Archief van
Categorie: Over Bomen, Dieren, Rivieren …

Categorie “Over Bomen, Dieren, Rivieren …” binnen de nieuwsbrief.

Taal voor de toekomst, meedoen!

Taal voor de toekomst, meedoen!

Heeft de zee een moraal, bewustzijn, gevoelens? Voor de meesten betekent de zee, iets waarin het eten zwemt of waarin afkoeling kan gezocht worden bij warm weer. Bij besprekingen over de Noordzee (zoals het Noordzeeakkoord 2030) wordt nooit de mening gevraagd van de zee. Gezocht wordt naar creatieve schrijvers die in gesprek gaan met de Noordzee en die met nieuwe taalregels en ritmische woorden aan de slag gaan. Laat je gaan en doe mee. Voor meer info www.groene.nl/artikel/heeft-de-zee-een-moraal-bewustzijn-gevoelens

Voices of the ocean

Voices of the ocean

I am the ocean I am water I am most of this planet I shaped it Every stream Every cloud And every rain drop It all comes back to me One way or another Every little thing here, needs me I am the source I am what they crawled out of Humans? They are no differen I don’t owe them a thing I give They take But I can always take back That’s just the way it’s always been It…

Lees Meer Lees Meer

Mensen en octopus

Mensen en octopus

Een bijzondere relatie. In een performance zien we het spel tussen een mens en een octopus. Wie speelt met wie? What happens when man and octopus truly interact?  Stefan Kaegi imagines a theatrical aquarium to stage an octopus, that gifted, curious and playful animal. The relationship with the octopus shapes the show to the point of reversing the roles: who is playing with whom? Who is observing whom? Watch the recording of the performance on 13 May! www.ntgent.be/en/productions/temple-du-présent-solo-pour-octopus

Burgerlijke ongehoorzaamheid bij de buren. Bescherming van bomen en een bos

Burgerlijke ongehoorzaamheid bij de buren. Bescherming van bomen en een bos

Op de rand van het landgoed Amelisweerd, ten oosten van Utrecht, botsen de stadse elementen abrupt op een eeuwenoud en natuurrijk bos, dat bulkt van de biodiversiteit. Een autostrade die in de jaren tachtig dwars door het natuurgebied is aangelegd zal veertien rijstroken tellen in plaats van de tien die er nu liggen. Dat moet op een traject van ruim twintig kilometer snelweg gebeuren. Met een eenvoudige rekensom betekent dit ruim 59 hectare aan bos waarvan een deel in het…

Lees Meer Lees Meer

Rechten van de planten, logisch toch !

Rechten van de planten, logisch toch !

Boekbespreking. Stefano Mancuso, De universele rechten van de plant, Amsterdam, Uitgeverij Cossee, 2020, 99p. (Nederlandse vertaling. Oorspronkelijke titel La Nazione delle Piante, 2019), “Wij zijn als laatsten op de aarde gekomen en gedragen ons als kinderen die overal een puinhoop van maken zonder enig idee te hebben van de waarde en de betekenis van de spullen waarmee ze spelen”, schrijft de Italiaanse bioloog, hoogleraar plantkunde, in zijn inspirerend boekje “De universele rechten van de plant”. Dat somber scenario, met de…

Lees Meer Lees Meer

OVER BOMEN, DIEREN, RIVIEREN…OVER NIET-MENSEN

OVER BOMEN, DIEREN, RIVIEREN…OVER NIET-MENSEN

In de radicale ecologie staat de mens niet centraal maar wel de verbondenheid tussen de levende (en niet levende) organismen. Planten, dieren, mensen, maar ook rivieren, oceanen… en de onderlinge verhoudingen tussen die organismen krijgen een andere betekenis. Filosofe, auteur en singer-songwriter Eva Meijer is een van de grootste pleiters van deze verbondenheid. Ze is een van de trekkers van de Ambassade van de Noordzee en in de vorige Aardewerkbrief werd haar essay “De stem van de Noordzee” toegelicht. We…

Lees Meer Lees Meer

The Embassy of the North Sea

The Embassy of the North Sea

The Embassy of the North Sea is een initiatief van het Parlement der dingen (the Parliament of Things) en werd opgericht in juni 2018. De zee ‘bezit zichzelf’ is het uitgangspunt. Deze ambassade wil de dingen, de planten, de niet-menselijke dieren en de mensen een stem geven. Hiervoor werd een weg uitgestippeld tot 2030. Leren om te luisteren naar de zee, is de eerste fase. Daarna volgt spreken met de zee om te eindigen met het kunnen onderhandelen in naam…

Lees Meer Lees Meer

Boom van het jaar – Vierstammige overlever

Boom van het jaar – Vierstammige overlever

In de vorige Aardewerkbrieven informeerden we onze lezers over een kleine en symbolische activiteit in het verlengde van de Klimaatzaak-bomenactie. Deze beschermde bomen, althans een selectie, lieten we deelnemen aan de wedstrijd Boom van het jaar georganiseerd door Fonds Baillet Latour. We presenteerden de bomen de 4 bomen die we als kandidaat inschreven. De door Aardewerk voorgestelde bomen werden niet genomineerd en de keuze viel in 2020 op de vierstammige kastanjeboom aan de Menenpoort in Ieper. We wilden de winnaar…

Lees Meer Lees Meer

Vlees noch vis. Waarom ook vis niet op je bord hoort.

Vlees noch vis. Waarom ook vis niet op je bord hoort.

Op 4 oktober was het werelddierendag. In een aantal kranten werd het vermeld en door sommigen nog steeds, zelf op een dierendag, als producten om te eten … . Nikki Dekker begint haar artikel met een verwijzing naar het NRC Handelsblad waarin naar aanleiding van deze dag een foto was opgenomen van een vis aan een hengel, met als titel: ”Van haak tot bord”. Ze deelt de lezer mee dat ze van vissen houdt, maar niet om ze op te…

Lees Meer Lees Meer

DOOD HOUT IN HET BOS, EEN VOORUITGANG?

DOOD HOUT IN HET BOS, EEN VOORUITGANG?

Volgens het Instituut voor Bos en Natuurbehoud  (INBO) telt het Zoniënwoud 20 beuken met een diameter van 120 cm en zelfs een boom van 150 cm. In de meeste oerbossen is zelfs een beuk met diameter van 120  cm al zeldzaam.  Sommige beuken hebben een lengte van 50 m en ze behoren tot de oudste beuken van de wereld. Eindelijk iets positiefs vermelden over onze bossen en volgens INBO zijn er nog redenen dat het de goede kant op gaat…

Lees Meer Lees Meer