Lentebrief 2019: voorwoord en inhoud

Lentebrief 2019: voorwoord en inhoud

Beste lezer,

Nog nooit stond het klimaatthema, en bij uitbreiding ook anderen milieuthema’s, in België zo hoog op de politieke agenda. Het is een thema dat iedereen aanbelangt en bijgevolg een significant deel van de bevolking en het verenigingsleven mobiliseert en verenigt.

Het klimaatthema raakt aan alle domeinen van onze samenleving: het is transversaal, intergenerationeel, internationaal, intersoortelijk, … Het toont aan hoe we als menselijke soort op deze planeet erin zijn geslaagd om zo een ingrijpende invloed uit te oefenen op onze leefomgeving. De gevolgen hiervan zijn niet alleen meer te merken op het niveau van de biosfeer maar ook op het niveau van de geosfeer. Naast het enorme verlies aan biodiversiteit, laat het klimaat steeds meer van zich voelen, ook in ons deel van de wereld.

De Belgische bevolking heeft die boodschap begrepen: sinds de start van de klimaattop in Katowice (COP24) en bij het begin van 2019 verbreken klimaatmobilisaties alle records. Ongeacht de gekozen manier van actievoeren is iedereen het er unaniem over eens dat onze toekomst en die van de komende generaties ernstig gevaar loopt als het klimaat niet voldoende wordt beschermd. Die vaststelling gaat hand in hand met die van het sociaal protest; deze twee vormen van strijd moeten samengaan.

In dit nummer blikken we in eerste instantie terug op de Zomerweek van 2018, waar de actieve hoop in deze crisistijd en klimaatverandering centraal stonden. Dan zoomen we even in op een vaak gehoorde kritiek ten aanzien van de klimaatspijbelaars met een opiniestuk van enkele onderzoekers van de Universiteit Antwerpen. Vervolgens buigen we ons over enkele economische onderwerpen met een opiniestuk over het BBP als economisch kompas, de vertaling van een artikel over de verbanden tussen het 19de eeuwse economische denken en huidige ecologische denkkaders en een kritiek op het gebruik van SDG’s. Deze nieuwsbrief eindigen we tenslotte met reflecties over de paradigmashift naar een vredevolle samenleving.

Veel leesplezier gewenst, Julie Van Houtryve

Inhoud

Zomerweek 3-9 augustus 2018: “Met Hannah Arendt op weg – Actieve hoop in crisistijd” met Dirk De Schutter en Alma De WalscheLuc
Het over de individuele inspanningen van klimaatbetogers hebben is vandaag een schijngevecht Onderzoekers van het Centre for Research on Environmental and Social Change (CRESC) van de Universiteit Antwerpen.
Laat bbp-groei varen als economisch kompas Jonas Van der Slycken
De toekomstige geschiedenis van de politieke economie (deel 1) Jan Vanlommel
Waarom SDGs de status quo in stand houden? Yelter Bollen
Noodzakelijke en realistische paradigmashift naar een vredevolle samenleving Lieve De Kinder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *