Archief van
Categorie: Over Bomen, Dieren, Rivieren …

Categorie “Over Bomen, Dieren, Rivieren …” binnen de nieuwsbrief.

OVER BOMEN, DIEREN, RIVIEREN…OVER NIET-MENSEN

OVER BOMEN, DIEREN, RIVIEREN…OVER NIET-MENSEN

In de radicale ecologie staat de mens niet centraal maar wel de verbondenheid tussen de levende (en niet levende) organismen. Planten, dieren, mensen, maar ook rivieren, oceanen… en de onderlinge verhoudingen tussen die organismen krijgen een andere betekenis. Filosofe, auteur en singer-songwriter Eva Meijer is een van de grootste pleiters van deze verbondenheid. Ze is een van de trekkers van de Ambassade van de Noordzee en in de vorige Aardewerkbrief werd haar essay “De stem van de Noordzee” toegelicht. We…

Lees Meer Lees Meer

The Embassy of the North Sea

The Embassy of the North Sea

The Embassy of the North Sea is een initiatief van het Parlement der dingen (the Parliament of Things) en werd opgericht in juni 2018. De zee ‘bezit zichzelf’ is het uitgangspunt. Deze ambassade wil de dingen, de planten, de niet-menselijke dieren en de mensen een stem geven. Hiervoor werd een weg uitgestippeld tot 2030. Leren om te luisteren naar de zee, is de eerste fase. Daarna volgt spreken met de zee om te eindigen met het kunnen onderhandelen in naam…

Lees Meer Lees Meer

Boom van het jaar – Vierstammige overlever

Boom van het jaar – Vierstammige overlever

In de vorige Aardewerkbrieven informeerden we onze lezers over een kleine en symbolische activiteit in het verlengde van de Klimaatzaak-bomenactie. Deze beschermde bomen, althans een selectie, lieten we deelnemen aan de wedstrijd Boom van het jaar georganiseerd door Fonds Baillet Latour. We presenteerden de bomen de 4 bomen die we als kandidaat inschreven. De door Aardewerk voorgestelde bomen werden niet genomineerd en de keuze viel in 2020 op de vierstammige kastanjeboom aan de Menenpoort in Ieper. We wilden de winnaar…

Lees Meer Lees Meer

Vlees noch vis. Waarom ook vis niet op je bord hoort.

Vlees noch vis. Waarom ook vis niet op je bord hoort.

Op 4 oktober was het werelddierendag. In een aantal kranten werd het vermeld en door sommigen nog steeds, zelf op een dierendag, als producten om te eten … . Nikki Dekker begint haar artikel met een verwijzing naar het NRC Handelsblad waarin naar aanleiding van deze dag een foto was opgenomen van een vis aan een hengel, met als titel: ”Van haak tot bord”. Ze deelt de lezer mee dat ze van vissen houdt, maar niet om ze op te…

Lees Meer Lees Meer

DOOD HOUT IN HET BOS, EEN VOORUITGANG?

DOOD HOUT IN HET BOS, EEN VOORUITGANG?

Volgens het Instituut voor Bos en Natuurbehoud  (INBO) telt het Zoniënwoud 20 beuken met een diameter van 120 cm en zelfs een boom van 150 cm. In de meeste oerbossen is zelfs een beuk met diameter van 120  cm al zeldzaam.  Sommige beuken hebben een lengte van 50 m en ze behoren tot de oudste beuken van de wereld. Eindelijk iets positiefs vermelden over onze bossen en volgens INBO zijn er nog redenen dat het de goede kant op gaat…

Lees Meer Lees Meer

HET LOT VAN DE STRAATBOMEN

HET LOT VAN DE STRAATBOMEN

“Straatbomen”? We kennen straatkinderen. Volgens Amnesty International zijn dat kinderen zonder vaste verblijfplaats. Vorig jaar lazen we nieuwsberichten dat in Brussel jonge straatkinderen rondzwerven. Ze zouden verslaafd zijn aan drugs en criminele feiten plegen om te overleven. Nee, rondzwervende, drugsverslaafde of criminele straatbomen kennen we niet. Straatbomen hebben een vaste verblijfplaats. Ze staan niet op maar langs de rijweg. De kap in het recente verleden van bomen langs de snelweg omdat vluchtelingen er zich achter konden verschuilen, is hen, de…

Lees Meer Lees Meer

BOOM VAN HET JAAR

BOOM VAN HET JAAR

In de vorige Aardewerkbrief informeerden we onze lezers over een kleine en symbolische activiteit in het verlengde van de Klimaatzaak-bomenactie[1]. Deze beschermde bomen, althans een selectie, lieten we deelnemen aan de wedstrijd Boom van het jaar. Aardewerkers dienden voor 4 provincies een boom in. De boom moet niet de mooiste of de oudste zijn, maar moet een eigen verhaal vertellen en op die manier motiveren waarom de boom het verdient om gekozen te worden. Per provincie kiest een onafhankelijke en…

Lees Meer Lees Meer

Boom van het jaar 2020

Boom van het jaar 2020

Een symbolische actie van Aardewerkers in het verlengde van de bomenactie , waarbij een aantal beschermde bomen aan de rechtbank vragen om als mede-eisers toegelaten te worden in de procedure die werd ingesteld door de vzw Klimaatzaak. Het idee achter deze wedstrijd is eenvoudig: iedereen die wil kan zijn of haar lievelingsboom indienen als kandidaat. De stichting Baillet Latour ondersteunt deze actie.  De boom moet niet de oudste of de mooiste boom zijn, maar de indiener moet er een eigen…

Lees Meer Lees Meer

Bomen, dieren, anders bekeken…

Bomen, dieren, anders bekeken…

In de Ban van het Bos  De laatste jaren is er binnen de biologie en de milieubeweging een groeiende aandacht voor de complexe communicatie- en overlevingssystemen en voor de rechten van planten en bomen. In de opleiding van Aardewerk besteden we er bijzondere aandacht aan en stellen we ons vragen over de rol en betekenis van een plantenethiek. In deze mooie aflevering van VPRO Tegenlicht staat de oeroude intelligentie van bomen en bossen centraal en stelt men de vraag: hoe…

Lees Meer Lees Meer

Klein verhaaltje …

Klein verhaaltje …

De zomer was heet en droog geweest, de herfst veel te warm. Nu was het oudjaar. De jongen holde door het bos en schopte dorre bladeren in de lucht. Somber gestemd, slofte zijn opa achter hem aan. Plots raapte hij iets van de grond. ‘Hé, Junior!’ De jongen rende nieuwsgierig terug. Opa toonde zijn gesloten hand. ‘Wij, oude mensen, wij hebben alles fout gedaan. Maar jullie, de jeugd…’ Hij kuchte. ‘Ik wil je iets geven, een nieuw begin, een nieuw…

Lees Meer Lees Meer