Zomerbrief 2019: voorwoord en inhoud

Zomerbrief 2019: voorwoord en inhoud

Beste lezer,

Na een bewogen verkiezingscampagne en veelbesproken verkiezingsresultaten, is de zomer nu met zijn volle gewicht ten tonele verschenen. Die herinnert ons eraan dat de Aarde het menselijke ingrijpen niet zomaar aan zich voorbij laat gaan. Nog nooit klom het kwik zo hoog in de zuidelijke streken van Frankrijk, met name tot meer dan 44 graden Celsius. Een kleine positieve noot mag dan zijn dat we meer dan ooit vol bewondering zijn voor de weldaden van de bomen en het bos.  

In dit nummer blikken we terug op de actie ‘Recht voor de Boom’: op 3 mei 2019 dienden burgers in naam van 82 door de overheid beschermde bomen en bomengroepen, een verzoekschrift in bij de rechtbank waar de Klimaatzaak behandeld wordt, de Franstalige Rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel. Daarin wordt toestemming gevraagd voor deze bomen om zich aan te sluiten bij de Klimaatzaak tegen de Belgische overheden. De integrale tekst van het verzoekschrift is opgenomen in deze nieuwsbrief alsook de illustratie die speciaal hiervoor werd gemaakt. Het was een symbolisch moment, want men is voor de allereerste keer juridisch tussengekomen in België, om te pleiten voor de rechten van het niet-menselijke leven. Aansluitend hierop gaat het over enkele reflecties met betrekking tot het dierlijke leven en publiceren we het tweede deel van (de vertaling van) een artikel over de verbanden tussen het 19de eeuwse economische denken en de huidige ecologische denkkaders.

Veel leesplezier gewenst, Julie Van Houtryve

Inhoud

Zomerweek Aardewerk 2019
“Recht voor de boom”: actie en verzoekschrift Actiegroep Recht voor de boom
DoodsbriefHans Versteden
De toekomstige geschiedenis van de politieke economie (deel 2) Jan Vanlommel
Studiedag Dierschap: naar een gedeelde ruimte voor mens en dier

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *