Archief van
Categorie: Nieuwsbrief

Onder deze categorie van berichten vind je alle berichten die in de Aardewerk-nieuwsbrief worden gepubliceerd. Deze artikels zijn ook gebundeld in een PDF bestand te lezen en worden nog op papier verspreid aan wie dat wil. In dat geval wordt een vergoeding gevraagd die onze kosten dekt. De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar: winter, lente, zomer en herfst.

De toekomstige geschiedenis van de politieke economie (deel 1)

De toekomstige geschiedenis van de politieke economie (deel 1)

Jan Vanlommel maakte een Nederlandse vertaling van een tekst van Eric Zencey, auteur en spreker aan meerdere universiteiten in de Verenigde Staten, die sinds de economische crisis in 2008 onder de aandacht kwam voor zijn ideeën over een ander soort economie. De economische wetenschap negeert thermodynamica Ecologische Economie en haar gevolgtrekking, het ‘Steady state’ economische denken, vertegenwoordigen een stap voorwaarts voor de economische wetenschap maar ook een terugkeer naar hoe ze in het verleden werd bedreven. In de negentiende eeuw…

Lees Meer Lees Meer

Waarom SDGs de status quo in stand houden?

Waarom SDGs de status quo in stand houden?

Yelter Bollen vertaalde de openingstoespraak die Thomas Block heeft gehouden tijdens een SDG-debat met Minister Alexander De Croo, toenmalig burgemeester Daniel Termont, voormalig directeur van VN Habitat Joan Clos, en hijzelf. Dit debat werd georganiseerd door Eurocities en Stad Gent, op 4 juni 2018. Je ziet ze steeds meer, die kleurrijke SDG-pins die fier op de kraag of de borst worden gespeld. Het aantal fans van de Sustainable Development Goals (SDGs) lijkt te groeien. Net omdat we de duurzaamheidsuitdaging serieus…

Lees Meer Lees Meer

Noodzakelijke en realistische paradigmashift naar een vredevolle samenleving

Noodzakelijke en realistische paradigmashift naar een vredevolle samenleving

Geneviève Souillac  stelt dat het nodig is om oude opvattingen en praktijken over de menselijke natuur, oorlog en vrede, die nog steeds al te vanzelfsprekend in de dominante westerse visie aanwezig zijn,  te herzien. En een transitie te maken naar een nieuwe visie op mens en samenleving, gebaseerd op coöperatie, conflictoplossing en het creëren van voorwaarden voor verzoening. In de antropologie ziet ze een overvloed aan gegevens die kunnen inspireren tot het organiseren van vredevol samenleven binnen en tussen gemeenschappen…

Lees Meer Lees Meer

Voorwoord winterbrief 2018

Voorwoord winterbrief 2018

Waarde abonnee, De klimaatmars Claim the Climate op 2 december in Brussel was met maar liefst 75.000 burgers een absolute en historische voltreffer! Binnen regering Michel II werd ‘klimaat’ prompt als een van de drie speerpunten naar voren geschoven. Het is nog af te wachten of er de komende maanden in lopende zaken of via parlementaire weg een deal(tje) gesloten kan worden voor het klimaat. Een mooie stap zou een klimaatbijdrage in de vorm van een tickettaks op vluchten kunnen…

Lees Meer Lees Meer

Inhoud winterbrief 2018

Inhoud winterbrief 2018

Redactioneel voorwoord Jonas Van der Slycken De gele hesjes tonen dat de klimaatproblematiek een verdelingsvraagstuk is Louis Mosar De politiserende aard van de klimaatmars biedt hoop Sacha Dierckx Oneindige groei is achterhaald, maar de oproep tot creativiteit valt in dovemansoren Brent Bleys en Jonas Van der Slycken Zullen ook onze boeren straks in een geel hesje verschijnen? Esmeralda Borgo Rechten van de natuur als paradigmashift: de langzame verbrokkeling van een eeuwenoude breuklijn binnen ons juridisch systeem?(verwijzing naar het artikel dat…

Lees Meer Lees Meer

De gele hesjes tonen dat de klimaatproblematiek een verdelingsvraagstuk is

De gele hesjes tonen dat de klimaatproblematiek een verdelingsvraagstuk is

Volgens filosoof Louis Mosar, lid van denktank Minerva, moeten we opletten met het ‘depolitiseren’ van het klimaatprobleem: ‘Iedereen verliest, maar niet iedereen verliest in gelijke mate. Maatregelen zoals stijgende brandstoftaksen zijn volledig blind voor deze dimensie.’ Vorige week was Vlaams minister van Energie Bart Tommelein samen met klimaatwetenschapster Valerie Trouet te gast in het VRT-programma De Afspraak. Trouet kwam haar beklag doen over het gebrek aan politieke actie om de klimaatverandering binnen de perken te houden. Tommelein stemde in en…

Lees Meer Lees Meer

De politiserende aard van de klimaatmars biedt hoop

De politiserende aard van de klimaatmars biedt hoop

Sacha Dierckx van de progressieve denktank Minerva kreeg hoop door de succesvolle klimaatmars 2 december in Brussel. ‘De lamme reacties van regerende politici tonen aan dat de strijd moeilijk en lang zal zijn. Maar dankzij een gigantisch leger is deze veldslag alvast gewonnen.’ Gisteren was een mooie dag. Zo’n 75.000 mensen verenigd op een nochtans grijze, regenachtige dag in hellhole Brussel. Zeker vier generaties door elkaar. Mensen die al veel betogingen achter de rug hebben en mensen die voor het…

Lees Meer Lees Meer

Oneindige groei is achterhaald, maar de oproep tot creativiteit valt in dovemansoren

Oneindige groei is achterhaald, maar de oproep tot creativiteit valt in dovemansoren

We kunnen niet oneindig blijven groeien op een begrensde planeet. Helaas leidt die bedenking nog vooral tot defensieve reacties in plaats van creatieve oplossingen voor een dringend probleem.” Dat zeggen Brent Bleys en Jonas Van der Slycken, respectievelijk docent en doctoraatsstudent aan de vakgroep Economie van de UGent. De open brief waarin 238 academici stellen dat Europa geen behoefte heeft aan meer groei, maar eerder gebaat is met een stabiliteits- en welzijnspact, blijft beroeren. Het debat dat de laatste weken…

Lees Meer Lees Meer

Zullen ook onze boeren straks in een geel hesje verschijnen?

Zullen ook onze boeren straks in een geel hesje verschijnen?

Esmeralda Borgo, coördinator van Voedsel Anders (een samenwerking van 25 organisaties die pleiten voor agro-ecologische landbouw), trekt aan de alarmbel. Beleidsvoerders blijven volgens haar ‘halsstarrig kiezen voor het oude, falende recept van schaalvergroting, productieverhoging en export’. Vandaag stelde het Vlaamse Departement Landbouw en Visserij de resultaten van het Landbouwrapport (LARA) voor. ‘Steeds meer leiden marktmechanismen en machtsverhoudingen in de keten tot een (te) laag inkomen van de landbouwer’, is een van de vaststellingen. Zullen ook onze boeren straks in een…

Lees Meer Lees Meer

Inhoud herfstbrief 2018

Inhoud herfstbrief 2018

Redactioneel voorwoord Jonas Van der Slycken Een kreet om hulp – Greta Thunbergs toespraak op Rise for the Climate in Brussel, 6 oktober 2018 Greta Thunberg Bomenactie Rechten van de natuur als paradigmashift: de langzame verbrokkeling van een eeuwenoude breuklijn binnen ons juridisch systeem? Hendrik Schoukens Relaas over een doodgewone jongeman met doodgewone dromen Esmeralda Borgo Beter 10 vliegtuigen aan de grond dan één in de lucht Jonas Van der Slycken Claim the Climate Climate Express en Klimaatcoalitie Aardewerk wil…

Lees Meer Lees Meer