Blog

Voorwoord zomerbrief 2018

Voorwoord zomerbrief 2018

Beste Burger, Eureka! Zoals u mogelijk al merkte op de voorpagina, heet de Aarde-Werk-Brief vanaf nu waardewerk. De zomer bracht ook andere veranderingen voor vooruitgang: Aardewerk vzw werd opgeheven! Voortaan gaat Aardewerk door het leven als een feitelijke vereniging. Ook het rekeningnummer onderging een metamorfose; vanaf vandaag kan u voor al uw Aardewerk-gerelateerde stortingen terecht op BE27 5230 8099 4873. Niet getreurd, deze ombouw is geen sociaal-ecologische afbraak. Een nieuwe cyclus van de opleiding Ecologische filosofie en politiek vindt van…

Lees Meer Lees Meer

Postmoderniteit: een onvoltooid project

Postmoderniteit: een onvoltooid project

Maar ik zal mijn mond niet houden, zo beklemd als mijn hart is, zal ik spreken, zo bitter als mijn ziel is, zal ik klagen. Ben ik de zee of het zeemonster? Moet U mij daarom bewaken? – Boek Job (7:11-12)   Het geloof in de vrije markt is de laatste restant van wat Lyotard ‘de grote verhalen van de moderniteit’ noemde. Het postuleert een spontane historische vooruitgang richting economische welvaart en groei gebaseerd op de vrije interactie tussen rationele…

Lees Meer Lees Meer

Een stabiel klimaat vergt een sociaalecologische transformatie en de ontmanteling van de fossiele-brandstoffenindustrie

Een stabiel klimaat vergt een sociaalecologische transformatie en de ontmanteling van de fossiele-brandstoffenindustrie

De globale hittegolven van tijdens de maand juli waren nog maar net gaan liggen, en daar luidde Earth Overshoot Day opnieuw de ecologische alarmklok. Dit jaar viel deze dag al op 1 augustus, één dag vroeger dan in 2017. De grondstoffen die de Aarde jaarlijks levert worden steeds sneller opgebruikt. Grondstoffen worden geconsumeerd alsof er niet 1 maar 1,7 Aardes beschikbaar zijn, waardoor de Aarde uitgeput geraakt. Hoe lang valt deze kaalslag nog vol te houden?  Aangezien een halvering van…

Lees Meer Lees Meer

Het westerse vooruitgangsdenken is niet universeel

Het westerse vooruitgangsdenken is niet universeel

Dat zegt Dorine van Norren, jurist, ambtenaar en diplomaat. Onlangs promoveerde zij op een onderzoek naar filosofieën van drie verschillende continenten. Met een individualistische en antropocentrische filosofie roept het westen klimaatverandering over zichzelf af. Om de ecologische crisis het hoofd te kunnen bieden, moeten we daarom luisteren naar de filosofieën van andere continenten. Van Norren onderzocht de betekenis van Ubuntu (Zuidelijk Afrika), Buen Vivir (Ecuador) en Gross National Happiness (Bhutan) voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN. Hoe kwam je…

Lees Meer Lees Meer

Bekijk het eens van hun kant

Bekijk het eens van hun kant

Roman Krznaric betoogt dat, als we empathie cultiveren, we ons leven en de maatschappij kunnen veranderen. Empathie heeft de reputatie een wollige, feel-good emotie te zijn. Veel mensen stellen het gelijk met alledaagse vriendelijkheid of emotioneel gevoelig zijn en met zorgzaam en teder zijn voor elkaar. Ik bekijk het anders. Eigenlijk is empathie een ideaal dat in staat is om zowel onze levens te veranderen als een fundamentele sociale transitie tot stand te brengen. Empathie kan een revolutie ontketenen. Niet…

Lees Meer Lees Meer

Klimaat en migratie

Klimaat en migratie

Klimaatverandering valt niet langer te ontkennen: een serie orkanen van uitzonderlijke sterkte in de Caraïben en de VS, aanhoudende droogte in grote delen van Centraal en Oost-Afrika en extremere winters en zomers in Europa. Dit zijn slechts enkele van de recente berichten die van een veranderend klimaat getuigen. Wat tot voor kort voor velen een abstract concept was dat zich enkel in internationale conferenties ophield, beïnvloedt nu het leven en de bestaansmiddelen van een groot deel van de wereldbevolking. Een…

Lees Meer Lees Meer

Voetbalwaanzin

Voetbalwaanzin

Op 1 juli, midden in het wereldkampioenschap voetbal, stuurde ik onderstaande lezersbrief naar twee kranten en drie weekbladen. Voor zover ik weet werd hij nergens gepubliceerd. Dat vind ik vreemd, want ik vermoed dat er wel lezersbrieven met minder inhoud worden afgedrukt. Blijkbaar bracht het stukje een gedachte die niet mocht gedacht worden. Dus ook in onze vrije wereld met zijn vrije meningsuiting worden meningen weggeselecteerd als ze dwars staan op het heersende discours. Of op een massapsychose. Volgens mij…

Lees Meer Lees Meer

Inhoud Lentebrief 2018

Inhoud Lentebrief 2018

Redactioneel voorwoord Jonas Van der Slycken Historicus Philipp Blom: ‘We hebben stoutmoedige experimenten nodig’ Tine Hens Cartoon Crimes Against Hugh’s Manatees Hugh D. Crawford ‘Voor wie rijdt de regering? Voor het volk of voor het militair-industrieel complex?’ Ludo De Brabander ‘U zegt?’ Hans Intensieve scenario’s voor een toekomst Aetzel Griffioen Sociale ecologie en politiek Roger Jacobs en Marius de Geus Brussels Airport uitbreiden? Die vlieger gaat niet (langer) op. Jonas Van der Slycken Help uw klimaat(zaak)! Klimaatzaak Aarde-Werk wil een…

Lees Meer Lees Meer

Voorwoord lentebrief 2018

Voorwoord lentebrief 2018

Beste lezer.es Ik ben verheugd dat ik de blijde boodschap kan verkondigen: habemus zomerweeksubiectum! ‘Met Hannah Arendt op weg – Actieve hoop in crisistijd’. Tijdens deze 25e zomerweek van 3 tot 9 augustus zijn de gastsprekers Alma De Walsche en Dirk De Schutter. Alma De Walsche laat ons kennismaken met Philipp Bloms boek ‘Wat op het spel staat’. Vervolgens verklaart Dirk De Schutter hoe Hannah Arendts ‘Vita Activa’ ons op weg helpt om te ‘handelen’, actief te worden in de…

Lees Meer Lees Meer

Aardewerkagenda (in lentebrief 2018)

Aardewerkagenda (in lentebrief 2018)

Opleiding Aardewerkers die de volledige tweejarige opleidingscyclus doorliepen, hebben de mogelijkheid om een losse lesdag (bijdrage €15) of een weekend(dag) (€ 45 vanwege de heerlijke warme maaltijden) mee te volgen. We hopen je te mogen verwelkomen en verder samen te werken aan een uitweg uit de sociaal-ecologische crisis. Graag even verwittigen via info@aardewerk.be.  5/5: Matthias Lievens – Commons; Anneleen Kenis – Ecopsychologie (Mechelen) 26/5-28/5: Jeanneke van de Ven – Terugkeer naar het Leven (Kasteeltje, Wijgmaal) Zomerweek  3/8-9/8: Met Hannah Arendt…

Lees Meer Lees Meer