Voorwoord herfstbrief 2018

Voorwoord herfstbrief 2018

Beste burger

Klimaatactivisten brengen alles in gereedheid om van de klimaatmars Claim the Climate op 2 december in Brussel een succes te maken. In de digitale wereld worden banners gedeeld en buttons op de eigen profielfoto gekleefd en momenteel worden er posters uitgedeeld. Tantes en nonkels en vrienden worden (herhaaldelijk) overtuigd om er ook bij te zijn. In de aanloop naar deze hopelijk historische betoging voor een krachtdadig klimaatbeleid vonden met Rise for the Climate drie succesvolle opwarmers plaats in het hart van Europa, aan het Europees Parlement in Brussel. De Zweedse rebelse scholiere, Greta Thunberg, die (spijbelde en) staakte voor het parlement om gemeende klimaatinspanningen te eisen, gaf er een bevlogen en complexloze toespraak.

In het Verenigd Koninkrijk broeit ook het één en ander. De beweging Exinction Rebellion wint aan belang. De beweging omschrijft zichzelf als een noodzaak omdat het politieke establishment gefaald heeft om de bevolking te beschermen van vervuiling, en om een voortschrijdende massa-uitsterving van de soorten op aarde en een mogelijke menselijke extinctie in de nabije toekomst te voorkomen. Om die redenen moeten we volgens hen rebelleren om het levensonderhoud van burgers en de natuurlijke wereld te beschermen. Zoniet riskeren we alles te verliezen wat we koesteren. Ook The Guardian heeft met Het extinctietijdperk (The age of extinction) een nieuw item in het leven geroepen om te berichten over wat onze planetaire biodiversiteit bedreigt. De toon is gezet.

Aardewerk blijft ook het dissidente pad bewandelen en organiseert opnieuw een zomerweek van 12 tot 18 augustus 2019. Noteer gerust de data.

In deze herfsteditie lees je een bijzonder verhaal over een jongeman die een doodgewoon leven wenst, geschreven door Esmeralda Borgo. In het kader van een op til zijnde bomenactie vind je het eerste deel van het artikel van Hendrik Schoukens over de rechten van de natuur. Je ontdekt het vervolg in de wintereditie (indien je het artikel nog niet in Oikos zag verschijnen uiteraard). Je krijgt ook een kort voorproefje over de bomenactie zelf. Verder schreef je redacteur met ‘Beter tien vliegtuigen aan de grond dan één in de lucht’ een stuk over een wenselijke toekomst voor de luchtvaart. Het is een lofzang op het internationale netwerk Stay Grounded en de talloze burgerinitiatieven die – ook bij ons – de expansiedrang van de luchtvaartindustrie een halt toeroepen. Tot slot, lees je Greta Thunbergs toespraak tijdens de actie Rise for the Climate op 6 oktober 2018 in Brussel.

Andermaal een inspirerende lezing toegewenst en dat Claim the Climate in Brussel op zondag 2 december 2018 de sociaal-ecologische (r)evolutie moge accelereren. Yalla yalla!

Jonas Van der Slycken

nieuwsbrief@aardewerk.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *