Mensen komen soms uit Eikels

Mensen komen soms uit Eikels

Een suggestie van Hans Versteden …

Haast alle Sparrenbossen zijn aangetast door de letterzetter. Sparrenbossen betekenen gelukkig niet zo veel voor de biodiversiteit. Voor Wallonië betekent het wel een kleine ramp omwille van de grote massa.

In bijgevoegd stukje uit een krantenknipsel over de schade die letterzetters aanrichten bij naaldbomen, doet Waals boswachter Dubois ons een onweerstaanbaar aanbod:

Wintereik …         

Surf best even op internet om het verschil tussen de eikensoorten te

De wintereik met gesteeld blad.

herkennen.  Onthoud het met trucjes zoals: de Zomereik heeft een Zittend blad <> de Wintereik heeft een (kort) steeltje, enz. (En u hebt geen zittend gat?)
Kies bovenal voor eikels van de wintereik.  Wintereiken verdragen best lange droogte. Zomereik-zonder-bladsteel, is tweede keus. Op eerder vochtige grond, gedijen beuken goed.
Zaai géén Amerikaanse eik(els). Die is niet inlands (zoals Amerika bewijst: mensen komen soms uit eikels).
Schrik niet, zomereiken zijn veruit in de meerderheid. Wintereiken zijn, in mijn streek althans, een piepkleine minderheid. Bovendien was 2018 een mastjaar voor wintereiken. Dat betekent dat ze veel vrucht droegen. In 2019 waren er daardoor amper wintereikels. De kans dat ze in september-oktober ‘20 veel eikels voortbrengen, neemt daardoor toe.

BRAND, BRAND

Bossen staan wereldwijd in brand of ze staan onder druk.  Het is trouwens omdat ze door de droogte verzwakt zijn, dat sparrenbossen het massaal begeven onder de letterzetter.

HET ZAAD DAT OP DE ROTSEN VALT EN TUSSEN DE BRAMEN

Bomen zaaien op verlaten gronden, wie die grond ook bezit, is een stil verzet op de rand van de wet. Je licht de pers niet in. Eikels laten vallen of in een kuiltje stoppen is niet onwettelijk (een blik wel). Een eikel die kiemt, is dat ook niet.

Je kleurt misschien buiten de lijntjes. Net zoals eekhoorns trouwens. Die strooien ook ongestraft eikels en beukennootjes rond op rotsen en tussen bramen. Daarom, verzwijg waar je zaait. Fluister het actiemodel wel door. Niemand weet binnen een paar jaar nog te achterhalen waar al die bomen plots vandaan komen?! Je vingerafdrukken zijn immers tegen dan al lang gewist 😊.

Eikels zaaien is een aanklacht om de vastgevroren politiek te ontdooien en niet de gletsjers. Nood breekt wet, net als de klimaatjongeren die brossen. Als de politiek het lef niet heeft, pakken we het zelf aan.

PRAKTISCH

Je zaait wanneer het je best uitkomt ergens in oktober-november. Het is leuk als je met twee of drie bent, maar nooit in grote groep want ‘t valt best niet op. Bedoeling is dat het bos pas ontdekt wordt als de boompjes al enkele jaren oud zijn, wat hakken meer omstreden maakt.
De plaats bepaal je best in overleg met een te vertrouwen boswachter of iemand van Natuurpunt bv. Mijn ervaring is wel dat ze bijzonder voorzichtig zijn om er niet in betrokken te geraken. Daarom neem je beter iemand onder de arm die over recente luchtfoto’s kan beschikken om stervende bossen of verlaten terreinen te ontdekken.

IN EEN ENKEL BED

In een enkel bed, vind je met twee geen nachtrust. Naast te weinig bos is er ook het probleem van de bedreigde biodiversiteit. Beide vragen ruimte. Het debat woedt al een tijdje tussen bezorgde burgers die de overheid kritiseren omdat ze bomen hakken en zo grote open ruimtes creëren in (oude) bossen en reservaten omwille van de biodiversiteit. Grof gesteld maak je een keuze tussen diversiteit en bos.
Of de boswachter zal misschien zeggen, als je genoeg tijd neemt, verbost alle braakliggende grond. Of ze zal zeggen dat een eiken-beukenbos niet zoveel bijbrengt aan de diversiteit. Dat is een afweging die je zelf ter plekke moet maken

Zaai niet op grond die beheerd wordt door een milieuvereniging of door de overheid. Zoek vooral verlaten gronden die nog niet spontaan waardevol zijn ontwikkeld. Informeer je dus zo goed mogelijk. En stop enkele eikels in je jaszak. Zo zaaide ik onlangs op een lelijke open bouwplek midden in Brussel enkele eikels. Eer de bouwvergunning rond is, staan ze er. Misschien verplanten enkele groene Brusselaars ze daarna nog wel?

Tot slot een klimaatdaadtje: Op zoek naar een verjaardagscadeau of inspiratie voor een kerst-of eindejaarsgeschenk in 2020?

SCHENK JE (klein) KINDEREN EEN EIKELBON

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *