Nieuwsbrief Herfst 2017 – Redactioneel voorwoord

Nieuwsbrief Herfst 2017 – Redactioneel voorwoord

Beste burger

De jaarlijkse kerstmarkttaferelen lopen stilaan op hun laatste benen. De feestdis is nauwkeurig voorbereid, wat lang geen evidentie is voor perfectionisten die dubbele diensten draaien om tegemoet te komen aan zowel de vegetarische als minder vegetarische levensstijl van familie en vrienden. Fazant, hertenkalf en kalkoen krijgen een hoofdrol aan tafel. Ook Ton Lemaire begeeft zich in zijn nieuwe boek Onder Dieren. Ton houdt een prachtig pleidooi om ons humanisme te verbreden en te verruimen naar een ‘humanimalisme’ om zo de barbarij tegenover onze mededieren een halt toe te roepen.

Tegenwoordig wordt via sociale media campagne gevoerd en worden verkiezingen online gewonnen. Cyberactivisme en kliktivisme winnen aan belang: we delen artikels, vinden ze leuk en plaatsen reacties om er met deze marginaal verhoogde respons voor te zorgen dat meer mensen dat cruciale artikel te zien krijgen. Naast alle activiteit op sociale media is er evenwel nog steeds nood aan collectieve actie. Matthias Lievens duidt met behulp van Sartre op het belang van collectieve actie om macht te vermenigvuldigen in plaats van macht te delen via sociale media. Kerncentrales worden – al een geluk bij een ongeluk – automatisch gesloten om verder euvel te vermijden, maar zoals in het Duits gezegd wordt: ‘Kohleausstieg ist Handarbeit‘ (kolencentrales sluiten is handenarbeid). Ook automobilisten blijken enkel in staat om zichzelf vast te rijden in de stad, maar meerdere Critical Mass Bike Rides – een ander voorbeeld van collectieve actie – kunnen beleidsvoerders blijven aansporen om ademruimte te creëren in leefkernen door ze autovrij te maken.

In Yoni Van Den Eedes filosofische traktaat komt u meer te weten over techniekfilosofie via Andrew Feenbergs subversieve rationaliteit. En Dirk Laureyssens schrijft vol lof over vier gratiën. Wees gerust, het gaat niet over mensen of andere dieren, noch over de elektrische wagen of de smartphone.

Uw favoriete redactie heeft deze herfst niet stilgezeten; mogelijk hebt u al gemerkt dat deze nieuwsbrief opgemaakt is met het ecologische lettertype EcoFont. Dankzij dit gratis te downloaden lettertype, een subliem exemplaar van digitale commons, vloeit er minder inkt bij het printen van deze nieuwsbrief. Daarbovenop bieden we u in de volgende nieuwsbrief, de lentebrief, graag de mogelijkheid om een reactie te plaatsen op een artikel in de lezersrubriek. Dit kan door uw lezersbrief naar nieuwsbrief@aardewerk.be te sturen. De redactie kan de teksten inkorten of niet opnemen wegens plaatsgebrek en/of buitengewoon succes (van de rubriek). Onder elke reactie komt de naam van de schrijver; uiteraard wordt de privacy gerespecteerd van personen die uitdrukkelijk vermelden anoniem te willen blijven.

Tot slot, mensen die in een gulle bui verkeren, kunnen met hun kleine of grote giften op BE95 5230 8031 4358 verzekeren dat Aardewerk kan voortbouwen aan een sociaal-ecologisch gefundeerde samenleving. En neem bij gelegenheid eens een kijkje op onze nieuwe webstek die sinds kort operationeel is.

Een smaakvolle lezing toegewenst. Dat onze macht mag vermenigvuldigen.

Jonas Van der Slycken

 

Je kan de nieuwsbrief herfst 2017 als PDF bekijken.

Of je leest de afzonderlijke artikels in de blog. Hieronder vind je de nodige verwijzingen:

Ton Lemaire – Onder Dieren

Yoni Van Den Eede – “Subversieve rationaliteit” – Over de techniekfilosofie van Andrew Feenberg

Matthias Lievens – Waarom we geërgerd zijn als Francken iets stoms tweet

Dirk Laureyssens – Vier Gratiën

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *