De bomenactie ontstaan in de schoot van de zomerweek 2018

De bomenactie ontstaan in de schoot van de zomerweek 2018

Bomenactie: indiening van het verzoekschrift op 3 mei 2019

Even ter herinnering. In naam van een aantal beschermde bomen op publiek domein dienden burgers (waaronder heel wat Aardewerkers)  op vrijdag 3 mei 2019 een verzoekschrift in bij de rechtbank.  Deze bomen vragen om toegelaten te worden als mede-eisers in de om tussen te komen in de procedure die werd ingesteld door de vzw Klimaatzaak. 

Deze actie werd geciteerd in een document van de VN.  In het jaarlijkse VN-rapport over duurzame ontwikkeling werd melding gemaakt dat ook in België mensen opkomen voor de rechten van de natuur (een beetje onnauwkeurig Lennik in de plaats van Brussel).  We citeren het stukje

In the municipality of Lennik, Belgium, citizens intervened on behalf of Nature further to unsound restructuring of farmland. Lawyers filed an application to intervene on behalf of 100 protected trees in the Belgian climate case and, according to the application, that the protection of the trees is a duty incumbent on the regional authorities. Final ruling on the intervention is yet to be made”.

Voor wie het hele rapport wil lezen: undocs.org/en/A/74/236?fbclid=IwAR1YBaTvhNmhFXp1xse7emWpvoPdGBCyHzqT_pxiy-Zxcgq9nCKWU4TvW58

In 2014 spande Klimaatzaak een rechtszaak aan tegen de vier Belgische overheden die voor klimaat bevoegd zijn vanwege nalatig klimaatbeleid. Om een ambitieus beleid af te dwingen, voeren 58.586 burgers een rechtszaak tegen de overheden.  Aansluiten kan niet meer, maar iedereen kan nog de zaak nog steeds moreel en financieel steunen.

De discussies van de klimaatzaak ten gronde zijn volop gaande. Ze verliepen in eerste instantie schriftelijk en in de loop van 2020 wordt er mondeling gepleit en volgt er een uitspraak. Men hoopt het succes van de Nederlandse Klimaatzaak te herhalen;

EN OOK DAT NOG…EEN BOOM MINDER, COLLEGA VAN DE EISERS

Bij het indienen van het verzoekschrift werd besloten om enkel bomen op te nemen die duidelijk op publiek domein staan. Voor de Marilandicapopulier uit Zottegem was de situering onduidelijk. Beschouw hem als een collega van de eisers of moeten we zeggen een wijlen collega. Jammer, maar de Marilandicapopulier, erkend als beschermd monument heeft de storm Ciaro niet overleefd. De boom was 150 jaar oud en had twee wereldoorlogen doorstaan. Hij was er slecht aan toe en zat vol zwammen. De storm kon hij niet weerstaan. Voor een rechtszaak stond hij wel op een symbolische plaats, op de plek waar vroeger recht werd gesproken (de vierschaar). Het goede nieuws is wel dat men de genen van deze boom wil bewaren en nakomelingen garanderen.

Voor meer informatie: besluiten.onroerenderfgoed.be/besluiten/3734 en  www.nuus.be/2020/02/09/historie-van-onze-gesneuvelde-vollander-boom-uit-strijpen

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *