Help uw klimaat(zaak)!

Help uw klimaat(zaak)!

Klimaatverandering gebeurt nu en is gevaarlijk. Wij zijn de laatste generatie die klimaatopwarming buiten de acute gevarenzone kan houden. Dat is geen paniekvoetbal, maar een droog wetenschappelijk feit.

Daarom werd Klimaatzaak opgestart. Klimaatzaak is een democratische, apolitieke en collectieve zaak van burgers die beroep doen op justitie om de Belgische overheden te dwingen hun klimaatbeloftes na te komen.

Wij eisen dat de Belgische overheden de internationale afspraken nakomen om onder de gevaarlijke opwarming van meer dan 2°C te blijven. Hiervoor is minstens 40% emissiereductie in 2020 noodzakelijk. Daarover bestaat geen enkele twijfel bij de verzamelde topwetenschappers. Omdat de bevoegde overheden al jaren nalaten een actieplan op te stellen om dit doel te bereiken, vragen we de rechter om hen voor hun verantwoordelijkheid te stellen.

We werden hiervoor geïnspireerd door de stichting Urgenda, die dezelfde zaak in 2015 in Nederland won, waarna de rechtbank de staat dwong om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Sindsdien krijgt deze historische zaak wereldwijd massaal navolging. Van een manhaftige Peruviaanse boer die de handschoen opneemt tegen een groot Duits energieconcern tot bezorgde Zwitserse grootmoeders, die hun kleinkinderen willen beschermen tegen wat op ons afkomt. En van ons, hier in België. Ook wij weigeren het stilzitten van onze overheid nog langer machteloos gade te slaan.

Tienduizenden burgers sloten zich aan als mede-eiser bij de zaak, en gaven zo het signaal aan hun overheid dat stilstand geen optie meer is. Onze zaak staat open voor iedereen die bezorgd is over het klimaat en zoekt naar manieren om weerwerk te bieden. Hoe meer mensen tekenen, hoe duidelijker voor de rechter dat dit initiatief gedragen wordt door brede maatschappelijke schouders.

Word mede-eiser op www.klimaatzaak.be. Dat is eenvoudig en u loopt daarmee geen enkel financieel risico, ongeacht de uitkomst van het proces. Op de website vindt u ook meer informatie over het verloop van de procedure en kan u Klimaatzaak steunen. Klimaatzaak VZW ontvangt geen enkele overheidssteun en werkt voor 100% op basis van giften.

Klimaatzaak vzw werd opgericht door 11 Bezorgde Vlamingen: Serge de Cheldere (CEO Futureproofed), Tom Lenaerts (TV-maker), Francesca Vanthielen (presentratrice), Ignace Schops (klimaatambassadeur Al Gore), Stijn Meuris (zanger), Johan Van Den Bosch (bioloog), Nic Balthazar (regisseur), Dirk De Clippeleir (directeur AB), Lambert Schoenmaekers (deskundige ruimtelijke ordening), Koen Vanmechelen (kunstenaar) en Tom Brookes (dir. European Climate Foundation).

 

Choose your future
– Martin Luther King

> naar de inhoudstafel
> lees het voorwoord

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *