestelde discussies over koolstofmarkten, minimale ambitie en teleurstelling voor ontwikkelingslanden: tussen hoge verwachtingen en kleine overwinningen in, blikken we terug op twee weken van onderhandelingen. Enkele lidorganisaties van de Klimaatcoalitie waren aanwezig in Madrid, waar ze verschillende ministers ontmoet hebben om onze aanbevelingen over te maken. Hieronder een analyse van de…

Lees Meer Lees Meer