Archief van
Tag: 2019 – Lentebrief

Een item uit de Lente-nieuwsbrief, jaargang 2019.

Zomerbrief 2019: voorwoord en inhoud

Zomerbrief 2019: voorwoord en inhoud

Beste lezer, Na een bewogen verkiezingscampagne en veelbesproken verkiezingsresultaten, is de zomer nu met zijn volle gewicht ten tonele verschenen. Die herinnert ons eraan dat de Aarde het menselijke ingrijpen niet zomaar aan zich voorbij laat gaan. Nog nooit klom het kwik zo hoog in de zuidelijke streken van Frankrijk, met name tot meer dan 44 graden Celsius. Een kleine positieve noot mag dan zijn dat we meer dan ooit vol bewondering zijn voor de weldaden van de bomen en…

Lees Meer Lees Meer

Lentebrief 2019: voorwoord en inhoud

Lentebrief 2019: voorwoord en inhoud

Beste lezer, Nog nooit stond het klimaatthema, en bij uitbreiding ook anderen milieuthema’s, in België zo hoog op de politieke agenda. Het is een thema dat iedereen aanbelangt en bijgevolg een significant deel van de bevolking en het verenigingsleven mobiliseert en verenigt. Het klimaatthema raakt aan alle domeinen van onze samenleving: het is transversaal, intergenerationeel, internationaal, intersoortelijk, … Het toont aan hoe we als menselijke soort op deze planeet erin zijn geslaagd om zo een ingrijpende invloed uit te oefenen…

Lees Meer Lees Meer

Zomerweek, 3-9 augustus 2018: “Met Hannah Arendt op weg – Actieve hoop in crisistijd” met Dirk De Schutter en Alma De Walsche

Zomerweek, 3-9 augustus 2018: “Met Hannah Arendt op weg – Actieve hoop in crisistijd” met Dirk De Schutter en Alma De Walsche

We bevinden ons op een historisch moment in de geschiedenis van de westerse beschaving. De klimaatcrisis en de digitalisering van de arbeid schudden niet alleen de structuren van onze samenleving door elkaar, ze tasten ook de zin van ons bestaan aan. Het beleid loopt hopeloos achter, machteloos om de nodige maatregelen te nemen. Veel mensen willen daarom terug naar het verleden, muren bouwen, zich weer veilig voelen, de realiteit liever niet onder ogen zien en al zeker niet met de…

Lees Meer Lees Meer

‘Het over de individuele inspanningen van klimaatbetogers hebben is vandaag een schijngevecht’

‘Het over de individuele inspanningen van klimaatbetogers hebben is vandaag een schijngevecht’

Sinds het begin van het nieuwe jaar hebben de Belgische scholieren al meer dan 12 weken gespijbeld voor het klimaat. Onderzoekers verbonden aan het Centre for Research on Environmental and Social Change (CRESC) van de Universiteit Antwerpen kropen begin januari in hun pen om te reageren op een aantal kritieken in de media.  Wie uit de pas loopt, krijgt heel wat tegenwind te verduren. Dat ondervonden duizenden stakende scholieren die de afgelopen weken op straat kwamen voor een klimaatvriendelijke samenleving,…

Lees Meer Lees Meer

Laat bbp-groei varen als economisch kompas

Laat bbp-groei varen als economisch kompas

Volgens Jonas Van der Slycken hoeft het uitblijven van bbp-groei geen reden te zijn tot angst of paniek. Sterker nog, er zijn duidelijke aanwijzingen om aan te nemen dat bbp-groei vaarwel zeggen een kans is om rechtstreeks in te zetten op duurzame welvaart en een billijke welvaartsverdeling. De enige ingrediënten die nodig zijn, zijn hoop en moed. Hoop om de toekomst anders voor te stellen dan bestaande uit kwantitatieve groei en moed om bbp te laten varen als belangrijkste economisch…

Lees Meer Lees Meer

De toekomstige geschiedenis van de politieke economie (deel 1)

De toekomstige geschiedenis van de politieke economie (deel 1)

Jan Vanlommel maakte een Nederlandse vertaling van een tekst van Eric Zencey, auteur en spreker aan meerdere universiteiten in de Verenigde Staten, die sinds de economische crisis in 2008 onder de aandacht kwam voor zijn ideeën over een ander soort economie. De economische wetenschap negeert thermodynamica Ecologische Economie en haar gevolgtrekking, het ‘Steady state’ economische denken, vertegenwoordigen een stap voorwaarts voor de economische wetenschap maar ook een terugkeer naar hoe ze in het verleden werd bedreven. In de negentiende eeuw…

Lees Meer Lees Meer

Waarom SDGs de status quo in stand houden?

Waarom SDGs de status quo in stand houden?

Yelter Bollen vertaalde de openingstoespraak die Thomas Block heeft gehouden tijdens een SDG-debat met Minister Alexander De Croo, toenmalig burgemeester Daniel Termont, voormalig directeur van VN Habitat Joan Clos, en hijzelf. Dit debat werd georganiseerd door Eurocities en Stad Gent, op 4 juni 2018. Je ziet ze steeds meer, die kleurrijke SDG-pins die fier op de kraag of de borst worden gespeld. Het aantal fans van de Sustainable Development Goals (SDGs) lijkt te groeien. Net omdat we de duurzaamheidsuitdaging serieus…

Lees Meer Lees Meer

Noodzakelijke en realistische paradigmashift naar een vredevolle samenleving

Noodzakelijke en realistische paradigmashift naar een vredevolle samenleving

Geneviève Souillac  stelt dat het nodig is om oude opvattingen en praktijken over de menselijke natuur, oorlog en vrede, die nog steeds al te vanzelfsprekend in de dominante westerse visie aanwezig zijn,  te herzien. En een transitie te maken naar een nieuwe visie op mens en samenleving, gebaseerd op coöperatie, conflictoplossing en het creëren van voorwaarden voor verzoening. In de antropologie ziet ze een overvloed aan gegevens die kunnen inspireren tot het organiseren van vredevol samenleven binnen en tussen gemeenschappen…

Lees Meer Lees Meer