Archief van
Tag: Jaargang 2019

Een item dat in een jaargang 2019 verscheen.

Zomerweek 12-18 augustus 2019: De mens voorbij, de zomerweek voorbij: met Ullrich Melle en Ton Lemaire onder planten en dieren

Zomerweek 12-18 augustus 2019: De mens voorbij, de zomerweek voorbij: met Ullrich Melle en Ton Lemaire onder planten en dieren

Idyllisch en vol leven. De omgeving van het Molenhuis in Bérismenil waar de zomerweek van Aardewerk plaatsvond is een mooie plek om tot rust te komen. Even naar de tent? Dan wandel je via de brug over het riviertje, onder de bomen door, naar het weilandje. Voor je voeten zie je muisjes in hun holletjes verdwijnen en sprinkhanen wegspringen. En kijk eens in het water. In de vijver zitten kikkers en in de Belle Meuse rivierkreeftjes. Het is een prachtige…

Lees Meer Lees Meer

De Olmendans

De Olmendans

“Al tientallen jaren introduceer ik de Olmendans van Joanna Macy binnen en buiten Aardewerk in talloze workshops, om steeds weer te ervaren hoezeer deze dans op een diepe en blijvende manier engageert. De vele mensen, die de afgelopen decennia programma’s bij Aardewerk hebben gevolgd, hebben kennis gemaakt met deze eenvoudige maar diep doorwerkende dans. Zowel tijdens  de zomerweken, die Aardewerk reeds meer dan dertig jaar organiseert, als tijdens de opleidingen ‘Ecologische Filosofie en Politiek’, vormt de Olmendans een sterk moment…

Lees Meer Lees Meer

Zomerbrief 2019: voorwoord en inhoud

Zomerbrief 2019: voorwoord en inhoud

Beste lezer, Na een bewogen verkiezingscampagne en veelbesproken verkiezingsresultaten, is de zomer nu met zijn volle gewicht ten tonele verschenen. Die herinnert ons eraan dat de Aarde het menselijke ingrijpen niet zomaar aan zich voorbij laat gaan. Nog nooit klom het kwik zo hoog in de zuidelijke streken van Frankrijk, met name tot meer dan 44 graden Celsius. Een kleine positieve noot mag dan zijn dat we meer dan ooit vol bewondering zijn voor de weldaden van de bomen en…

Lees Meer Lees Meer

Zomerweek Aardewerk 2019

Zomerweek Aardewerk 2019

Zomerweek Aardewerk 2019 De mens voorbij Onder dieren en planten Met Ton Lemaire en Ullrich Melle 12 t.e.m. 18 augustus 2019 – Bérismenil   Tijdens deze 26e zomerweek richten we onze aandacht exclusief op ‘het andere leven’, in dit verband: het niet-menselijke leven. Het leven op aarde bestaat uit dieren en planten, waarbij we de mens eigenlijk tot de dieren moeten rekenen. Maar zo wordt dat in onze antropocentrische wereld niet begrepen: daarin wordt de mens immers opgevat als een…

Lees Meer Lees Meer

Actie ‘Recht voor de Boom’

Actie ‘Recht voor de Boom’

Uit de zomerweek “Met Hannah Arendt op weg – Actieve hoop in crisistijd” in 2018 met Dirk De Schutter en Alma De Walsche ontstond “Recht voor de Boom”. Met deze actie wilden we pleiten voor een betere vertegenwoordiging van het niet-menselijke leven in onze democratie en voor meer aandacht voor hun rechten, en wilden we ook VZW Klimaatzaak een duwtje in de rug geven. Daarnaast wilden we er ook op wijzen dat bomen zowel slachtoffer van als oplossing voor klimaatontwrichting…

Lees Meer Lees Meer

Doodsbrief

Doodsbrief

Naar aanleiding van het thema dieren en planten op de Zomerweek van 2019, schreef Hans Versteden enkele beschouwingen neer.  We hebben een afspraak om 19u40 stipt. ‘Stipt, hé!’ Ik gris dus geen leesvoer mee en dan en dan alleen beland ik in de wachtzaal, grom. M’n smart leidt me af. Om 20u10 is het zover. De secretaresse maakt een dossier op en overloopt een lange vragenlijst naar haar leeftijd, geboortedatum, voor- én achternaam en of onze beslissing wel voldoende gemotiveerd…

Lees Meer Lees Meer

De toekomstige geschiedenis van de politieke economie (deel 2)

De toekomstige geschiedenis van de politieke economie (deel 2)

Jan Vanlommel maakte een Nederlandse vertaling van een tekst van Eric Zencey, auteur en spreker aan meerdere universiteiten in de Verenigde Staten, die sinds de economische crisis in 2008 onder de aandacht kwam voor zijn ideeën over een ander soort economie. Het eerste deel van deze tekst verscheen in de lente-editie. Wanneer je economie functioneert op basis van een energiebron die welvaartswaarde produceert tegen een ratio van 100 op 1, of beter (de geschatte EROI (energy return on investment, red)…

Lees Meer Lees Meer

Studiedag Dierschap: naar een gedeelde ruimte voor mens en dier

Studiedag Dierschap: naar een gedeelde ruimte voor mens en dier

De volgende aankondiging sluit aan bij het thema van de Aardewerk Zomerweek 2019 (De Mens Voorbij: Onder Dieren en Planten). Op dinsdag 15 oktober gaat op de Campus Bijloke (HoGent – KASK) een studiedag door over de rol van dieren bij het beleid, de inrichting en beheer van verstedelijkte publieke ruimtes. Keynotes zijn Wolfgang Weisser (TUM) die zal spreken over Animal Aided Design – een ontwerpmethodiek die tot doel heeft nieuwe, mens-dier gedeelde, stedelijke landschappen te ontwerpen – en Geertje Wijten (Stad Amsterdam), die de Groenvisie van de Stad Amsterdam komt toelichten. Verder…

Lees Meer Lees Meer

Lentebrief 2019: voorwoord en inhoud

Lentebrief 2019: voorwoord en inhoud

Beste lezer, Nog nooit stond het klimaatthema, en bij uitbreiding ook anderen milieuthema’s, in België zo hoog op de politieke agenda. Het is een thema dat iedereen aanbelangt en bijgevolg een significant deel van de bevolking en het verenigingsleven mobiliseert en verenigt. Het klimaatthema raakt aan alle domeinen van onze samenleving: het is transversaal, intergenerationeel, internationaal, intersoortelijk, … Het toont aan hoe we als menselijke soort op deze planeet erin zijn geslaagd om zo een ingrijpende invloed uit te oefenen…

Lees Meer Lees Meer

Zomerweek, 3-9 augustus 2018: “Met Hannah Arendt op weg – Actieve hoop in crisistijd” met Dirk De Schutter en Alma De Walsche

Zomerweek, 3-9 augustus 2018: “Met Hannah Arendt op weg – Actieve hoop in crisistijd” met Dirk De Schutter en Alma De Walsche

We bevinden ons op een historisch moment in de geschiedenis van de westerse beschaving. De klimaatcrisis en de digitalisering van de arbeid schudden niet alleen de structuren van onze samenleving door elkaar, ze tasten ook de zin van ons bestaan aan. Het beleid loopt hopeloos achter, machteloos om de nodige maatregelen te nemen. Veel mensen willen daarom terug naar het verleden, muren bouwen, zich weer veilig voelen, de realiteit liever niet onder ogen zien en al zeker niet met de…

Lees Meer Lees Meer