Blog

De politiserende aard van de klimaatmars biedt hoop

De politiserende aard van de klimaatmars biedt hoop

Sacha Dierckx van de progressieve denktank Minerva kreeg hoop door de succesvolle klimaatmars 2 december in Brussel. ‘De lamme reacties van regerende politici tonen aan dat de strijd moeilijk en lang zal zijn. Maar dankzij een gigantisch leger is deze veldslag alvast gewonnen.’ Gisteren was een mooie dag. Zo’n 75.000 mensen verenigd op een nochtans grijze, regenachtige dag in hellhole Brussel. Zeker vier generaties door elkaar. Mensen die al veel betogingen achter de rug hebben en mensen die voor het…

Lees Meer Lees Meer

Oneindige groei is achterhaald, maar de oproep tot creativiteit valt in dovemansoren

Oneindige groei is achterhaald, maar de oproep tot creativiteit valt in dovemansoren

We kunnen niet oneindig blijven groeien op een begrensde planeet. Helaas leidt die bedenking nog vooral tot defensieve reacties in plaats van creatieve oplossingen voor een dringend probleem.” Dat zeggen Brent Bleys en Jonas Van der Slycken, respectievelijk docent en doctoraatsstudent aan de vakgroep Economie van de UGent. De open brief waarin 238 academici stellen dat Europa geen behoefte heeft aan meer groei, maar eerder gebaat is met een stabiliteits- en welzijnspact, blijft beroeren. Het debat dat de laatste weken…

Lees Meer Lees Meer

Zullen ook onze boeren straks in een geel hesje verschijnen?

Zullen ook onze boeren straks in een geel hesje verschijnen?

Esmeralda Borgo, coördinator van Voedsel Anders (een samenwerking van 25 organisaties die pleiten voor agro-ecologische landbouw), trekt aan de alarmbel. Beleidsvoerders blijven volgens haar ‘halsstarrig kiezen voor het oude, falende recept van schaalvergroting, productieverhoging en export’. Vandaag stelde het Vlaamse Departement Landbouw en Visserij de resultaten van het Landbouwrapport (LARA) voor. ‘Steeds meer leiden marktmechanismen en machtsverhoudingen in de keten tot een (te) laag inkomen van de landbouwer’, is een van de vaststellingen. Zullen ook onze boeren straks in een…

Lees Meer Lees Meer

Inhoud herfstbrief 2018

Inhoud herfstbrief 2018

Redactioneel voorwoord Jonas Van der Slycken Een kreet om hulp – Greta Thunbergs toespraak op Rise for the Climate in Brussel, 6 oktober 2018 Greta Thunberg Bomenactie Rechten van de natuur als paradigmashift: de langzame verbrokkeling van een eeuwenoude breuklijn binnen ons juridisch systeem? Hendrik Schoukens Relaas over een doodgewone jongeman met doodgewone dromen Esmeralda Borgo Beter 10 vliegtuigen aan de grond dan één in de lucht Jonas Van der Slycken Claim the Climate Climate Express en Klimaatcoalitie Aardewerk wil…

Lees Meer Lees Meer

Voorwoord herfstbrief 2018

Voorwoord herfstbrief 2018

Beste burger Klimaatactivisten brengen alles in gereedheid om van de klimaatmars Claim the Climate op 2 december in Brussel een succes te maken. In de digitale wereld worden banners gedeeld en buttons op de eigen profielfoto gekleefd en momenteel worden er posters uitgedeeld. Tantes en nonkels en vrienden worden (herhaaldelijk) overtuigd om er ook bij te zijn. In de aanloop naar deze hopelijk historische betoging voor een krachtdadig klimaatbeleid vonden met Rise for the Climate drie succesvolle opwarmers plaats in…

Lees Meer Lees Meer

Aardewerkagenda (nieuwsbrief herfst 2018)

Aardewerkagenda (nieuwsbrief herfst 2018)

2/12/2018 Claim the Climate (Brussel) Tijdens deze nationale manifestatie voor het klimaat georganiseerd door Climate Express en Klimaatcoalitie komen burgers op straat om meer klimaatinspanningen te vragen van onze overheden. Iedereen is welkom. Breng gerust familie, vrienden, kennissen, collega’s, etc. mee. 8/12/2018 Opleiding 2018-2019*: plaats van de techniek Technologie, maatschappij en democratie – Yoni Van Den Eede Impact van technologie op biologie en geneeskunde, ethische grenzen en invloed op milieu en gezondheid. De case van hormoonverstoorders – Petra De Sutter…

Lees Meer Lees Meer

Een kreet om hulp …

Een kreet om hulp …

Een kreet om hulp – Greta Thunbergs toespraak op Rise for the Climate in Brussel, 6 oktober 2018 Goeiedag, ik heet Greta Thunberg. Ik ben 15 jaar en kom uit Stockholm. Ik schoolstaak aan het Zweedse parlement om de aandacht te vestigen op de klimaatcrisis. Elke vrijdag zitten we daar, totdat Zweden het klimaatakkoord van Parijs naleeft. We roepen iedereen op om hetzelfde te doen; waar je ook bent, ga voor je parlement of lokaal regeringsgebouw zitten, totdat je land…

Lees Meer Lees Meer

Bomenactie

Bomenactie

Tijdens de afgelopen zomerweek van Aardewerk (‘Wat op het Spel Staat’) is op basis van de inspiratie van Hannah Arendt en Philip Blom vanuit de deelnemers het plan gerezen om een dubbele actie op het getouw te zetten, door bomen in de lopende klimaatzaak te laten tussenkomen ter ondersteuning van de vordering van de vzw Klimaatzaak. Hiermee wordt ook betracht om de discussie over de noodzaak om bomen (de natuur) rechten te verlenen, ook in juridische kringen aan te zwengelen. …

Lees Meer Lees Meer

Rechten van de natuur als paradigmashift …

Rechten van de natuur als paradigmashift …

Rechten van de natuur als paradigmashift: de langzame verbrokkeling van een eeuwenoude breuklijn binnen ons juridisch systeem? Sinds meerdere eeuwen vormt de ondergeschiktheid van de natuur en dieren aan de mens een van de kernpijlers van ons juridisch systeem. Dieren en planten werden in wetboeken conse­quent benaderd als een ding, een eigendom waarover men naar believen kon beschikken en die men zonder enige terughoudendheid kan exploiteren. Met alle gevolgen van dien voor de biodi­versiteit op onze planeet. Lange tijd leek…

Lees Meer Lees Meer

Relaas over een doodgewone jongeman met doodgewone dromen

Relaas over een doodgewone jongeman met doodgewone dromen

Twintig jaar, de blik vooruit, vol vertrouwen, een beetje naïef soms. Een trotse jongeman, een beetje ijdel zelfs. De ontluikende baardhaartjes zijn steeds netjes getrimd en er heerst enige ongerust over zijn terugwijkende haarlijn… maar dat is slechts één van de kleinere zorgen die hij aan zijn hoofd heeft… Familie In januari 2017 was hij anders. Weerspannig. Vermoeid. Ontheemd. Vooral dat laatste: ontheemd. Communiceren was toen moeilijk. “Dankoewel” en “goeiedag” kreeg hij nog over z’n lippen maar verder was hij…

Lees Meer Lees Meer